fbpx
084-942-4261

RMUTSV Test

By chulatutor   on 08/04/20
RMUTSV TEST

RMUTSV Test คืออะไร ?

การสอบ RMUTSV Test เป็นแบบทดสอบความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้พัฒนาขึ้นมา เพื่อให้เป็นการยกมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามนโยบายและข้อกำหนดที่บังคับในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งข้อสอบจะประกอบไปด้วย การฟัง, คำศัพท์, โครงสร้างไวยากรณ์ และการอ่าน

 

ใครบ้างที่ต้องสอบ RMUTSV Test ?

ผู้ที่ต้องมีผลคะแนน RMUTSV Test แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

  • นักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • นักศึกษาในระดับชั้นบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ซึ่งต้องผ่านการเข้าสอบนี้ก่อนจบการศึกษาตามกฏระเบียบข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัย

 

RMUTSV Test สอบอะไรบ้าง ?

ข้อสอบ RMUTSV Test แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ทั้งหมดจำนวน 80 ข้อ ดังนี้

  • RMUTSV Test Part Listening (การฟัง) แบ่งออกเป็น 2 พาร์ท คือ Picture Description และ Conversation จำนวน 20 ข้อ
  • RMUTSV Test Part Vocabulary (คำศัพท์) จำนวน 20 ข้อ
  • RMUTSV Test Structure (โครงสร้างไวยากรณ์) จำนวน 20 ข้อ
  • RMUTSV Test Reading (การอ่าน) จำนวน 20 ข้อ

 

RMUTSV Test มีความสำคัญอย่างไร ?

ผลการทดสอบ RMUTSV Test นั้นจะใช้สำหรับนักศึกษาทั้งในระดับชั้นปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยื่นการจบการศึกษาและเป็นการรับรองมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 

วิธีสมัครสอบ RMUTSV Test

สำหรับการสมัครสอบ RMUTSV Test นั้นจะเป็นการลงทะเบียนสอบผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ระบบสารสนเทศนักศึกษา (https://songkhla.sis.rmutsv.ac.th/) ซึ่งจะให้กรอกรายละเอียดภายในวัน-เวลาที่ได้กำหนดไว้ เลือกการสมัครสอบในรอบที่ต้องการ จากนั้นพิมพ์ใบสมัครชำระเงินให้เรียบร้อย และอย่าลืมเก็บใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานในวันเข้าสอบด้วย *นักศึกษาทุกคนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสมัครสอบในครั้งแรก ส่วนของครั้งที่ 2 เป็นต้นไปมีค่าธรรมเนียม 500 บาท

 

คอร์สเรียน RMUTSV Test รับรองผล

ให้การสอบ RMUTSV Test เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ ด้วยคอร์สเรียนรับรองผลสำหรับการเตรียมตัวสอบ RMUTSV Test ตั้งแต่การปรับพื้นฐาน Grammar เพื่อให้คุณได้มีความมั่นใจมากขึ้นแม้ว่าจะห่างหายจากการเรียนภาษาอังกฤษมานานแล้วหรือมีพื้นฐานที่ค่อนข้างน้อยก็สามารถเข้าใจได้มากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการฝึกทำโจทย์จากข้อสอบที่มีอย่างหลากหลายโดยเราสามารถนำไปใช้ได้จริงในสนามสอบ การฝึกทำโจทย์จนชำนาญจะช่วยให้เราทำข้อสอบได้เร็วขึ้น และด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่ตรงตามคอนเซป easy to be expert ซึ่งจะเน้นสอนให้เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผู้สอนได้อย่างสบาย ๆ มาเพิ่มความมั่นใจและความพร้อมในการสอบ RMUTSV Test กับจุฬาติวเตอร์ได้แล้ววันนี้

 


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
ctca06217 มิ.ย. - 1 ก.ค.จ-พฤ18:00-20:30
จองที่นั่ง
7
ctcb062112 มิ.ย. - 4 ก.ค.ส-อา10:00-16:00
จองที่นั่ง
12

 

อัตราค่าเรียน 8,950 บาท