ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง Too So Such
084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง Too So Such
By chulatutor   on 18/12/14

TOEIC

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง Too So Such

 

การใช้คำทั้ง 3 คำต่อไปนี้ เป็นลักษณะการใช้คำที่ความหมายใกล้เคียงกัน และมักจะเข้าใจสับสนกันเป็นส่วนมาก สำหรับฉบับนี้เราจะมาดูหลักการใช้ของแต่ละคำกันนะคะ

 

1. too + Adjective / Adverb + to V.infinitive

Example :

Hermes bag is too expensive to buy.
Keira is too weak to continue the competition.
Donald is too heavy to sit on this chair.

2. So + Adjective / Adverb + that clause

Example :

Hermes bag is so expensive that I can’t buy it.
Keira is so weak that she can’t continue the competition.
Donald is so heavy that he can’t sit on this chair.

3. such + Noun. + that clause

Example :

Hermes bag is such an expensive bag that I can’t afford it.
Keira is such a weak girl that she can’t continue the competition.
Donald is such a heavy boy that he can’t sit on this chair.

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง Too So Such

 

1. There have been ______ job applications that the personal department cannot look at.

1) so few
2) so many
3) too many
4) such many

คำตอบ คือ ข้อ 2

“มีจำนวนเอกสารการสมัครงานมากมายจนกระทั่งแผนกทรัพยากรบุคคลสามารถดูได้ทั่วถึง”

ข้อนี้ เราสังเกตจากคำว่า that ที่ตามมาข้างหลัง และดูตัวเลือกเป็นส่วนประกอบ จะเห็นว่า ตัวเลือกในข้อสอบ TOEIC จะช่วยเราได้มาก ถ้าเราหัดสังเกตค่ะ และแน่นอน ข้อนี้ต้องเป็น คำว่า so many job applications that จะถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ so + ADJ (+noun) + that ค่ะ

 


 

2. Talc is ____ soft that it is easy to scratch it with a fingernail.

1) too
2) so
3) such
4) –

คำตอบ คือ ข้อ 2

“แป้งโรยตัวนั้นเบามากจนกระทั่งสามารถแตะๆด้วยนิ้วมือได้”

ข้อนี้เราสังเกตจากคำว่า that ที่ตามมา และคำว่า soft ที่เป็น Adjective การใช้ so ขยายในข้อนี้จะถูกต้องที่สุด คล้ายๆ ข้อแรกเลยค่ะ

 


 

3. Chicken is so _______ that they can be raised for both meat and egg.

1) importance
2) important
3) importantly
4) –

คำตอบ คือ ข้อ 2

important ซึ่งเป็น Adjective จากโครงสร้าง so + Adjective + that ค่ะ ซึ่งลักษณะตัวเลือกก็จะเล่นคำความหมายเดียวกัน แต่ Part of speech ต่างกัน ดังนั้นถ้าเราแม่นโครงสร้างเราจะทำข้อสอบได้เร็วขึ้นมากเลยค่ะ

 

 

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด TOEIC ได้ที่ https://www.chulatutor.com/toeic/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน TOEIC Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/toeic-online

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง Too So Such

การใช้ Too So Such 3 คำนี้ เป็นลักษณะการใช้คำที่ความหมายใกล้เคียงกัน และมักจะเข้าใจสับสนกันเป็นส่วนมาก สำหรับฉบับนี้เราจะมาดูหลักการใช้ของแต่ละคำกันนะคะ
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin