ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง quantitiy words
084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง quantitiy words
By chulatutor   on 21/05/15

TOEIC

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง quantitiy words

Quantity แปลว่า ปริมาณ เพราะฉะนั้น Quantity words ก็คือคำที่ใช้บอกปริมาณนั่นเอง ซึ่งในภาษาอังกฤษเราใช้ด้วยกันอยู่หลายคำเลยค่ะ เรามาดูกันเลยค่ะ

ความหมายว่า “เล็ก น้อย เล็กๆ น้อยๆ นิดหน่อย สองสาม บ้าง”

little / a little ใช้กับคำนามนับไม่ได้
few / a few ใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์
a little / a few มักใช้ในความหมายเชิง positive
little / few มักใช้ในความหมายเชิง negative

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC

There is little milk left in the glass. You’d better buy a new bottle.
มีนมเหลืออยู่น้อยแล้วในแก้ว เธอน่าจะซื้อขวดใหม่ดีกว่า

There is a little milk in the bottle and it is enough for the baby.
มีนมเหลืออยู่นิดหน่อยในขวด และมันก็เพียงพอสำหรับเด็กน้อยแล้ว

Few students walk to school in this rainy morning.
นักเรียนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่เดินมาโรงเรียนในตอนเช้าที่เฉอะแฉะวันนี้

A few students are playing on the ground.
นักเรียนสองสามคนกำลังเล่นอยู่ในสนาม

สำหรับเวลาที่ต้องการใช้บอกถึงขั้นกว่าของ little และ few เราใช้คำดังต่อไปนี้ค่ะ
little — less / lesser — the least
few — fewer – the fewest

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง quantitiy words

 

1. Kusuma has ______ books than you.

1) many

2) less

3) much

4) fewer

ตอบ ข้อ 4) เพราะ books เป็นคำนามนับได้ และมีคำว่า than อยู่ข้างหลังจึงต้องตอบว่า fewer ที่แปลว่ามากกว่า

 


 

2. She made _____ mistakeson her last examination .

1) a little

2) few

3) little

4) none

ตอบ ข้อ 2) เพราะ mistakes เป็นคำนามนับได้ และข้อนี้ความหมายเชิง negative เล็กน้อย เลยต้องใช้คำว่า few ค่ะ

 


 

3. These questions are very easy, but______ of us could answer them.

1) few

2) a few

3) little

4) a little

ตอบ ข้อ 1) ความหมายโจทย์ต้องการจะบอกว่า เพียงแค่จำนวนไม่กี่คนในบรรดานักเรียนที่สามารถตอบคำถามได้ ความหมายเชิง negative เล็กน้อย และนักเรียนเป็นคำนามนับได้ จึงต้องใช้ few ค่ะ

 


 

4. Could you pass me _____ sauce, please?

1) little

2) a little

3) few

4) a few

 

ตอบ ข้อ 1) เพราะ sauce ถือเป็นคำนามนับไม่ได้ จึงต้องใช้ little ค่ะ

 

 

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด TOEIC รับรองผล ได้ที่ https://www.chulatutor.com/toeic/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน TOEIC Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/toeic-online

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง quantitiy words

Quantity words หลายคนคงสงสัยว่าคำบอกปริมาณมีอะไรบ้าง และแต่ละอย่างมีวิธีการใช้อย่างไร วันนี้เราสรุปออกเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายในการทบทวนอ่านสอบ toeic
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin