ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC เรื่อง present participle
084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง present participle
By chulatutor   on 09/02/15

TOEIC

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง Present Participle

 

Particliple ทำหน้าที่เป็นตัวขยายในประโยค โดยหลักๆ แล้ว จะมีอยู่ 3 ประเภทนะคะ

1. Present Participle คือ รูป V. ing

2. Past Participle คือ รูป V. ช่อง 3

3. Perfect Participle คือ รูป Having + (been) + V.ช่อง 3

 

ฉบับนี้เรามาพูดถึง Present Participle กันก่อนนะคะ

 

หลักการใช้

 

ใช้กับสถานการณ์ที่อธิบาย เล่าเรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับคน และสิ่งของ เช่น

Standing in front of her house, he asked her to marry him. (While he was standing in front of her house, he asked her to marry him)

Being bitten by her lovely dog, she was very sad. (Because she was bitten by her lovely dog, she was very sad)

 

ใช้วางหน้า Noun หรือ Pronoun และ Present Participle ตัวนั้นเป็นตัวแสดงความรับรู้ ความรู้สึก เช่น feel hear smell find see

Peter saw him running along the street.(Peter saw him while he was running along the street.)

I hear the bird singing a song in the garden. (I hear the bird and the bird is singing in the garden.)

 

Present Participle อยู่แยกออกมาจาก Noun หรือ Pronoun ก็ได้

We went to the bookstore, intending to find a book. (We went to the bookstore because we intended to find a book.)

Jonathan is sitting at the balcony, smoking his pipe. (Jonathan is sitting at the balcony and he is smoking his pipe.)

 

Present Participle ใช้เป็น Adjective ได้ด้วยอีกค่ะ และถ้าเป็น V.ing ที่มาจาก V.ที่แปลว่า ทำให้… คำนั้นจะมีความหมายว่า น่า…..

The increasing number of car accidents was very high last year.

The sound of singing birds made me happy.

This movie sounds interesting.

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง present participle

 

1. “Is Andy Sick?”
“Yes,…. all those long hours exhausted him.”

1) he works
2) to work
3) he had worked
4) working

ตอบ ข้อ 4

 


 

2. To tell you the truth, Frank, the campaign ……… me a little. It’s very………

1) disappointed , bored
2) disappoints , boring
3) disappointed , boring
4) disappointing , bored

ตอบ ข้อ 2

 


 

3. ……. at 2 a.m. , Nolan was thought ………the thief.

1) Seen and left, be
2) To be seen leaving, to be
3) seen leaving, to be
4) Nolan seen and left, to be

ตอบ ข้อ 3

 

 

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด TOEIC ได้ที่ https://www.chulatutor.com/toeic/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน TOEIC Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/toeic-online

ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC เรื่อง present participle

Present participle คือรูปกริยา base form เติม - ing เป็นรูปกริยาที่ใช้กับประโยค continuous tenses เพื่อแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์นั้นกำลังดำเนินอยู่หรือยังไม่สิ้นสุด
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin