fbpx

GED ภูเก็ต

GED ภูเก็ต
Reading Time: 2 minutes

สอบ GED ภูเก็ต

GED ย่อมาจาก (General Educational Development) GED คือ รูปแบบการสอบจากหลักสูตรของสหรัฐฯ และแคนาดาสำหรับคนที่ต้องการสอบเทียบวุฒิในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย หรืออธิบายง่าย ๆ ก็คือ การสอบเทียบวุฒิให้เรียนจบชั้น ม.6 ได้รวดเร็วขึ้น โดยที่ช่วงเวลาเรียนจริง ๆ ตอนนั้นอาจยังอยู่ในระดับ ม.4 หรือ ม.5 ก็ได้ ซึ่งไม่ใช่แค่ในกรุงเทพฯ แต่เวลานี้น้อง ๆ ทุกคนสามารถสอบ GED ภูเก็ต กันได้แล้ว โดยหลังการสอบเสร็จแล้วผ่านตามเกณฑ์คะแนนที่ตั้งเอาไว้ จะสามารถเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ตนเองต้องการได้เลย เช่น บางคนต้องการสอบ GED จุฬา, GED ธรรมศาสตร์ เป็นต้น

 

สอบ GED ภูเก็ต มีวิชาอะไรบ้าง

สำหรับคนที่มั่นใจว่าตนเองมีความรู้ความสามารถมากพอที่จะสอบเทียบชั้นเรียนลัดแบบจบหลักสูตรชั้น ม.ปลาย ได้รวดเร็วกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน ส่วนใหญ่จะนิยมสอบ GED เข้ามหาวิทยาลัย เพื่อไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนอีก 1-2 ปี กว่าจะได้เข้าจริง ๆ อย่างไรก็ตามลองมาดูกันดีกว่าว่าน้อง ๆ ที่คิดจะสอบ GED ภูเก็ต หรือสนามสอบไหนก็ตามในเมืองไทย มีวิชาอะไรที่ต้องเตรียมตัวบ้าง

วิชา Mathematics Reasoning

มีเวลาในการสอบประมาณ 120 นาที แบ่งข้อสอบออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 จะห้ามใช้เครื่องคิดเลข และส่วนที่ 2 สามารถใช้เครื่องคิดเลขเพื่อคำนวณได้ รูปแบบการสอบมีทั้งแบบตัวเลือก, เลือกคำมาใส่, เติมคำในช่องว่าง

วิชา Social Studies

ให้เวลาในการสอบประมาณ 75 นาที จำนวนข้อสอบตกราว ๆ 30 ข้อ มีแค่ส่วนเดียวทำต่อไปเรื่อย ๆ เน้นหนักไปในเรื่องสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ ทางฝั่งอเมริกาและยุโรปเป็นหลัก รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในบางตอนด้วย

วิชา Science

มีเวลาให้ 95 นาที ทำข้อสอบราว ๆ 35-40 ข้อ ส่วนเดียวตลอดการสอบ ซึ่งเนื้อหาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ระบบไหลเวียนโลหิต, วิเคราะห์ผลการทดลอง, เคมี, ฟิสิกส์, โลกและอวกาศ, ระบบห่วงโซ่อาหาร ฯลฯ

วิชา Reasoning Through Language Arts (RLA)

ให้เวลาสอบทั้งสิ้น 120 นาที แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 มีเนื้อเรื่องมาให้อ่านแล้วเลือกตอบคำถามจากตัวเลือก ส่วนที่ 2 เป็น essay ต้องเขียนเนื้อหาจากบทความที่โจทย์ให้มา โดยเขียนราว ๆ 2 หน้ากระดาษ ทริคคือ แบ่งออกเป็นหลาย ๆ ย่อหน้า และพยายามเขียนจำนวนคำให้เยอะ ส่วนที่ 3 มีเนื้อเรื่องให้อ่านและตอบคำถามแต่ยากกว่าส่วนที่ 1

 

GED ภูเก็ต
GED ภูเก็ต

รีวิวสนามสอบ GED ภูเก็ต ต้องสอบที่ไหน

สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต จังหวัดใกล้เคียง หรือโซนภาคใต้ที่ต้องการสอบ GED สามารถเดินทางไปสอบกันได้ที่ Phuket Academic Language School:66/19 ถนนวิจิตรสงคราม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งถือเป็นสถานที่เดียวในจังหวัดภูเก็ตที่มีการเปิดให้สอบ มั่นใจได้ว่ามาตรฐานของข้อสอบแบบเดียวกับการสอบในกรุงเทพ แต่สะดวกกว่าเพราะผู้สอบไม่จำเป็นต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย ในการเดินทางมาสอบไกลถึงเมืองหลวง อยู่ใกล้ ๆ ขับรถสบาย ๆ ในวันสอบ และเอาเวลาไปเตรียมตัวจะดีกว่าเยอะมาก ๆ ดังนั้นใครที่ต้องการสอบ GED เข้ามหาวิทยาลัย และอาศัยอยู่ภาคใต้ของประเทศไทย ไปสอบกันได้เลย

 

ต้องการสมัครสอบ GED ภูเก็ต ทำอย่างไร

สำหรับคนที่มีความมั่นใจและรู้ความสามารถของตนเองว่าดีพอที่จะสมัคร GED เพื่อสอบเทียบวุฒิพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย สามารถสมัคร GED ภูเก็ต ผ่านทางเว็บไซต์ www.ged.com ได้เลย ทำการสร้าง account ตามขั้นตอนที่ทางเว็บระบุ เช่น ใช้อีเมล์ส่วนตัว, กรอกรายละเอียดส่วนตัวต่าง ๆ, กรอกเลขที่บัตรประชาชน จากนั้นทำการลงทะเบียนชำระค่าสอบด้วยบัตรเครดิต แล้วสามารถเลือกสถานที่สอบ GED ภูเก็ตได้เลย ทั้งนี้ผู้ที่จะสมัครสอบต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี (กรณีอายุ 16-17 ปี ต้องได้รับการยืนยันผ่านผู้ปกครอง) ส่วนคนที่ลงทะเบียนสมัครไว้แล้วแต่ติดปัญหา ไม่สามารถเดินทางไปสอบตามวัน-เวลาที่ระบุไว้ในตอนแรกได้ สามารถทำการเปลี่ยนวันสอบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่มีกฎคือ ต้องทำการเปลี่ยนวันสอบก่อนถึงวันที่กำหนดไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง และถ้าใครไม่สะดวกจะสอบแล้วก็ให้ทำตามระยะเวลาเดียวกัน โดยทาง GED มีการคืนค่าใช้จ่ายให้ครบเต็มจำนวน ผ่านระบบบัตรเครดิตที่ได้โอนเข้ามา

 

ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับการสอบ GED ภูเก็ต

การสอบนี้เป็นแนวทางของสหรัฐฯ โดยทุก ๆ สถานที่สอบจะมีการจัดสอบเป็นประจำทุกวัน อีกทั้งยังสามารถเลือกช่วงเวลาในการสอบของวันได้ตามต้องการ (ในเวลาที่กำหนด) โดยผลการสอบจะรู้ทันทีเมื่อสอบเสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้ผลคะแนนเบื้องต้นจะยังไม่สามารถนำไปยื่นสมัครเรียนได้และต้องรอเอกสารตัวจริงส่งตรงจากประเทศสหรัฐฯ ซึ่งมีวิธีส่ง 2 แบบคือ

  • ส่งแบบปกติ ใช้ระยะเวลาในการรอ 5-6 สัปดาห์
  • ส่งแบบเร่งด่วน ใช้ระยะเวลาในการรอ 1-2 สัปดาห์

มีค่าใช้จ่ายในการสอบ GED ราคา 60 ดอลลาร์สหรัฐฯ / วิชา ซึ่งค่าเฉลี่ยเงินไทยตกประมาณ 1,800 – 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งผลสอบสามารถนำไปยื่นเพื่อเข้าสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองไทยและหลาย ๆ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้จริง คนที่ต้องการเรียนจบให้เร็วขึ้นแนะนำว่าควรเลือกสอบตรงนี้เลยหากมั่นใจในความสามารถของตนเอง

 

