fbpx

IELTS ค่าสอบ

IELTS ค่าสอบ
Reading Time: < 1 minute

IELTS ค่าสอบ อยู่ที่เท่าไหร่ คอร์ส เรียน IELTS รับรองผลติวสด

ด้วยการสอบ IELTS คือ การสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับเอาไวใช้ต่อยอดทั้งด้านการเรียน การทำงาน หรือย้ายถิ่นฐาน จึงต้องบอกว่านี่ไม่ใช่การสอบฟรี แต่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ซึ่งหลายคนเกิดข้อสงสัยว่า IELTS ค่าสอบ เท่าไหร่ สอบแต่ละประเภทเหมือนกันหรือไม่ อีกทั้งการสอบ IELTS IDP และ IELTS British Council ราคาค่าสอบเท่ากันหรือไม่ มีเงื่อนไขอะไร ทุกอย่างรวมเอาไว้ในบทความนี้ทั้งหมดแล้ว

IELTS ค่าสอบ อยู่ที่เท่าไหร่

ด้วยการเป็นสถาบันที่เปิดให้มีการสอบไอเอลเหมือนกัน ดังนั้น IELTS ค่าสอบ ของทั้ง 2 แห่งไม่ว่าจะเป็น IELTS IDP และ IELTS British Council จะมีราคาเท่ากัน ได้แก่

  • ค่าสอบ IELTS ทั่วไป ทั้งระบบออนไลน์ (สอบผ่านคอมพิวเตอร์) และออฟไลน์ (สอบแบบ Paper) อยู่ที่ 6,900 บาท
  • ค่าสอบ IELTS UKVI เป็นการสอบสำหรับใช้สมัครวีซ่าและใช้เพื่อการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร อยู่ที่ 7,710 บาท
  • ค่าสอบ IELTS Life Skills ทั้งแบบ A1 และ B1 อยู่ที่ 5,800 บาท

เงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครสอบ IELTS

  1. สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบไอเอล สามารถเลือกได้ว่าต้องการสอบกับสถาบันใด (ไม่มีการบังคับ)
  2. เมื่อเลือกได้แล้วให้ทำตามคู่มือการสมัครซึ่งทั้งของ IELTS IDP และ IELTS British Council จะมีรูปแบบใกล้เคียงกัน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำการสมัครกันเลย
  3. เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครคือ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) หรือ บัตรประชาชนตัวจริง แนบพร้อมสำเนาที่ยังไม่หมดอายุจนถึงวันที่ทำการสอบ
  4. การชำระเงิน IELTS ค่าสอบ หลังทำการสมัครตาม Application Form เรียบร้อย สามารถจ่ายได้ทั้งแบบเงินสด บัตรเครดิต (รับทั้ง Visa และ Mastercard)
  5. หากตัดสินใจเลือกสอบแล้วไม่ว่าของสถาบันใดก็ตามผู้สมัครต้องทำการจ่ายเงินค่าสอบให้ครบถ้วนก่อนถึงวันสอบ และไม่สามารถขอรับคืนได้ในทุกกรณีหากมีการลงทะเบียนเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถเดินทางมาสอบได้ตามวัน-เวลาที่กำหนดด้วยเหตุผลทางสุขภาพ จะสามารถขอดำเนินการเปลี่ยนวันสอบเพื่อสอบในครั้งถัดไปได้ หรือขอคืนค่าสอบได้บางส่วน แต่ทั้งนี้ต้องมีใบแพทย์รับรองการเจ็บป่วยดังกล่าวจริงซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของทางภาครัฐ และมีการยื่นเอกสารไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ก่อนการสอบ
  6. การปิดรับสมัครสอบจะปิดก่อนถึงวันสอบในรอบนั้น ๆ 3 วัน

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขการสมัครสอบ IELTS ย้ำอีกครั้งใครสนใจสอบผ่านสถาบันใดก็มี IELTS ค่าสอบเท่ากันขึ้นอยู่กับความสะดวก และการเลือกของแต่ละบุคคล เพราะคะแนนที่ได้ก็มีเกณฑ์แบบเดียวกัน เชื่อว่าหากตั้งใจและฝึกฝนมาอย่างดี การสอบจะไม่ใช่เรื่องยาก พร้อมสอบผ่านได้อย่างที่คาดหวังแน่นอน

Related Posts