fbpx
( มี @ ด้านหน้าด้วยนะคะ )

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง wish clause

By chulatutor   on 15/01/15
TOEIC TEST EXAMPLE : wish clause
MENU TOEIC
คอร์สสด TOEIC รับรองผลเรียน ติว TOEIC ตัวต่อตัวTOEIC Online

 

เรียนสด TOEIC Online รับรองผล

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง wish – clause

 

พูดถึง Wish เราน่าจะเข้าใจกันดีว่าเป็นเรื่องของความปรารถนาอยากให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น แต่โครงสร้างประโยคของ Wish ก็มีรูปตามกาลเวลาเช่นเดียวกัน ดังนี้ค่ะ

 

1. การแสดงความปรารถนาในปัจจุบัน : อยากให้เหตุการณ์เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตอนนี้ ใช้ Past Tense ตามหลัง Wish

Example :

I wish you were here with me now. ( ความจริงคือคุณไม่ได้อยู่ในตอนนี้)
Jenny wishes that Tom took her to anniversary trip. ( Tom ไม่ได้พาไปในตอนนี้)

2. การแสดงความปราถนาในอดีต : อยากให้เหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตใช้ Past Perfect Tense ตามหลัง Wish

Example :

Sammy wishes she had won the competition. (ความจริงคือแพ้แล้วแต่อยากชนะในตอนนั้น)
Betty wishes she had finished her bachelor degree before getting a job.

3. การแสดงความปราถนาในอนาคต : อยากให้เหตุการณ์เกิดขึ้นในอนาคตใช้ could และ would ตามหลัง Wish

Example :

Thana wishes his girlfriend could go to his birthday party tonight.
Kim wishes Tina would buy him a gift.

ส่วนตัว Wish เอง จะอยู่ใน Tense อะไรก็ได้นะคะ ( wish, wished, has wished….) เพราะตัวที่จะบอกว่าปรารถนาในเวลาช่วงใดคือ Tense ที่อยู่หลัง Wish ค่ะ

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง wish clause

 

1. I wish I ________ harder when I was young .

1) worked
2) have worked
3) had worked
4) would work

คำตอบคือ ข้อ 3 ปรารถนาในอดีตต้องเป็น Past Perfect Tense

 


 

2. He wishes he _______ to the concert last night .

1) would have gone
2) went
3) had gone
4) was going

คำตอบคือ ข้อ 3 ปรารถนาในอดีตต้องเป็น Past Perfect Tense

 


 

3. Angelina wishes Brad ________ for dinner today.

1) took
2) is taken
3) takes
4) has taken

คำตอบคือ ข้อ 1 ปรารถนาในปัจจุบันใช้ Past Tense

 

แนะนำคอร์สเรียนสด TOEIC ออนไลน์
(เรียนผ่าน Zoom เรียนวันไหนและเวลาไหนก็ได้ สามารถถามผู้สอนได้ เพราะเรียนแบบสด ๆ)

เมื่อเห็นความสำคัญของการสอบ TOEIC ภาคกลางแล้ว อย่าลืมมองหาคอร์สเรียน TOEIC เอาไว้ด้วยเพื่อความมั่นใจก่อนสอบ CHULATUTOR ได้มีการเปิดคอร์ส TOEIC ออนไลน์ เรียนได้ที่บ้านแบบสด ๆ กับผู้สอนที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมสอบถามข้อมูล ข้อสงสัยต่าง ๆ ได้ทันที เพื่อให้เข้าใจและนำไปสอบได้ดียิ่งกว่าเดิม

 


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
ctca072126 ก.ค. - 19 ส.ค.จ-พฤ18.00-20.30
จองที่นั่ง
5
ctcb072131 ก.ค. - 22 ส.ค.ส-อา10.00-16.00
จองที่นั่ง
7

 

แนะนำคอร์สเรียน TOEIC Online

( คอร์สสุดคุ้ม – เรียน Online Video – เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา – ทบทวนได้ไม่จำกัด )

อีกคอร์สเรียน TOEIC ที่น่าสนใจจาก CHULATUTOR เป็นคอร์ส TOEIC ออนไลน์ เรียนผ่านวิดีโอ เลือกเรียนได้ทุกที่ พร้อมนำไปใช้ในการทบทวนเรื่องที่ยังไม่เข้าใจ ดูและฟังซ้ำ ๆ จนสามารถนำไปใช้ในการสอบได้จริง คุ้มค่าอย่างแน่นอนด้วยหลักสูตรมาตรฐานที่ใช้สอบทั่วประเทศ สนใจ คอร์สเรียน TOEIC Online คลิ๊กเลยที่ https://online.chulatutor.com/p/toeic-online/

 

เรียน ติว TOEIC Online ตัวต่อตัว 

จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง

20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้