fbpx

ACT Physics, SAT Physics และ CU-ATS Physics ต่างกันอย่างไร

ACT Physics
Reading Time: 3 minutes

หัวข้อที่ออกสอบใน ACT Physics

เนื้อหาวิชาฟิสิกส์เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเจอในข้อสอบ ACT Science โดยหัวข้อที่มักออกสอบ ได้แก่

  • Energy and Matter-Laws
  • Interaction, Conservation
  • Radiations
  • Optics
  • Forces
  • Electrostatics
  • Magnetism

 

ตัวอย่างข้อสอบ ACT Physics

ตัวอย่างข้อสอบ ACT Physics

ตัวอย่างข้อสอบ ACT Physics

 

เปรียบเทียบ ACT Physics กับ SAT Physics

ข้อสอบ ACT Science นั้น ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นแนวการอ่านหรือวิเคราะห์จากผลการทดลองมากกว่าการคำนวณ มีส่วนที่ต้องอ่านเยอะ ดังนั้น ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษมีความจำเป็นมากไม่แพ้กัน ส่วนข้อสอบ SAT Physics นั้น จะทั้งเกี่ยวกับทฤษฎีและการคำนวณ แต่จะเน้นทฤษฎีมากกว่า อีกทั้งคำถามจะตรงไปตรงมา และแน่นอนว่าเนื้อหาที่ออกสอบจะลงรายละเอียดลึกมากกว่า ACT เพราะ ACT นั้นเป็น Science รวม ไม่ได้แบ่งเป็นฟิสิกส์ เคมี หรือชีววิทยาอย่างเฉพาะเจาะจงเหมือน SAT Subject Test นั่นเอง

ACT Physics SAT Physics
Energy and Matter-Laws Mechanics
Interaction, Conservation Electricity and magnetism
Optics Waves and optics
Forces Heat and thermodynamics
Electrostatics Modern physics
Magnetism Miscellaneous Questions

 

ตัวอย่างข้อสอบ ACT Physics

ตัวอย่างข้อสอบ ACT Physics

ตัวอย่างข้อสอบ ACT Physics

ตัวอย่างข้อสอบ SAT Physics

ตัวอย่างข้อสอบ SAT Physics

 

เปรียบเทียบ ACT Physics กับ CU-ATS Physics

ข้อสอบ ACT Physics เป็นข้อสอบที่เน้นการอ่านผลการทดลองหรืองานวิจัยต่าง ๆ มีรายละเอียดให้อ่านเยอะ นอกจากจะต้องแม่นฟิสิกส์แล้ว ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษก็มีความจำเป็นมากเช่นกัน แต่ข้อสอบ CU-ATS Physics จะเน้นการคำนวณที่ค่อนข้างเยอะ อีกทั้งโจทย์ยังมีความซับซ้อนมากกว่าด้วย เช่น

ตัวอย่างข้อสอบ ACT Physics

ตัวอย่างข้อสอบ ACT Physics

ตัวอย่างข้อสอบ ACT Physics

ตัวอย่างข้อสอบ ACT Physics

ตัวอย่างข้อสอบ CU-ATS Physics

 

คะแนน ACT Physics ที่ใช้ยื่นเข้ามหาลัย ควรได้เท่าไร?

คะแนนสอบ ACT แต่ละพาร์ทจะอยู่ในช่วง 1- 36 คะแนน จากนั้นจะแปลงออกมาเป็นคะแนนเต็ม โดยการนำคะแนนของแต่ละพาร์ทมาหาค่าเฉลี่ยออกมาเป็นคะแนนรวม ซึ่งมีคะแนนเต็ม 36 คะแนน ส่วนคะแนน ACT Writing จะอยู่ในช่วง 2-12 คะแนน ดังนั้น เกณฑ์คะแนนที่ใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยจะมีทั้งแบบที่ขอคะแนนรวม หรือจะขอคะแนนเฉพาะพาร์ทก็ได้ โดยหากเป็น ACT Science ส่วนใหญ่แล้วจะขอที่ 25 คะแนนขึ้นไป

 

เรียน act ตัวต่อตัว
เรียน act ตัวต่อตัว

เรียน ACT Physics ตัวต่อตัว

เรียน ACT Science วิชาฟิสิกส์ให้พร้อมสำหรับการสอบด้วยคอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว โดยสามารถเลือกได้ด้วยว่าต้องการเรียนสดที่สถาบันหรือเรียนสดแบบออนไลน์อยู่ที่บ้าน ดังนั้น ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลจากเราก็สามารถเรียนสดได้ หมดปัญหาเรื่องตารางเวลาไม่ลงตัว เพราะคอร์สเรียนตัวต่อตัวนั้นสามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้ อีกทั้งยังสามารถเลือกรูปแบบการเรียนให้เหมาะกับแต่ละคนได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มสอนจากพื้นฐานหรือการเน้นติวข้อสอบโดยเฉพาะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้แต่ละคนได้แก้ไขจุดอ่อนของตัวเองได้เป็นอย่างดี

ติวตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง
20 ชม. 30 ชม. 40 ชม.
1 คน 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :

  • คอร์ส เรียนตัวต่อตัว มีห้องเรียนส่วนตัว / เรียนที่สถาบัน MBK / ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้ กรณีไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถ เรียนตัวต่อตัว ผ่านทางออนไลน์ได้

 

Related Posts