ACT Writing

ACT Writing

ACT Writing คืออะไร

ACT Writing คือ ข้อสอบพาร์ทการเขียนของการสอบ ACT ซึ่งย่อมาจาก American College Testing Assessment โดยข้อสอบพาร์ทนี้จะวัดทักษะด้านการเขียน มีคำถาม 1 ข้อ ให้เวลา 40 นาที ซึ่งการทำข้อสอบจะต้องพยายามแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวิเคราะห์ การเรียบเรียง และทักษะการใช้คำศัพท์ รวมถึงการเขียนที่ตรงประเด็นด้วย ACT Writing เป็นส่วนที่ผู้สอบต้องเลือกว่าจะสอบหรือไม่สอบ ไม่ได้อยู่ในตัวข้อสอบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคณะหรือมหาวิทยาลัยที่เราจะสมัครเรียนนั้น ต้องการคะแนนพาร์ทนี้หรือไม่ ซึ่งในที่นี้เราจะพูดถึงพาร์ทการเขียนของ ACT ในหลาย ๆ หัวข้อ ไม่ว่าจะเป็น ACT Writing Sample , ACT Writing Template , ACT Writing Score Range รวมถึง ACT Writing Tips ด้วย

 

Act Writing Score Range

คะแนนสอบ ACT Writing จะรายงานแยกส่วนกับการสอบ ACT ในพาร์ทอื่น ๆ โดยมีคะแนนอยู่ในช่วง 2-12 คะแนน ซึ่งการจะทำคะแนนในส่วนนี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ให้ถือว่าเป็น good act writing score ควรจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การถ่ายทอดมุมมองของตัวผู้สอบอย่างชัดเจนและตรงประเด็น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมุมมองของเรากับมุมมองอื่นซักหนุ่งมุมมอง มีการยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องมาประกอบ จัดระเบียบความคิดอย่างดี ถ่ายทอดออกมาได้อย่างชัดเจน มีเหตุมีผล และที่ขาดไม่ได้คือต้องคำนึงถึงมาตรฐานการเขียนภาษาอังกฤษ ความถูกต้องของหลักภาษาต่าง ๆ

 

ACT Writing Tips

เทคนิคการทำข้อสอบ Writing ของเพื่อให้ act writing score range ของเรายื่นมหาวิทยาลัยได้สบาย ๆ มีดังนี้

  • จัดสรรเวลาสำหรับวางแผนการเขียน แล้วลงมือเขียนจริง ๆ ไปเลย เพราะข้อสอบพาร์ทนี้อาจจะไม่มีเวลามากที่จะเขียนโครงร่างก่อนแล้วค่อยคัดลอกเขียนจริง
  • กำหนดจุดสนใจของงานเขียนเรา โดยทำให้เหตุผลที่เราถ่ายทอดออกมานั้นมีความชชัดเจนและถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นระเบียบ ไม่วกไปวนมา
  • อธิบายแนวคิดหรือมุมมองของเราด้วยเหตุและผล พร้อมยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องประกอบ
  • ใช้คำศัพท์ที่จะสื่ออกไปได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
  • อ่านทบทวนอีกรอบ หากมีจุดไหนที่อ่านแล้วสับสนหรือเข้าใจยากและหากยังพอมีเวลา ให้ปรับแก้ใหม่
  • อย่าลืมศึกษาองค์ประกอบสำคัญในการให้คะแนนว่า ACT Writing นั้น มีการพิจารณาคะแนนจากเรื่องอะไรบ้างเพื่อได้คะแนนที่ good act writing score
  • ฝึกฝนการทำข้อสอบจาก act writing practice อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้รู้ว่าตัวเองเขียนช้าหรือเร็ว หรือบริหารเวลาดีดีเพียงใด

 

ACT Writing Sample

ตัวอย่างการเขียน ACT Writing นั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เรามีไอเดียในการเขียนได้อย่างถูกแนวทางมากขึ้นเท่านั้น แต่เรายังสามารถนำ act writing template มาเป็นต้นแบบในการฝึกทำ act writing practice ได้ด้วย ตัวอย่างการเขียน เช่น

ตัวอย่าง ข้อสอบ ACT Writing ตัวอย่าง ข้อสอบ ACT Writing ตัวอย่าง ข้อสอบ ACT Writing ตัวอย่าง ข้อสอบ ACT Writing ตัวอย่าง ข้อสอบ ACT Writing

ACT Writing Template

สำหรับการเขียนนั้น ACT Writing Template จะช่วยให้เราทำข้อสอบได้รวดเร็วและตรงประเด็นมากขึ้น นับเป็น act writing tips อย่างหนึ่งที่น่านำไปใช้อย่างยิ่ง

เริ่มการเกริ่นนำด้วยข้อความที่ดึงดูดผู้อ่านประมาณ 1-2 ประโยค เช่น

ACT Writing Template

ส่วนที่เป็น Body paragraph 1 ให้เขียนประมาณ 5-7 ประโยค เช่น

ACT Writing Template

ส่วนที่เป็น Body paragraph 2 จะเป็นมุมมองตรงข้าม ให้เขียนประมาณ 5-7 ประโยคซึ่งเหมือนกับตัวอย่างด้านบน ยกเว้นในมุมมองอื่นที่เราไม่เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยทั้งหมด

Body paragraph 3 เป็นส่วนที่เน้นมุมมองของเรา แนะนำให้เขียนประมาณ 5-7 ประโยค เช่น

ACT Writing Template

สุดท้ายจะเป็นบทสรุป ประมาณ 1-2 ประโยค เช่น

ACT Writing Template - 4

จากเทมเพลตการเขียนดังกล่าว ไม่ได้ช่วยแค่เพียงเรื่องความถูกต้องเท่านั้น แต่ยังมีผลกับ act essay time หรือเรื่องของเวลาด้วย ซึ่งสามารถใช้ฝึกการเขียนควบคู่กับ act writing examples ได้เลย เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของเราให้ดีมากยิ่งขึ้น

 

คะแนน ACT Writing ใช้ยื่นมหาลัยอะไร คณะอะไรได้บ้าง ในไทย

ACT Writing เป้นพาร์ทที่ผู้สอบสามารถเลือกสอบได้ ดังนั้น จึงไม่ใช่ทุกคณะหรือทุกมหาวิทยาลัยจะกำหนดรับคะแนนพาร์ทนี้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา หรือ แคนาดา ที่อาจจะขอคะแนนพาร์ทนี้ในการยื่น สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ส่วนใหญ่แล้วคณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์ สายภาษา หรืออื่น ๆ จะขอคะแนนรวม หรือคะแนนใน Section หลักของ ACT มากกว่า

 

เรียน ACT Writing ตัวต่อตัว

สำหรับใครที่ต้องใช้คะแนน ACT Writing ต้องไม่พลาดการเตรียมตัวแบบ Exclusive เรียนสดแบบตัวต่อตัวด้วยคอร์สเรียน ACT Writing Private ที่ผู้เรียนสามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้ อีกทั้งรูปแบบการสอนยังเน้นไปที่การแก้ปัญหาของแต่ละคนอย่างเฉพาะเจาะจง เนื่องจากปฏิเสธไม่ได้เลยว่า นักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานต่างกัน มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงงไม่เหมือนกัน บางคนอ่อน Grammar จนทำให้เขียนได้ไม่ดีพอ บางคนมีปัญหาเรื่องการถ่ายทอดหรือการลำดับสิ่งที่เขียน ซึ่งแน่นอนว่า หากเป็นคอร์สแบบตัวต่อตัวแล้ว ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาของแต่ละคนได้อย่างตรงจุดมากกว่า สำหรับใครที่อยากเตรียมตัวพาร์ทนี้โดยเฉพาะ คอร์สเรียน ACT Writing ตัวต่อตัว จะเป็นคอร์สที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี

 

 

เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor