ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง causative
084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง causative
By chulatutor   on 05/01/15

TOEIC

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง causative

 

Causative คืออะไร เรามาทำความรู้จักกันก่อนค่ะ เจ้า Causative นั้นทุกคนรู้จักและเคยใช้ค่ะ แต่อาจไม่รู้ว่าชื่อเรียกของมันคือแบบนี้

Causative คือ โครงสร้างไวยากรณ์ในรูปแบบคำกริยาที่ผู้พูดให้ผู้อื่นทำบางสิ่งบางอย่างให้

รูปแบบที่เจอบ่อยๆ ในข้อสอบ TOEIC มีดังนี้

 

Let someone + V. Infinitive + something
make someone + V. Infinitive + something
havesomeone + V. Infinitive + something
have something + V.3
get something + V.3
get someone to do + something

บางตำรา ก็จะเขียนเพื่อให้คนจำง่าย เป็น Let (make, have) someone do something

have (get) something done / get someone to do something ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายแก่การท่องจำ แต่ต้องเป็นที่เข้าใจกันว่า V.do นั้นเป็นตัวแทนของ V. infinitive และ V.done เป็นตัวแทนของ V.3 นั่นเองค่ะ

 

ตัวอย่าง

Suda made the technician repair her laptop yesterday.

Suda let the technician repair her laptop yesterday.

Suda had the technician repair her laptop yesterday.

Suda had her laptop repaired yesterday.

Suda get her laptop repaired yesterday.

Suda get the technician to repair her laptop yesterday.

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง causative

1. I had the man _______ the house green.

1) paint
2) to paint
3) painted
4) had painted

ตอบ ข้อ 1) โครงสร้าง have someone do (V.infinitive) something

 


 

2. I must get the work ________ by this month.

1) finished
2) finish
3) to finishing
4) to finish

ตอบ ข้อ 1) โครงสร้าง get something done (V.3)

 


 

3. Tommy will get the hairdresser _______ his hair tomorrow morning.

1) cut
2) to cut
3) cutting
4) cut

ตอบ ข้อ 2) โครงสร้าง get someone to do (to + V.infinitive)

 

 

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด TOEIC ได้ที่ https://www.chulatutor.com/toeic/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน TOEIC Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/toeic-online

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง causative

กริยา causative verb หรือที่เรียกว่า ‘เหตุกริยา’ ทำหน้าที่บอกว่าใครเป็นสาเหตุให้ใครทำอะไร หรือให้สิ่งใดเกิดขึ้น โดยใช้ ‘make’ และ ‘have’ เป็นกริยาหลักของประโยค
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin