ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC เรื่อง present subjunctive
084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง present subjunctive
By chulatutor   on 29/01/15

TOEIC

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง Present Subjunctive

 

จากฉบับที่แล้ว เรารู้เรื่อง subjunctive แบบคร่าวๆ ไป ไม่ลงลึกมาก ฉบับนี้จะขอลงรายละเอียดกันต่อนะคะ

Present Subjunctive คือ รูปคำกริยาที่ไม่ผัน (รูป V. infinitive) มีหลักการใช้ดังนี้

 

1. Verb + Subjunctive noun clause

โดย Verb จะมีความหมายอยู่ในกลุ่มคำเหล่านี้ค่ะ

( คำแนะนำ คำสั่ง ข้อเรียกร้อง ข้อเสนอ การยืนกราน)

advise
ask
command
demand
desire
insist
order
propose
recommend
request
require
suggest
urge

ตัวอย่าง

I suggest that Sasa stay in bed.
He insists that he not go to the hospital.

2. Adjective + Subjunctive noun clause

โดย Adjective จะมีความหมายอยู่ในกลุ่มคำเหล่านี้

advisable
desirable
important
essential
imperative
preferable
necessary
vital

ตัวอย่าง

It is essential that she be prepare for the upcoming presentation.
It is advisable that everybody not go outside during the night.

3. Noun + Subjunctive clause

โดย Noun จะอยู่ในคำเหล่านี้ เช่น advice demand insist order proposal recommendation request suggestion

ตัวอย่าง

The demand that she be sent to work aboard made her family worried.
The suggestion that he take a vacation made him happy.

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง present subjunctive

 

1. He recommended that she _______ with him.

1. go
2. goes
3. would go
4. was going

คำตอบ คือ ข้อ 1

 


 

2. “Do you like your new job?”
“Yes, but my employer insists that I _____ on time.”

1. was
2. be
3. am
4. have been

คำตอบ คือ ข้อ 2

 


 

3. Mary has been seriously ill, her doctor suggested _____ all work.

1. that she stopped
2. to her to stop
3. that she stop
4. to her that she would stop

คำตอบ คือ ข้อ 3
*เวลาเจอโจทย์ที่เป็น subjunctive ให้เราสังเกตความหมายของ Verb หรือ adjective ที่อยู่หน้า that หรือ noun clause ค่ะ ถ้าเข้าข่ายเป็น subjunctive เลือกคำตอบที่เป็น Verb ไม่ผันได้เลยทันทีค่ะ

 

 

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด TOEIC ได้ที่ https://www.chulatutor.com/toeic/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน TOEIC Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/toeic-online

 

ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC เรื่อง present subjunctive

Present Subjunctive หมายถึง ประโยคที่แสดงความต้องการ ความจำเป็นและความปรารถนาที่เป็นไปได้ แยกออกเป็น 3 ประการ ได้แก่ แสดงความต้องการ , แสดงความจำเป็น , แสดงความปรารถนา
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin