เคมี ม.4

เคมี ม.4

เนื้อหา เคมี ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้าง?

เคมี ม.4 ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญมาก เพราะจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียน เคมี ม.5 , เคมี ม.6 โดยน้องๆ ม.4 จะเรียนพื้นฐานของเคมี เรื่อง ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี , โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ , พันธะเคมี , โมลและสูตรเคมี , สารละลาย , ปริมาณสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นบทเรียนพื้นฐานสำหรับในการเรียน เคมี ม.5 และ เคมี ม.6 ในเรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส , อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี , สมดุลเคมี , กรด-เบส , เคมีไฟฟ้า , เคมีอินทรีย์ , พอลิเมอร์ , เคมีกับการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : บทเรียนเคมี อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรที่แต่ละโรงเรียนใช้

 

เคมี ม.4 เทอม 1

ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี

โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ

พันธะเคมี

 

เคมี ม.4 เทอม 2

โมลและสูตรเคมี

สารละลาย

ปริมาณสัมพันธ์

 

สรุปเนื้อหา เคมี ม.5 เทอม 1 และ 2 pdf

หนังสือเรียน เคมี ม.5 เทอม 1

หนังสือเรียน เคมี ม.5 เทอม 2

ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

สมดุลเคมี

กรด-เบส

ไฟฟ้าเคมี

ดูหลักสูตรฟิสิกส์ ได้ที่ https://www.scimath.org/teacherguide2560

 

วิเคราะห์สถิติ ข้อสอบ เคมี ม.4 (20 ปี ล่าสุด) แต่ละบทเรียน ออกข้อสอบโดยเฉลี่ย บทละกี่ข้อ?

บทเรียน เคมี ม.ปลาย บทไหนออกสอบ TCAS TPAT A-Level มากที่สุด?

 

เรื่อง เฉลี่ยจำนวนข้อสอบ (ข้อ)
อะตอมและสมบัติของธาตุ 1
สมบัติของธาตุและสารประกอบ 1
พันธะเคมี 1 – 3
ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 (โมลและสูตรเคมี) 1 – 2
ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 (สารละลาย ปริมาณสัมพันธ์) 2 – 4
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส (ของแข็ง ของเหลว) 0

 

รายละเอียด A-Level เคมี https://www.chulatutor.com/blog/เคมี-a-level/

เรียน A-Level เคมี มีทั้ง เรียน Online และ เรียน Onsite https://course.chulatutor.com/p/a-level-chemistry

Related Posts