ตัวอย่าง ข้อสอบ cu-tep เรื่อง past perfect tense
084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ toeic เรื่อง past perfect tense
By chulatutor   on 21/05/15

TOEIC

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง Past Perfect tense

การใช้งาน : เป็น Tense ที่ใช้กล่าวถึงอดีตที่มีเกิดขึ้น และดำเนินขึ้นแล้วในอดีต และได้สิ้นสุดลงไปแล้วในอดีตนั้น
โครงสร้าง : Subject + had + V.3
ตัวช่วย : several times, many times, over and over, ever, never, finally, recently, already, lately

since + ปีในอดีต

for + ช่วงเวลาในอดีต

Past Perfect Tense ยังเป็น Tense ที่ใช้คู่กับ Past Simple Tense ได้ด้วย ในลักษณะที่ Past Perfect Tense เกิดขึ้นก่อนและจบก่อนเหตากรณ์ที่เป็น Past Simple Tense จะเกิดตามมาในภายหลัง
ตัวอย่างประโยค
Suda had already finished her breakfast before her boyfriend came to her home .

เราคิดตามลำดับเหตุการณ์ได้ค่ะ ว่าสุดาต้องกินข้าวเช้าเสร็จก่อนที่แฟนของหล่อนจะมาที่บ้าน โดยทั้งสองเหตุการณ์เกิดในอดีตทั้งคู่ ต้องดูด้วยนะคะ ว่าเป็นอดีตทั้งหมด คำที่ใช้ เช่น before, after เป็นคำที่บอกลำดับเวลาก่อนหลังค่ะ

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง past perfect tense

 

1. Some detectives _____ the event after a witness _____ the police .

1) called, have surmised

2) call, surmise

3) called, had surmised

4) call, surmises

คำตอบ คือ ข้อ 3 ข้อนี้สังเกตจากคำว่า after นะคะ จะเห้นว่าเหตุการณ์หลังคำว่า after จะต้องเกิดขึ้นก่อน ดังนั้น ข้อ 3 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง (surmise = V.= สันนิษฐาน)

 


 

2. The fire ______ for almost four hours when the officers _____ fire extinguishers to the scene.

1) burnt , take

2) had burnt, took

3) has burnt, taken

4) burns, takes

คำตอบ คือ ข้อ 2 ข้อนี้มี 2 เหตุการณ์ โดยสิ่งที่ต้องเกิดอยู่ก่อนคือไฟไฟม้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำเครื่องดับเพลิงมาที่เกิดเหตุ ดังนั้นสิ่งที่เกิดอยู่ก่อนคือ had burnt และเกิดตามมาคือ took

 


 

3. Araya ______ single lady for 33 years

1) has been

2) had been

3) was

4) is

คำตอบ คือ ข้อ 2 ข้อนี้สมมติว่าในความเป็นจริงเรารู้ว่าอารยาได้แต่งงานไปแล้วในปัจจุบัน เราเลยพูดถึงเรื่องในอดีตว่าอารยาใช้ชีวิตโสดมาเป็นเวลา 33 ปี ซึ่งชีวิตโสดสิ้นสุดลงแล้วในปัจจุบันค่ะ

 

 

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด TOEIC ได้ที่ https://www.chulatutor.com/toeic/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน TOEIC Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/toeic-online

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ cu-tep เรื่อง past perfect tense

หลักการใช้ Past Perfect Tense เป็นอีกหนึ่งตัวที่สร้างความปวดหัวให้กับผู้สอบ toeic เพราะว่าเป็นอีกหนึ่ง Tense ที่มีสองเหตุการณ์มาพ่วงกัน และสองเหตุการณ์ก็ใช้ Tense ต่างกันอีกด้วย แต่ก็ไม่ยากเกินไปค่ะ ถ้าสร้างความเข้าใจกับมันดีๆ
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin