ภาษาไทย ม.6

ภาษาไทย ม.6

ภาษาไทย ม.6 เรียนอะไรบ้าง

การเรียนวิชาภาษาไทย ม.6 น้อง ๆ จะได้เรียนทักษะต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ได้แก่

 1. ทักษะการอ่าน
 2. ทักษะการเขียน
 3. ทักษะการฟัง การดู และการพูด
 4. ทักษะเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทย
 5. ทักษะทางด้านวรรณคดีและวรรณกรรม

ซึ่งในบทเรียนจะมีหัวข้อย่อย ๆ มากมาย แบ่งกระจายไปเรียนในทั้งเทอม 1 และเทอม 2 ซึ่งแต่ละโรงเรียนอาจมีการวางลำดับเนื้อหาที่ไม่เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วน้อง ๆ ก็จะได้เรียนอย่างครบถ้วน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

 

เนื้อหาบทเรียน ภาษาไทย ม.6 เทอม 1 มีอะไรบ้าง

 1. การเปลี่ยนแปลงของภาษา
 2. คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
 3. คำราชาศัพท์ และการใช้งาน
 4. การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์
 5. การย่อความ
 6. การศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิงข้อมูล
 7. การวิจารณ์วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ
 8. การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงคุณค่าจากเรื่องที่ได้อ่าน

 

เนื้อหาบทเรียน ภาษาไทย ม.6 เทอม 2 มีอะไรบ้าง

 1. การใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องตรงความหมาย
 2. คำทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ และคำศัพท์บัญญัติทางวิชาการ
 3. การใช้ประโยคให้ได้ใจความสมบูรณ์
 4. การพูดโต้แย้ง
 5. การเขียนจดหมายธุรกิจ
 6. สารคดีบุคคล
 7. การอ่านเชิงวิจารณ์
 8. การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมต่าง ๆ เช่น เสภา กาพย์เห่เรือ

 

คอร์สติวตัวต่อตัว ภาษาไทย ม.6

อย่างที่เราได้ทราบกันไปแล้วว่า วิชาภาษาไทย ม.6 ทั้งเทอม 1 และเทอม 2 นั้น น้อง ๆ จะได้เรียนทั้งหัวข้อที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านค่อนข้างเยอะ การใช้คำประเภทต่าง ๆ

รวมไปถึงทักษะการเขียนหลากหลายรูปแบบ ทักษะการสื่อสาร รวมไปถึงการพูด ที่เรื่องของการพูดนั้นจะยากขึ้นกว่าระดับชั้นอื่น ๆ มากเป็นพิเศษ ภาษาที่ใช้มีหลายระดับมากตามไปด้วย คอร์สติวตัวต่อตัว ภาษาไทย ม.6 จึงกลายเป็นอีกหนึ่งตัวช่วย ที่จะทำให้น้อง ๆ สามารถเก่งภาษาไทยขึ้นได้ไม่ยาก

 • คอร์สติวตัวต่อตัว ภาษาไทย ม.6 เหมาะสำหรับใคร
  • สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ถนัดวิชาภาษาไทย ม.6 ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของเทอมใดก็ตาม
  • นักเรียนชั้น ม.5 ที่อยากเรียนวิชานี้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการเตรียมตัวไว้ก่อน
  • นักเรียนที่อยากเพิ่มเกรดวิชาภาษาไทย ม.6 ให้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะเราแทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เกรด ม.6 นั้น สำคัญต่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก
 • คอร์สติวตัวต่อตัว ภาษาไทย ม.6 มีจุดเด่นอย่างไร
  • สอนสดแบบตัวต่อตัว สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
  • สามารถสอบถามติวเตอร์ผู้สอนได้ตลอดเวลา หากมีข้อสงสัยในบทเรียน
  • น้อง ๆ สามารถเลือกเนื้อหาการเรียนได้ว่าต้องการเรียนเรื่องอะไรบ้าง หรือจะเรียนทั้งหมดของรายวิชาภาษาไทย ม.6 ก็สามารถทำได้
  • สามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้ ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทาง ไม่ต้องเผื่อเวลาการเดินทาง เพราะนอกจากจะเรียนที่สถาบันได้แล้ว คอร์สเรียนนี้ยังสามารถสอนสดผ่านระบบออนไลน์ได้อีกด้วย
  • การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะน้อง ๆ แต่ละคนอาจมีจุดอ่อนหรือเรื่องที่ไม่ถนัดแตกต่างกัน มีเวลาในการเรียนไม่เท่ากัน คอร์สเรียนนี้จึงเน้นความสำคัญที่ไปที่จุดอ่อนของแต่ละคนได้อย่างเฉพาะเจาะจง

 

คอร์สเรียนภาษาไทย ม.6 เทอม 1

 • คอร์เรียนภาษาไทย ม.6 เทอม 1 เหมาะสำหรับใคร
  • สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ถนัดวิชาภาษาไทย ม.6 เทอม 1 โดยเฉพาะ
  • นักเรียนชั้น ม.5 ที่อยากเรียนล่วงหน้า
  • นักเรียนที่อยากเพิ่มเกรดวิชาภาษาไทย ม.6 เทอม 1 ให้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต
 • คอร์สเรียนภาษาไทย ม.6 เทอม 1 มีจุดเด่นอย่างไร
  • เป็นคอร์สเรียนสอนสด แบบกลุ่ม ที่เน้นสอนทุกหัวข้อของภาษาไทย ม.6 เทอม 1 ให้โดยอัตโนมัติ แม้ไม่รู้ว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร คอร์สนี้ก็จะสอนให้อย่างครอบคลุม
  • สอนสดผ่านระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะอยู่ไกล ไม่สะดวกเดินทาง หรือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ หลัก ๆ เน้นแค่เพียงให้มีเวลาว่างตรงตามรอบเรียนของคอร์สเท่านั้น

 

คอร์สเรียนภาษาไทย ม.6 เทอม 2

 • คอร์เรียนภาษาไทย ม.6 เทอม 2 เหมาะสำหรับใคร
  • สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ถนัดวิชาภาษาไทย ม.6 โดยเน้นไปที่เทอม 2 โดยเฉพาะ
  • นักเรียนชั้น ม.5 หรือชั้น ม.6 ที่อยากเรียนวิชาภาษาไทย ม.6 เทอม 2 ล่วงหน้า
  • นักเรียนที่อยากเพิ่มเกรดวิชาภาษาไทย ม.6 เทอม 2 ให้ดีมากยิ่งขึ้น
 • คอร์สเรียนภาษาไทย ม.6 เทอม 2 มีจุดเด่นอย่างไร
  • เป็นคอร์สเรียนแบบกลุ่ม สอนสด ที่เน้นสอนทุกหัวข้อของภาษาไทย ม.6 เทอม 2 ให้อย่างครอบคลุม
  • สอบถามข้อสงสัยกับผู้สอนได้
  • สอนสดผ่านระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะอยู่ไกล ไม่สะดวกเดินทาง หรือไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไร ก็สามารถเรียนคอร์สนี้พร้อมกันได้ทั่วประเทศ

 

เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor