ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC เรื่อง subject verb agreeement
084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง subject verb agreement
By chulatutor   on 10/12/14

TOEIC

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง subject verb agreement

 

1. There is….. / Here is…… และ There are….. / Here are…….

การจะใช้กริยา is / are (was / were) นั้น หากขึ้นต้นด้วยThere หรือ Here แล้ว ให้สังเกตจากคำนามที่ตามมาข้างหลัง ถ้าเป็นนามพหูพจน์ใช้are (were) ถ้าเป็นนามเอกพจน์ใช้ is (was)

 

2. A couple , Several, Many, Both + คำนามพหูพจน์ + กริยาพหูพจน์

A couple / Several / Many / Both ล้วนแล้วแต่มีความหมายเป็นพหูพจน์ ดังนั้นสิ่งที่ตามมาต้องเป็นพหูพจน์ค่ะ

แต่ถ้า Many a + ตำนามเอกพจน์ + กริยาเอกพจน์

เพราะถ้ามี “a” มาด้วยแปลว่าเป็นเอกพจน์ ก็ต้องเป็นกริยาเอกพจน์นะคะ

 

3. A number of + คำนามพหูพจน์ + กริยาพหูพจน์

The number of + คำนามพหูพจน์ + กริยาเอกพจน์

การใช้ A number of และ The number of ต้องระวังอย่าสับสนกันนะคะ ต่างกันแค่ตัวด้านหน้า แต่กริยาต่างกันเลยนะคะทุกคน

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง subject verb agreement

1. There ______ several new movies released every year in December.

1) are
2) is
3) have
4) be

เฉลย ข้อ 1

“มีภาพยนตร์ใหม่ๆ เข้าฉายในทุกช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี”

 


 

2. Many advertisements ______ that new contact lenses made of soft plastic are safe, confortable and easy to use.

1) claims
2) claim
3) claiming
4) is claiming

เฉลย ข้อ 2

“หลายๆ โฆษณาอ้างว่าคอนแทคเลนส์ทำมาจากพลาสติกชนิดนุ่มที่ปลอดภัย ใส่สบายและใส่ง่าย”

 


 

3. There _______ thousands of people watching the baseball game last night.

1) are
2) were
3) is
4) was

เฉลย ข้อ 2

“มีคนเป็นพันๆ คนดูการแข่งขันเบสบอลเมื่อคืนนี้”

 


 

4. _______ students are working on their porjects in the classroom.

1) The number of
2) A number of
3) Much of
4) There are

เฉลย ข้อ 2

“เด็กนักเรียนจำนวนหนึ่งกำลังทำโปนเตคของพวกเขาอยู่ในห้องเรียน”

 

 

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด TOEIC ได้ที่ https://www.chulatutor.com/toeic/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน TOEIC Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/toeic-online

 

ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC เรื่อง subject verb agreeement

subject verb agreemen tหมายถึง การใช้กริยา (Verb) ให้สอดคล้องกับประธาน หมายถึง ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ กริยาต้องเป็นเอกพจน์ ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ กริยาต้องเป็นพหูพจน์
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin