fbpx

ESMTE คืออะไร ย่อมาจากอะไร สามเสน ค่าเทอม

ESMTE
Reading Time: < 1 minute

ESMTE คืออะไร

โครงการ ESMTE คือ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สสวท. สวทช. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยคนส่วนใหญ่จะรู้จักโปรแกรมนี้จากแผนการเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ซึ่งจะมีเฉพาะในระดับ ม. ปลายเท่านั้น แต่โรงเรียนอื่น ๆ อาจจะใช้ชื่อว่า SMTE

Table of Contents

ESMTE ย่อมาจากอะไร

Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment

ESMTE ต่างกับห้องเรียนสายวิทย์ปกติยังไงบ้าง

โครงการ ESMTE หรือห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นห้องเรียนที่จะมีกิจกรรมการพบปะนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงในวันเสาร์ และจะได้รับการส่งเสริมศักยภาพและคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอโครงงานทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับนานาชาติ ตามศักยภาพความสามารถของนักเรียน นั่นหมายความว่า ห้องเรียนพิเศษ ESMTE จะเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถได้อย่างลึกซึ้งกว่าหลักสูตรปกติทั่วไปนั่นเอง

ESMTE สามเสน ค่าเทอมเท่าไหร่

ห้องเรียน ESMTE สามเสน มีค่าเทอมประมาณ 16,000 บาท แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีรายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้เพิ่มเติม หรือในแต่ละปีการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล ผู้สนใจสอบเข้าและเรียนต่อหลักสูตร ESMTE สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าเทอมกับทางโณงเรียนโดยตรงได้

สอบเข้า ESMTE เข้ายากไหม ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง

ห้องเรียน ESMTE สำหรับการสอบเข้า ม.4 สามเสนจะต้องสอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยที่วิชาคณิตศาสตร์จะมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเต็ม 50 คะแนน และวิชาภาษาอังกฤษคะแนนเต็ม 25 คะแนน ซึ่งข้อสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะใช้ข้อสอบกลางจากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนวิชาภาษาอังกฤษจะใช้ข้อสอบที่จัดทำโดยคณะกรรมการของโรงเรียน

ห้อง ESMTE เปิดรับสมัครเมื่อไหร่

การรับสมัครนักเรียนห้อง ESMTE สามเสน จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมีนาคมของแต่ละปี ซึ่งก็จะเปิดรับพร้อม ๆ กับโครงการอื่น ๆ เช่น MSEP ซึ่งก็คือ ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังมีโครงการ ESC ของระดับชั้น ม.1 รวมไปถึงห้องเรียน EP ก็จะเปิดรับสมัครในช่วงเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม กำหนดการรับสมัครห้อง ESMTE อาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี ผู้ที่สนใจควรติดตามกำหนดการรับสมัครของแต่ละปีอีกครั้ง

คอร์ส ติวสอบเข้า

คอร์ส ติวสอบเข้า ม.1

คอร์ส ติวสอบเข้า ม.4

ทำไมถึงควรเลือกเรียน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ?

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเป็นโรงเรียนชื่อดังในกรุงเทพ มีชื่อเสียงในการให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูง มีครูที่มีความสามารถและประสบการณ์ในด้านการสอนที่มีมาตรฐานสูง โดยมีคุณครู 1 ท่านต่อเด็กนักเรียน 19 คม มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน ทำให้นักเรียนมีโอกาสในการพัฒนาทักษะทางสังคมและการทำงานร่วมกัน

ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาอาชีพ อย่างเช่น ณปภัช วรพฤทธานนท์ (จ๋า) สมาชิกวง BNK48 และ เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ รองหัวหน้าทีมบีทรีวง BNK48 หรือ เก้า สุภัสสรา ธนชาต นักแสดง เป็นทั้งนักแสดง, นางแบบ, ยูทูบเบอร์ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของการศึกษาที่โรงเรียนนี้มอบให้ การเลือกเรียนที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักเรียนที่ต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีการพัฒนาทักษะรอบด้าน

สอบเข้า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ยากไหม?

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานครและมีคุณภาพการเรียนการสอนสูง การสอบเข้าโรงเรียนนี้ มีความยาก เนื่องจากมีนักเรียนจำนวนมากสมัครสอบเข้า

Related Posts