fbpx

นักเรียนแลกเปลี่ยน คืออะไร คุณสมบัติ ค่าใช้จ่าย ทุนเต็มจำนวน

นักเรียนแลกเปลี่ยน คืออะไร
Reading Time: < 1 minute

นักเรียนแลกเปลี่ยน คืออะไร

นักเรียนแลกเปลี่ยนคือโครงการส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ไปเรียนและใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ 1 ปี โดยไปใช้ชีวิต และอยู่บ้าน Host Family ซึ่งจะคอยดูแลเราเหมือนคนในครอบครัว ใช้ชีวิต เข้าคลาสเรียน สอบ ทำกิจกรรม กิน เที่ยว ปิดเทอม เหมือนเด็กวัยเดียวกันที่อาศัยอยู่ในประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครนักเรียนแลกเปลี่ยน

โดยทั่วไปผู้สมัครต้องกำลังเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 3-5

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน มีอะไรบ้าง?

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมีอยู่หลายโครงการ ยกตัวอย่างเช่น

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS

เพื่อไปศึกษาในหลายประเทศกว่า 30 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, บราซิล, อาร์เจนตินา, โคลัมเบีย, ญี่ปุ่น เป็นต้น

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP

เป็นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา-แคนาดา-สหราชอาณาจักร

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IEE

เพื่อไปศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน แคนนาดา สหราชอาณาจักร

โครงการแลกเปลี่ยน LACEL

เพื่อไปศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เบลเยียม อิตาลี และอาร์เจนตินา

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ YES

เพื่อไปศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, จีน, ญี่ปุ่น, อิตาลี, สวีเดน, ออสเตรีย, สวิสเซอร์แลนด์, สเปน, แคนาดา และอาเจนติน่า

มีประเทศไหนที่เปิดรับนักเรียนแลกเปลี่ยนบ้าง ?

ปัจจุบันมีหลายประเทศเปิดรับนักเรียนแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยทางรัฐบาลหรือองค์กรของแต่ละประเทศจะมีการให้ทุนสนับสนุนโครงการ เช่น

 • สหรัฐอเมริกา
 • ออสเตรเลีย
 • นิวซีแลนด์
 • ญี่ปุ่น
 • เกาหลีใต้
 • เยอรมนี
 • อิตาลี
 • สเปน
 • จีน
 • ฝรั่งเศส
 • อังกฤษ
 • สวิตเซอร์แลนด์

ขั้นตอนการสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยน

ขั้นตอนการสมัครอาจแตกต่างกันไปตามโปรแกรมและองค์กรที่เป็นผู้จัดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยขั้นตอนทั่วไปที่นักเรียนแลกเปลี่ยนจะต้องทำเมื่อต้องการสมัครมี ดังนี้

1. ค้นหาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่สนใจ อาจค้นหาจากประเทศปลายทางที่ตนสนใจก่อน เช่น ต้องการไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศอเมริกา มีโครงการไหนเปิดรับบ้าง จะทำให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น เป็นต้น

2. ตรวจสอบเงื่อนไขการสมัคร เช่น บางโครงการอาจกำหนดเกรดเฉลี่ย, หรือต้องมีผลสอบวัดระดับภาษา เป็นต้น

3. กรอกแบบฟอร์มการสมัคร

4. ยื่นเอกสารสมัคร

5. เข้าร่วมการสัมภาษณ์ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่จะมีการสัมภาษณ์นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ การสัมภาษณ์นั้นอาจจะเป็นการสัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์หรือเข้าร่วมการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีความพร้อมที่จะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือไม่

6. รอการพิจารณาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

7. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ สำหรับกรณีผ่านการคัดเลือก น้องต้องรีบยืนยันเข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่าย นักเรียนแลกเปลี่ยน ?

