ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC เรื่อง gerund
084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง gerund
By chulatutor   on 09/02/15

TOEIC

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง Gerund

 

เวลาที่เราพูดถึง Gerund รูปที่เราคุ้นเคยกันคือ รูป V.ing แต่รู้หรือไม่ ว่า Gerund รูปเหมือน Verb แต่ไม่ใช่ Verb นะจ๊ะ

Gerund (V.ing) ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

1. เป็น Subject, Object และ complement

ตัวอย่าง

Shopping is my favourite hobby. ( Shopping = Subject)

I love cooking very much. ( cooking = object)

2. ใช้ตามหลัง Verb ต่อไปนี้ จำให้แม่นๆ นะคะ

admit avoid appreciate consider
dislike detest delay deny
defer excuse forbid fancy
imagine like love mind
postpone practise resent risk

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง

Peter enjoys walking to school.

Avoid playing in the classroom.

I really appreciate sitting with you.

3. ใช้หลังคำต่อไปนี้

be worth help, can’t help
need look forward to
busy object to
be opposed to be/get used to
be/get accustomed to
can’t resist Would you mind / Do you mind
can’t stand How about / What about
feel like go on

 

ตัวอย่าง เช่น

The movie is worth watching.

I can’t help falling in love with you.

 

4. ใช้ตามหลัง Prepositions

ตัวอย่าง

Please wash your hands before touching the mirror.

Don’t walk in my room without taking off your shoes.

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง Gerund

 

1. Lots of things in this shop are worth……..

1) of buying
2) buying
3) to buy
4) for buy

คำตอบคือ ข้อ 2

 


 

2. Charlys wants to avoid ….. his ex-girlfriend.

1) being met
2) to meet
3) meeting
4) having met

คำตอบคือ ข้อ 3

 


 

3. It’s no use…… it all in five minites.

1) you try to do
2) that you shall try to do
3) that you should try to do
4) your trying to do

คำตอบคือ ข้อ 4

 

 

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด TOEIC ได้ที่ https://www.chulatutor.com/toeic/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน TOEIC Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/toeic-online

 

ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC เรื่อง gerund

Gerund คือ "กริยาช่อง 1 ที่เติม ing แล้วนำมาใช้ในความหมายเป็นครึ่งกริยาครึ่งนาม เรียกว่า "กริยานาม" หรือ "Verbal Noun"
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin