fbpx

MSEP

MSEP คืออะไร

โครงการ MSEP คือ ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ย่อมาจากคำว่า Mathematic & Science Enrichment Program จัดขึ้นตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีทั้งระดับม.ต้น และระดับม.ปลาย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะรู้จักโปรแกรมนี้จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หรือมักเรียกกันสั้น ๆ ว่า MSEP สามเสน แต่อย่างไรก็ตาม โครงการ MSEP ก็จะมีสอนในโรงเรียนอื่น ๆ ด้วย เช่น โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งจริง ๆ แล้วห้องเรียน MSEP ก็จะมีความคล้ายคลึงกับห้อง GIETED ของโรงเรียนอื่น ๆ

 

MSEP ต่างกับห้องเรียนสายวิทย์ปกติยังไงบ้าง

โครงการ MSEP คือห้องเรียนพิเศษที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยจะต่างกับห้องเรียนวิทย์-คณิตฯ ปกติ ตรงที่จะมีรายวิชาเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะ มีการทำโครงงาน มีการทำวิจัย เนื้อหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐานจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษที่สอนโดยครูคนไทย ซึ่งใครที่กำลังสงสัยว่าห้องเรียน MSEP สามเสนหรือที่อื่น ๆ ดีไหม หากดูจากความเข้มข้นและลักษณะของหลักสูตรแล้ว ถ้าผู้เรียนเป็นคนที่ชอบการเรียนทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการ MSEP ก็น่าสนใจไม่น้อย

 

MSEP สามเสน ค่าเทอมเท่าไหร่

ห้องเรียน MSEP สามเสน ค่าเทอมโดยประมาณจะอยู่ที่ 18,500 บาท แต่อย่างไรก็ตาม ค่าเทอม MSEP สามเสนหรือโรงเรียนอื่น ๆ อาจเปลี่ยนแปลงจากนี้ได้ในแต่ละปีการศึกษา หากใครที่สนใจเรียนหลักสูตรนี้ สามารถสอบถามเรื่องค่าเทอมได้โดยตรงกับทางโรงเรียน

 

สอบเข้า MSEP สามเสน เข้ายากไหม ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง

ห้องเรียน MSEP สำหรับการสอบเข้า ม.4 และสอบเข้า ม.1 จะต้องสอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยที่วิชาคณิตศาสตร์จะมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเต็ม 50 คะแนน และวิชาภาษาอังกฤษคะแนนเต็ม 25 คะแนน ซึ่งข้อสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะใช้ข้อสอบกลางจากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนวิชาภาษาอังกฤษจะใช้ข้อสอบที่จัดทำโดยคณะกรรมการของโรงเรียน

 

ห้อง MSEP สามเสน เปิดรับสมัครเมื่อไหร่

การรับสมัครนักเรียนห้อง MSEP จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมีนาคมของแต่ละปี ไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้า ม.1 หรือสอบเข้า ม.4 ก็ตาม ซึ่งก็จะเปิดรับพร้อม ๆ กับโครงการอื่น ๆ เช่น ESMTE ซึ่งก็คือ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีโครงการ ESC ของระดับชั้น ม.1 รวมไปถึงห้องเรียน EP ก็จะเปิดรับสมัครในช่วงเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม กำหนดการรับสมัครห้อง MSEP อาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี ผู้ที่สนใจควรติดตามกำหนดการรับสมัครของแต่ละปีอีกครั้ง

 

คอร์สเรียน MSEP ตัวต่อตัว

คอร์สเรียน MSEP ตัวต่อตัว เป็นคอร์สเรียนสอนสด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าห้อง MSEP สามเสน และโรงเรียนอื่น ๆ โดยเฉพาะ ซึ่งการสอนจะครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานและการฝึกทำโจทย์ โดยสามารถเลือกรูปแบบการเรียนให้เหมาะกับพื้นฐานของแต่ละคนได้ด้วย เช่น คนพื้นฐานอ่อน ยังไม่เคยเตรียมตัวมาก่อน ก็สามารถเริ่มจากพื้นฐานได้ แต่หากเป็นคนที่พื้นฐานดีแล้ว ก็เริ่มจากการเน้นการฝึกทำข้อสอบระดับยากได้เลย เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้อีกด้วย นับเป็นคอร์สที่มีความยืดหยุ่นและสะดวกสบายอย่างมาก