เกรด GED คืออะไร แบ่งออกเป็นอย่างไรบ้าง

เมื่อทำการสอบไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีประกาศผลคะแนน ซึ่งปกติแล้วคะแนน หรือ เกรด GED คือการแบ่งออกเป็นระดับตามรายวิชาที่สอบตั้งแต่ 100 – 200 คะแนน สำหรับคนที่ได้คะแนนในเกณฑ์ดีจะต้องไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน หากผ่านตามที่ระบุไว้ก็จะได้รับเอกสารยืนยัน GED Diploma and Transcript ผ่านทางอีเมล์ ทว่าด้วยมหาวิทยาลัยของเมืองไทยยังไม่ได้ใช้ผลทางอีเมล์ในการยืนยัน ศูนย์สอบจึงจะจัดส่งเอกสารตัวจริงไปตามที่อยู่อีกครั้ง แต่ต้องมีการ “Request” ให้จัดส่งด้วย ในกรณีที่สอบไม่ผ่านสามารถทำการสอบซ่อม หรือสอบเพื่อเพิ่มคะแนนในรายวิชานั้น ๆ ได้ การสอบครั้งที่ 2 และ 3 สามารถลงทะเบียนสอบได้ทันที แต่ถ้าสอบครั้งที่ 4 เป็นต้นไป มีกำหนดเอาไว้ว่าต้องเว้นระยะจากรอบก่อนหน้าอย่างน้อย 60 วัน ทั้งนี้หากใครคิดสอบเพื่อเพิ่มคะแนนก็ต้องพิจารณากันพอสมควรว่า ตนเองมีความสามารถและความพร้อมในการสอบมากพอหรือยัง ถ้ายังไม่พร้อมแนะนำว่าต้องเตรียมตัวใหม่จะดีที่สุด

 

เตรียมตัวสอบ GED ภูเก็ต อย่างไรให้มีโอกาสผ่านมากขึ้น

เมื่อเข้าใจถึงรายละเอียดเบื้องต้นว่าการสอบ GED คืออะไร และมีความสำคัญมากขนาดไหน คราวนี้น้อง ๆ ที่กำลังวางแผนตนเองเอาไว้ว่าอยากเรียนจบได้รวดเร็วมากขึ้น มีความรู้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่ยังไม่แน่ใจว่าการเตรียมตัวสอบที่ดีต้องทำอย่างไร ลองเอาแนวทางเหล่านี้ไปใช้กับตนเองได้เลย เพื่อโอกาสการสอบผ่านที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว

  • มองหาสถาบันติวเตอร์ที่มีความน่าเชื่อถือ การันตีผลสอบเพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบ GED ให้ผ่านง่ายกว่าเดิม อย่าลืมว่าแม้จะมีความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบ แต่การได้ติวเตอร์ดี ๆ คอยแนะนำเทคนิค เคล็ดลับ หรือทริคต่าง ๆ จะยิ่งทำให้รู้และนำเอาไปใช้ระหว่างการสอบได้จริง หลาย ๆ คนที่ได้ความรู้ใหม่จากการเข้าคอร์สเหล่านี้ อีกทั้ง ค่าใช้จ่าย GED ราคาก็ไม่ใช่ถูก ๆ เมื่อคิดเตรียมตัวจะสอบอย่างจริงจังแล้วก็ลงทุนเพิ่มอีกสักนิดรับรองว่าผ่านได้ง่ายกว่าแน่ ๆ
  • พยายามทบทวนเนื้อหาต่าง ๆ ทั้งจากการเรียนปกติ เนื้อหาจากคอร์สพิเศษ รวมถึงหาข้อมูลต่าง ๆ ในการสอบเอาไว้อย่างสม่ำเสมอ อย่าชะล่าใจและคิดว่าตนเองมีความรู้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เนื่องจากการสอบในแต่ละปีจะนำเอาข้อมูล เนื้อหา สถานการณ์ความเป็นไปในขณะนั้นเข้ามาด้วย หากทบทวนเฉพาะเรื่องราวเก่า ๆ หรือรายละเอียดที่คิดว่าตนเองรู้อยู่แล้วอาจไม่เพียงพอเสมอไป การใฝ่รู้และเอาใจใส่จึงเป็นอีกวิธีดี ๆ ที่จะช่วยให้การเตรียมตัวสอบของทุกคนมั่นใจยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสอบได้คะแนนสูง ๆ ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้
  • ลดความเครียดลงในบางเรื่อง เข้าใจดีว่าบางคนเมื่อรู้ว่าตนเองต้องสอบจะมีความเครียดสะสมเข้ามา แต่ถ้าเครียดจนเกินไปความมั่นใจในการทำข้อสอบก็ลดลง ส่งผลให้โอกาสสอบแล้วได้คะแนนตามความคาดหวังลดตามไปด้วย ดังนั้นพยายามผ่อนคลายสมอง อาจหาเวลาว่างในการทำกิจกรรมอื่นบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ต้องเคร่งเครียดกับการสอบเพียงอย่างเดียว ตรงนี้จะช่วยให้รู้สึกสบายใจและเมื่อถึงวันสอบจริง ๆ ก็ทำคะแนนได้ดี
  • จัดการตัวเองให้พร้อมก่อนสอบ มีการเตรียมสิ่งต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนถึงวันสอบเพื่อถึงเวลาเดินทางจริง ๆ จะได้ไม่ลืมสิ่งต่าง ๆ เช่น บัตรประชาชน, เอกสารยืนยันการเข้าสอบ ฯลฯ รวมถึงต้องพยายามเคลียร์วันว่างของตนเอง ไม่ให้ตรงกับวัน-เวลาในการสอบ เพราะแม้จะเลื่อนสอบได้แต่อย่าลืมว่าความตั้งใจแรกมันย่อมมากกว่าครั้งไหน ๆ เสมอ หากทำได้แบบนี้รับรองว่าความฝันที่จะเรียนจบได้เร็วขึ้นย่อมมีแน่ ๆ ไม่ต้องกังวล

 

 

มองหาติวเตอร์สอบ GED ภูเก็ต ต้อง CHULATUTOR

เมื่อเข้าใจว่ามีมหาวิทยาลัยรับ GED โดยเฉพาะบรรดาสถาบันที่มีชื่อเสียง การตั้งใจด้วยตนเองจากข้อมูลที่มีอย่างเดียวคงไม่เพียงพอแน่ ๆ และถ้าใครกำลังมองหาสถาบันติวเตอร์ที่มีคุณภาพ มั่นใจว่าเมื่อเลือกเรียนแล้วจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านและเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาตามที่คาดหวังเอาไว้ CHULATUTOR สถาบันติวเตอร์ชื่อดังใจกลางสยาม พร้อมเป็นผู้ช่วยที่จะทำให้ทุก ๆ คนสอบผ่านดังที่ใจปรารถนา สามารถเลือกรูปแบบการเรียนที่ตนเองต้องการได้ ทั้งการเรียนกับสถาบันโดยตรงซึ่งมีคอร์สการเรียนกลุ่มเล็กเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างครอบคลุม หรือใครต้องการเรียนคอร์สส่วนตัวที่สถาบันก็ไม่มีปัญหา ส่วนคนไม่สะดวกเข้ามาเรียน บ้านอยู่ไกล หรือต่างจังหวัดก็สามารถเลือกเรียนที่จุฬาติวเตอร์ได้ โดยทางสถาบันมีคอร์สเรียนออนไลน์ให้ได้เลือกไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบสด ๆ กับติวเตอร์ผ่านทางวิดีโอคอล หรือการเรียนตัวต่อตัวผ่านโปรแกรม Zoom, Line, Skype การันตีว่ารูปแบบการสอนเหมือนกับเรียนที่สถาบัน 100% ไม่มีพลาดหรือตกหล่นในเนื้อหาต่าง ๆ อย่างแน่นอน

ด้านตัวผู้สอนเองทางสถาบันมีการทดสอบความรู้ความสามารถเป็นประจำ เพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้ปกครองมั่นใจว่าติวเตอร์ทุก ๆ คนมีเกณฑ์การสอนที่เหมาะสมและยังคงนำเอาเนื้อหาใหม่ ๆ เข้ามาสอดแทรกอยู่เสมอ จะช่วยเน้นย้ำจุดสำคัญ แนะนำเทคนิคต่าง ๆ ที่เอาไว้สอบได้จริง ไม่ต้องเสียเวลาไปสอบซ่อมหรือสอบเพื่อเพิ่มคะแนนให้ยุ่งยาก เลือกเรียนกับจุฬาติวเตอร์รับรองไม่มีผิดหวัง ผลคะแนนออกมาน่าประทับใจ เรียนจบ ม.6 ได้ภายใน 1 เดือนจริง

 

 

Related Posts