fbpx

TGAT TPAT คืออะไร? สรุปภาพรวมข้อสอบ

TGAT TPAT
Reading Time: 3 minutes

TGAT TPAT คืออะไร

TGAT TPAT คือ ระบบการสอบเพื่อวัดศักยภาพในการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่หลังผ่านการประชุมจาก “ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย” หรือ ทปอ. มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาในรายวิชาลง เน้นความรู้ที่ผู้สอบสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพธ์ดีที่สุด ไม่ใช่แค่การท่องจำเพียงอย่างเดียว

TGAT คืออะไร

TGAT คือ การสอบเพื่อวัดสมรรถนะทั่วไป ย่อมาจาก Thai General Aptitude Test ซึ่งคะแนน TGAT จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการยื่นสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS โดยข้อสอบจะมีการสอบเกี่ยวกับด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้เหตุผลเชิงปริมาณ การคิดอย่างมีตรรกะ และสมรรถนะการทำงานในอนาคต ซึ่งผู้สอบจะต้องสอบหมดทั้ง 3 ส่วน ข้อสอบนี้มีคะแนนเต็ม 300 คะแนน

TPAT คืออะไร

TPAT คือ การสอบวัดความถนัดวิชาชีพ ย่อมาจาก Thai Professional Aptitude Test ซึ่งมีทั้งหมด 5 กลุ่ม ครอบคลุมทั้งทางด้านแพทย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมฯ ครุศาสตร์ สถาปัตยกรรม และความถนัดทางด้านศิลปกรรม โดย TPAT คะแนนเต็ม 100 คะแนน

A-Level คืออะไร

Applied Knowledge Level หรือ A-Level คือ วิชาสามัญ ที่เป็นข้อสอบส่วนกลาง โดยผลคะแนนใช้นำไปยื่นระบบ TCAS รอบต่างๆ ทั้งนี้ข้อสอบ A-Level จะเน้นประยุกต์ใช้

TGAT TPAT สอบอะไรบ้าง

การสอบ TGAT ข้อสอบจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่

1.การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)

2.การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical and Logical Thinking)

3.สมรรถนะการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies)

– การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม (Value Creation & Innovation)

– การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)

– การบริหารจัดการอารมณ์ (Emotional Governance)

– การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม (Civic Engagement)

การสอบ TPAT ข้อสอบจะประกอบไปด้วย 5 กลุ่ม ได้แก่

1.ความถนัดทางแพทยศาสตร์ หรือวิชาเฉพาะ กสพท. ซึ่งจะรวมไปถึงทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ด้วย

2.ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

3.ความถนัดทางศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์

4.ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

5.ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

A-Level (Applied Knowledge Level)

A Level มีวิชาที่สอบทั้งหมด 10 วิชา คือ

  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)
  • วิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ภาษาไทย
  • สังคมศึกษา
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาต่างประเทศอื่นๆ

A Level เป็นการสอบด้วยกระดาษเท่านั้น

ค่าสมัครสอบ A Level วิชาละ 100 บาท

A Level สอบวิชาละ 1 ชั่วโมง 30 นาที

A Level คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ทุกวิชา)

A Level ใช้ในรอบ Quota¸ Admission และ Direct Admission

TGAT
TPAT
TGAT TPAT A-Level เวลาสอบ คะแนนสอบ

ปฎิทินการสอบ TGAT TPAT ปีการศึกษา 2567

วันที่ 1 – 20 ก.ย. 2566 รับวิชาเฉพาะ กสพท

วันที่ 29 ต.ค. – 5 พ.ย. 2566 รับสมัครสอบ

วันที่ 24 – 11 ธ.ค. 2566 พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ

วันที่ 9-11 ธ.ค. 2566 สอบ

วันที่ 16 ธ.ค. 2566 สอบ วิชาเฉพาะ กสพท

วันที่ 18 ธ.ค. 2566 ประกาศผลสอบ

วันที่ 19-26 ธ.ค. 2566 ขอทบทวนผลคะแนนสอบ(สอบด้วยคอมพิวเตอร์)

วันที่ 7 ม.ค. 2567 ประกาศผลสอบ(สอบด้วยกระดาษ)

วันที่ 8-15 ม.ค. 2567 ขอทบทวนผลคะแนนสอบ (สอบด้วยกระดาษ)

วันเวลาชื่อวิชา
วันเสาร์ 9 ธ.ค. 6609:00-12:00 น.ความถนัดครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
 13:00-16:00 น.ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
วันอาทิตย์ 10 ธ.ค. 6609:00-12:00 น.ความถนัดทั่วไป
 13:00-16:00 น.ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
วันจันทร์ 11 ธ.ค. 6609:00-12:00 น.ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันเสาร์ 16 ธ.ค. 6608:30-12:30 น.วิชาเฉพาะ กสพท

คะแนน TGAT TPAT มีไว้ทำอะไร

มีไว้สำหรับยื่น TCAS ในรอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio), รอบโควตา หรือรอบ Admission แล้วแต่ว่าคณะนั้น ๆ จะกำหนดว่าให้ยื่นรอบใดได้บ้าง

คะแนน TGAT TPAT มีอายุกี่ปี

ผลคะแนน TGAT และ TPAT มีอายุ 1 ปี หากน้อง ๆ ม.6 ที่ถึงแม้จะสอบแล้ว แต่อยากรอยื่นมหาวิทยาลัยในปีถัดไป ก็จะต้องสอบใหม่ด้วย

เรียนติว TPAT และ TGAT ตัวต่อตัว

คอร์สเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบ TPAT TGAT แบบตัวต่อตัว มีจุดเด่นตรงที่การเรียนการสอนจะยึดที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถเริ่มจากพื้นฐานได้หากยังไม่มั่นใจ หรือจะลงแนวข้อสอบเลยก็ทำได้เช่นกัน อีกทั้งยังปรับการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนโดยตรงทั้งในแง่ของเนื้อหาและความเร็วในการสอนอีกด้วย นอกจากนี้การเรียนแบบตัวต่อตัวยังมีความยืดหยุ่นได้สูง ผู้เรียนเลือกวัน เวลาเรียนได้ หมดกังวลเรื่องปัญหาตารางเรียนที่ไม่ลงตัวไปได้เลย ก่อนลงสนามสอบ TPAT TGAT อย่าลืมเตรียมความพร้อมด้วยคอร์สติว TPAT TGAT ตัวต่อตัวที่จุฬาติวเตอร์

เรียน ติว TPAT TGAT ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง

10 ชม.

20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน8,000 ฿16,000 ฿24,000 ฿32,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
12,000 ฿24,000 ฿36,000 ฿48,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
14,400 ฿28,800 ฿43,200 ฿57,600 ฿
   แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้ หรือ สามารถติวตัวต่อตัวออนไลน์ ได้
Related Posts