chulatutor ก่อตั้งโดย พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ

HSK

HSK คือ แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาจีนสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก จัดสอบโดยสำนักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การสอบ HSK หรือ Hanyu Shuiping Kaoshมีวัตถุประสงค์หลักๆ เพื่อใช้สำหรับการศึกษาต่อเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อแบบปกติหรือเป็นการขอทุนการศึกษา รวมไปถึงการได้รับข้อยกเว้นการเรียนวิชาภาษาจีนในระดับเทียบเท่ากับการสอบผ่านได้ และยังใช้เป็นใบรับรองแสดงความสามารถทางภาษาจีนเวลาที่เราสมัครงานได้ด้วยค่ะ ซึ่งแต่ละวัตถุประสงค์การใช้คะแนนนั้นต่างก็ถูกกำหนดในเกณฑ์ที่ต่างกันออกไปค่ะ

 

HSK สอบอะไรบ้าง

HSK มีทั้งหมด 6 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับนั้นต่างมีลักษณะการออกข้อสอบที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

ระดับ I : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 20 ข้อ และทักษะการอ่าน 20 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 40 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ การเข้าใจประโยคและคำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆ รู้และเข้าใจคำศัพท์ให้ได้ซักประมาณ 150 คำค่ะ

ระดับ II : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 35 ข้อ และทักษะการอ่าน 25 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 55 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ การใช้ภาษาจีนเป็นประโยคง่ายๆได้ สามารถสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ รู้และเข้าใจคำศัพท์ประมาณ 300 คำ

ระดับ III : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 40 ข้อ ทักษะการอ่าน 30 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ การใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงานได้ รู้และเข้าใจคำศัพท์ประมาณ 600 คำ

ระดับ IV : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 45 ข้อ ทักษะการอ่าน 40 ข้อ และการเขียน 15 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้อง รู้และเข้าใจคำศัพท์ประมาณ 1,200 คำ

ระดับ V : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 45 ข้อ ทักษะการอ่าน 45 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 2 ชั่วโมง 5 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ สามารถใช้ภาษาจีนในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น วิจารณ์ ในหัวข้อเฉพาะทางหรือเป็นนามธรรม นอกจากนี้ยังสามารถสนทนาภาษาจีนกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมกับรู้และเข้าใจคำศัพท์ประมาณ 2,500 คำ

ระดับ VI : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟังเข้าใจ 50 ข้อ ทักษะการอ่านเข้าใจ 50 ข้อ และการเขียน 1 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ สามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ต่างกับเจ้าของภาษา มีการรู้และเข้าใจคำศัพท์จำนวน 5,000 คำขึ้นไป

ข้อสอบระดับ I-II มีคะแนนเต็ม 200 คะแนน คะแนนที่ถือว่าผ่าน คือ 120 คะแนน ส่วนระดับ III – VI คะแนนเต็ม 300 คะแนน คะแนนที่ถือว่าผ่าน คือ 180 คะแนน ความซับซ่้อนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามลำดับค่ะ

 

คอร์สเรียนเตรียมสอบ HSK รับรองผล

สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบ HSK อยู่ แต่ยังรู้สึกไม่พร้อม ยังมีความกังวลในหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นการ การฟัง ที่ยังไม่สามารถเก็บรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน ยังมีหลายคำที่ฟังไม่ออก แยกแยะคำที่มีการออกเสียงใกล้เคียงกันไม่ได้ ส่งผลให้การทำข้อสอบไม่ทัน ไม่สามารถเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้ หรือจะเป็นส่วนของการอ่านที่ยังคงอ่านช้า ไม่สามารถจับใจความสำคัญของการอ่านได้ ซึ่งมีผู้เข้าสอบจำนวนไม่น้อยที่มักจะใช้เวลาในการทำข้อสอบพาร์ทการอ่านนานจนเกินไป และอีกพาร์ทที่ไม่พูดถึงไม่ได้ นั่นคือพาร์ทการเขียนที่ต้องรวบรวมทักษะแทบจะทุกอย่างมาใช้ เพื่อให้สิ่งที่เขียนออกมานั้นครบถ้วนและถูกต้องตามหลักของภาษาจีนได้มากที่สุด ไม่ว่าคุณจะกำลังเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับทักษะอะไรอยู่ และไม่ว่าทักษะด้านไหนจะอ่อนที่สุด ก็สามารถเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบได้ไม่ยากค่ะ ทางสถาบันจุฬาติวเตอร์เรามีคอร์สเรียน HSK รับรองผล ทั้งระดับ II ระดับ III และระดับ IV ต้องการสอบผ่านที่ระดับใด สามารถเลือกเลือกเรียนได้อย่างไร้กังวล

คอร์สเรียน HSK รับรองผล จะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐาน เพราะฉะนั้นแม้คุณจะไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้อย่างสบายๆ ในคอร์สเรียนจะสอนให้อย่างครอบคลุมทั้งทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียน พร้อมรับทุกจุดอ่อนของนักเรียนแต่ละคนเป็นอย่างดี ไม่ว่าคุณต้องการผ่าน HSK ที่ระดับ II ระดับ III หรือระดับ IV เราจะเริ่มไปพร้อมๆกัน ใครที่ต้องกาการรับรองผลในระดับ II จะจบคอร์สก่อนเพื่อนๆที่ต้องการการรับรองผลที่สูงกว่า การรับรองผลในระดับที่สูงขึ้นจะใช้ชั่วโมงเรียนที่เยอะมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาของข้อสอบที่จะซับซ้อนและท้าทายความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะ

HSK จะไม่ใช่ปัญหาของทุกๆคนอีกต่อไป ด้วยคอร์สเรียนรับรองผลที่เราพร้อมตอบโจทย์การเตรียมสอบได้เป็นอย่างดี ด้วยรูปแบบการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายตามสไตล์ “easy to be expert” ของเรา คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถพิชิต HSK ได้ไม่ยาก