ค่าใช้จ่ายโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ส่วนมากอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายอื่นที่ต้องจ่ายเพิ่ม เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน , ค่ากินอยู่ และค่าอื่นๆ สำหรับน้องที่สนใจเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ควรมีเงินสำรอง ประมาณ 400,000 – 500,000 บาท สำหรับใช้จ่ายในต่างประเทศ

เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน กับ ไปต่างประเทศโดยเงินตัวเอง

ค่าใช้จ่ายไปเรียนต่างประเทศโดยเงินตนเอง

น้องสามารถเรียนได้เฉพาะโรงเรียนเอกชน ค่าเทอมปีละ 300,000 – 400,000 บาท (ขั้นต่ำ) และมีค่าครองชีพ ชั้นต่ำปีละ 150,000 บาท

ค่าใช้จ่ายไปเรียนต่างในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

น้องสามารถเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลในประเทศนั้น สำหรับค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ประมาณ 300,000 – 400,000 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายที่พักและค่ากินอยู่ แทบไม่ต้องเสียเลยเพราะอยู่กับโฮสท์แฟมิลี่

นักเรียนแลกเปลี่ยน ทุนเต็มจํานวน มีที่ไหนบ้าง?

โครงการ AFS จำนวน 10 ทุน

โครงการ YFU รอบที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4-5 ทุน

โครงการ YES จำนวน 3 ทุน

โครงการ SEA จำนวน 1 ทุน

โครงการ EF จำนวน 1 ทุน

โครงการ IEE จำนวน 1 ทุน

สำหรับน้องที่สนใจทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน เต็มจำนวน จะต้องทำคะแนนข้อสอบเขียนให้ได้คะแนนดี เพราะจะใช้คะแนข้อเขียนเป็นหลักในการให้ทุน

ใครที่เหมาะกับการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

– มีความสนใจที่อยากจะไปศึกษาเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ

– ภาษาอังกฤษค่อนข้างดีในระดับหนึ่ง

– มีความกล้าแสดงออก

– มีความพร้อมด้านการเงิน

สิ่งที่ได้หลังจากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนกลับมา

1. ช่วยในการปรับตัวได้เร็วขึ้นในการเรียนมหาวิทยาลัย

2. ช่วยให้การเรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้น

3. ได้ Mindset international environment

4. ทำให้ออกจาก Comfort Zone ซึ่งเป็นที่ช่วยในการเตรียมความพร้อมในการเรียนและทำงานในอนาคตต่อไป

ไปแลกเปลี่ยนกลับมาต้องซ้ำชั้นไหม ?

การกลับมาไทยแล้วต้องเรียนซ้ำชั้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโรงเรียนต้นสังกัด แต่ที่สำคัญคือการไปแลกเปลี่ยนให้อะไรมากกว่าที่คิด เป็นการออกไปใช้ชีวิต ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ได้รับประสบกาณ์ที่อาจจะทำให้ค้นพบตัวตนเร็วกว่าที่คิดและกำหนดทิศทางชีวิตตัวเองได้ง่ายขึ้น เปรียบเสมือนประตูแห่งโอกาสให้เราได้ออกไปลองทำอะไรใหม่ ๆ ในสถานที่และสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปจากชีวิตประจำวัน

หากไปเเลกเปลี่ยนกลับมาแล้วไม่อยากซ้ำชั้นต้องทำอย่างไร?

สำหรับน้องที่ไปแลกเปลี่ยนกลับมาแล้วไม่อยากซ้ำชั้น สามารถเลือกสอบเทียบ GED โดยทางจุฬาติวเตอร์ได้เปิดคอร์สสอบเทียบ GED รับรองผล ดูแลจนกว่าจะสอบผ่าน เป็นคอร์สกลุ่มย่อยนักเรียนแลกเปลี่ยน

คอร์สสอบเทียบ GED สำหรับ นักเรียนแลกเปลี่ยน


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
G080724 8 ก.ค. - 9 ส.ค. จ-ศ 13:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 เปิ้ล
G220724 22 ก.ค. - 23 ส.ค. จ-ศ 13:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 เปิ้ล
G050824 5 ส.ค. - 6 ก.ย. จ-ศ 13:00-16:00
จองที่นั่ง
3 เปิ้ล
G190824 19 ส.ค. - 20 ก.ย. จ-ศ 13:00-16:00
จองที่นั่ง
4 เปิ้ล
G020924 2 ก.ย. - 4 ต.ค. จ-ศ 13:00-16:00
จองที่นั่ง
5 เปิ้ล
G160924 16 ก.ย. - 18 ต.ค. จ-ศ 13:00-16:00
จองที่นั่ง
5 เปิ้ล
Related Posts