fbpx

ESMTE

ESMTE คืออะไร

โครงการ ESMTE คือ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ย่อมาจากคำว่า Enrichment Program of Science จัดขึ้นตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สสวท. สวทช. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยคนส่วนใหญ่จะรู้จักโปรแกรมนี้จากแผนการเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ซึ่งจะมีเฉพาะในระดับ ม. ปลายเท่านั้น แต่โรงเรียนอื่น ๆ อาจจะใช้ชื่อว่า SMTE

 

ESMTE ต่างกับห้องเรียนสายวิทย์ปกติยังไงบ้าง

โครงการ ESMTE หรือห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นห้องเรียนที่จะมีกิจกรรมการพบปะนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงในวันเสาร์ และจะได้รับการส่งเสริมศักยภาพและคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอโครงงานทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับนานาชาติ ตามศักยภาพความสามารถของนักเรียน นั่นหมายความว่า ห้องเรียนพิเศษ ESMTE จะเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถได้อย่างลึกซึ้งกว่าหลักสูตรปกติทั่วไปนั่นเอง

 

ESMTE สามเสน ค่าเทอมเท่าไหร่

ห้องเรียน ESMTE สามเสน มีค่าเทอมประมาณ 16,000 บาท แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีรายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้เพิ่มเติม หรือในแต่ละปีการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล ผู้สนใจสอบเข้าและเรียนต่อหลักสูตร ESMTE สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าเทอมกับทางโณงเรียนโดยตรงได้

 

สอบเข้า ESMTE เข้ายากไหม ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง

ห้องเรียน ESMTE สำหรับการสอบเข้า ม.4 สามเสนจะต้องสอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยที่วิชาคณิตศาสตร์จะมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเต็ม 50 คะแนน และวิชาภาษาอังกฤษคะแนนเต็ม 25 คะแนน ซึ่งข้อสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะใช้ข้อสอบกลางจากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนวิชาภาษาอังกฤษจะใช้ข้อสอบที่จัดทำโดยคณะกรรมการของโรงเรียน

 

ห้อง ESMTE เปิดรับสมัครเมื่อไหร่

การรับสมัครนักเรียนห้อง ESMTE สามเสน จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมีนาคมของแต่ละปี ซึ่งก็จะเปิดรับพร้อม ๆ กับโครงการอื่น ๆ เช่น MSEP ซึ่งก็คือ ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังมีโครงการ ESC ของระดับชั้น ม.1 รวมไปถึงห้องเรียน EP ก็จะเปิดรับสมัครในช่วงเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม กำหนดการรับสมัครห้อง ESMTE อาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี ผู้ที่สนใจควรติดตามกำหนดการรับสมัครของแต่ละปีอีกครั้ง

 

คอร์สเรียน ESMTE ตัวต่อตัว

คอร์สเรียน ESMTE ตัวต่อตัว เป็นคอร์สเรียนสอนสด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าห้อง ESMTE โดยเฉพาะ มีให้เลือกครบทุกวิชาที่ต้องสอบ ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ ซึ่งการสอนจะครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานและการฝึกทำโจทย์ โดยสามารถเลือกรูปแบบการเรียนให้เหมาะกับพื้นฐานของแต่ละคนได้ด้วย เช่น คนพื้นฐานอ่อน ยังไม่เคยเตรียมตัวมาก่อน ก็สามารถเริ่มจากพื้นฐานได้ แต่หากเป็นคนที่พื้นฐานดีแล้ว ก็เริ่มจากการเน้นการฝึกทำข้อสอบระดับยากได้เลยเช่นกัน นอกจากนี้ยังสามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้อีกด้วย นับเป็นคอร์สที่มีความยืดหยุ่นและสะดวกสบายอย่างมาก