fbpx

GED เข้าแพทย์มหิดล ทำได้จริงไหม?

GED เข้าแพทย์มหิดล
Reading Time: < 1 minute

GED เข้าแพทย์มหิดล ทำได้หรือไม่ ใช้งานกับคณะไหนได้อีกบ้าง

การเรียนคณะแพทยศาสตร์ในเมืองไทย อีกหนึ่งสถาบันที่มีชื่อเสียงและผ่านการยอมรับชนิดว่าเรียนจบแล้วหางานทำได้สบายมากนั่นคือ มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างไรก็ตามใครที่ใช้วิธีสอบเทียบอย่าง GED มักมีคำถามตามมากันบ่อย ๆ ว่า GED เข้าแพทย์มหิดลได้หรือไม่ หรือนำไปใช้งานกับคณะไหนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้อีกบ้าง จึงขอพาทุกคนมาหาคำตอบพร้อมทำความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถูกต้องไปพร้อมกันเลย

 

GED เข้าแพทย์มหิดล ทำได้หรือไม่

ลำดับแรกต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่า การสอบ GED คือ การสอบเทียบวุฒิระดับมัธยมปลายตามแบบทดสอบของอเมริกา ซึ่งใครที่สอบได้คะแนนตั้งแต่ 145 ขึ้นไป จะเท่ากับคุณสอบผ่านและสามารถนำเอกสารนั้นไปยื่นเพื่อเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้เลยแม้ยังอายุไม่ตามเกณฑ์หรือการเรียนปกติยังไม่จบ High School ก็ตาม

แต่ทั้งนี้จะมีข้อยกเว้นสำหรับคนที่ต้องการเข้าเรียนแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการใช้คะแนน GED เข้าแพทย์มหิดล หรือสถาบันใดก็ตามมักยังไม่ค่อยเปิดรับการใช้คะแนนส่วนนี้มากนัก ด้วยถูกมองว่าผู้จะเรียนแพทย์ควรเป็นบุคคลที่เรียนสายวิทย์-คณิต เป็นหลักมากกว่า

 

 

เงื่อนไขการเข้าแพทย์มหิดล มีอะไรบ้าง

เพื่อให้มองเห็นภาพชัดเจน จึงขอนำเอาข้อมูลน่าสนใจสำหรับคนที่อยากเข้าคุณแพทยศาสตร์ของ ม.มหิดล ว่าต้องใช้การสอบหรือคะแนนรูปแบบไหนได้บ้าง

 • คุณสมบัติทั่วไปต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังเรียนในระดับมัธยมปลายปีสุดท้าย ทั้งโรงเรียนไทยและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรไทยทั่วไปหรือหลักสูตรอินเตอร์ก็ตาม
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้น ม.4 จนถึงวันที่เข้าสมัครมากกว่าหรือเท่ากับ 3.5 รวมถึงคะแนน 3 รายวิชาในชั้น ม.ปลาย คือ ชีววิทยา, เคมี, คณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5
 • ผลการสอบแบบใดแบบหนึ่งเพื่อใช้ประเมินทักษะของตนเอง ประกอบไปด้วย
  • การสอบ A Level 3 รายวิชา คือ Biology, Chemistry, Mathematics หรือ Physics ไม่น้อยกว่า A
  • การสอบ SAT II 3 รายวิชา คือ Biology, Chemistry, Mathematics Level 2 หรือ Physics ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน
  • การสอบ IB Higher Level 3 รายวิชา คือ Biology, Chemistry หรือ Physics คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่า 6 Mathematics – Standard level (not included Mathematics Studies) ไม่ต่ำกว่า 6 และ Mathematics-Higher level ไม่ต่ำกว่า 5

จะเห็นว่าการสอบ GED เข้าแพทย์มหิดล ผลของการสอบไม่ได้ช่วยให้ได้เรียนตามคณะที่คาดหวังเอาไว้เท่าใดนัก นอกจากมีทักษะและความรู้ ความเชี่ยวชาญในสายวิทย์-คณิตเป็นอย่างมากก็อาจมีการพิจารณาเป็นพิเศษ ส่วนใครที่มีคะแนนแล้วอยากเข้าคณะอื่นของมหาวิทยาลัยนี้ก็มีทั้งภาคอินเตอร์และภาคไทยให้สมัคร อาทิ

 • คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BBA)
 • คณะการจัดการบัณฑิต สาขาการจัดการบริการนานาชาติ (BM)
 • คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BA)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศ หลักสูตรนานาชาติ (BFA)
 • คณะนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาสื่อและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ (B.Com.Arts.)
 • คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (B.Sc.)
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • คณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ลองพิจารณาดูว่าแม้ไม่ได้เข้าแพทย์แต่ก็ยังมีอีกหลายคะแนนที่ให้การยอมรับคะแนน GED นำไปสู่การเรียนที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพตามความคาดหวังของตนเอง

Related Posts