CMMU คืออะไร สมัครเรียนยังไง ค่าเทอมแพงไหม มีข้อมูลมาบอก

CMMU

CMMU คืออะไร สมัครเรียนยังไง ค่าเทอมแพงไหม

CMMU อีกสถาบันการเรียนในเมืองไทยที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับคนที่จบหลักสูตรปริญญาตรีแล้วต้องการเรียนในระดับสูงขึ้นตั้งแต่ชั้นปริญญาโทไปจนถึงปริญญาเอก แต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันว่า สถาบันแห่งนี้มีความน่าสนใจมากแค่ไหน สมัครเรียนยังไง ค่าเทอมแพงหรือไม่ ก็ขอนำข้อมูลมาบอกต่อให้ชัดเจนกันเลย

 


CMMU คืออะไร

College of Management, Mahidol University หรือ CMMU คือ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งถือเป็นอีกสถาบันการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมอย่างมากในเมืองไทย เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มีทั้งหลักสูตรนาชาติและหลักสูตรภาษาไทยเข้ามาเพื่อให้ผู้ที่อยากเรียนต่อได้เลือกสมัครกันด้วย

หลักสูตรทั้ง 2 ภาษาจะเน้นไปที่เรื่องบริหารจัดการ จุดประสงค์สำคัญเพื่อต้องการสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพออกสู่สังคมและตลาดแรงงาน เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไป ในแต่ละปีจึงมีผู้สนใจสมัครสอบจำนวนมาก

 


หลักสูตร CMMU มีอะไรบ้าง

ตามที่อธิบายเอาไว้ตั้งแต่ต้นว่าสถาบันแห่งนี้ได้เปิดสอนหลักสูตรทั้งนานาชาติและภาษาไทย เน้นปัจจัยสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการ ซึ่งใครที่มีเป้าหมายในการเรียนต่อก็ควรรู้ว่าหลักสูตรไหนเหมาะสมกับตนเองบ้าง โดยแบ่งรายละเอียดได้ ดังนี้

ระดับปริญญาโท

 1. หลักสูตรภาษาไทย
 • สาขาการจัดการธุรกิจ
 • สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม
 • สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร
 • สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร
 • สาขาการตลาด
 • สาขาการเงิน
 • สาขาการจัดการและกลยุทธ์
 • สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ
 • A.G.S Thai Program
 1. หลักสูตรนานาชาติ
 • Corporate Finance
 • Entrepreneurship Management
 • General Management
 • Healthcare and Wellness Management
 • Managing for Sustainability
 • Marketing and Management
 • Managing for Sustainability
 • Management Research
 • Double Degree int’L Management
 • A.G.S International Program

ระดับปริญญาเอก

 • D. in Management
 • D. in Sustainable Leadship

 


ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 301,500 บาท (ไม่นับรวมค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน และ ค่ากิจกรรม)

 


รายละเอียดหลักสูตร

 • เรียน 3 วัน/สัปดาห์
 • วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา18:00 – 21:00 น. หรือ
  วัน เสาร์-อาทิตย์ 9.00 – 12.00 น. หรือ
  วัน เสาร์-อาทิตย์ 13.30 – 16.30 น.
 • ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 1 ปี 6 เดือน ( 18 เดือน)

วิทยาลัยการจัดการ มหิดล เปิดรับสมัคร เมื่อไหร่

เปิดรับนักศึกษา 3 ครั้ง / ปี คือ

 • ครั้งที่ 1 : ตุลาคม – มกราคม
 • ครั้งที่ 2 : มีนาคม –พฤษภาคม
 • ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม – กันยายน

 


สมัครเรียน CMMU ยังไง ค่าเทอมเท่าไหร่

หลังจากรู้จักกับหลักสูตรกันไปเรียบร้อย หากใครสนใจสมัครเรียน CMMU ขอบอกเลยว่าดำเนินการไม่ยากอย่างที่คิด สามารถทำตามขั้นตอนเบื้องต้นได้ ดังนี้

 1. คลิกเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ https://www.cm.mahidol.ac.th/web/index.php ซึ่งเป็นหน้าหลักของสถาบัน
 2. กดเลือก Admission จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ตนเองต้องการสมัคร
 3. ทำการสมัครตามขั้นตอนที่เว็บไซต์กำหนดให้เรียบร้อย กรอกรายละเอียดทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
 4. การชำระเงินค่าเทอมเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางสถาบันกำหนดเอาไว้

ทั้งนี้เงื่อนไขของผู้สมัครเรียนหลักสูตรนานาชาติต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใน 2 ปี ต้องมีคะแนนการสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ CMMU English Exam / TOEFL ITP 520 หรือ IELTS 5.0 หรือในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีคะแนนสอบ CMMU-TAP หรือ GMAT 500 ขึ้นไป

ขณะที่ใครสงสัยว่า CMMU ค่าเทอมเท่าไหร่ ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เลือกเรียน แต่ส่วนใหญ่สิ่งที่เหมือนกันคือมีการแบ่งตามจำนวนหน่วยกิตที่เลือกเรียน ซึ่งแต่ละเทอมค่าใช้จ่ายแตกต่างกันออกไป รวมถึงยังมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าอีกด้วย

โดยค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาไทยตลอดหลักสูตรอยู่ประมาณ 301,500 บาท (ลงเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต) ไม่รวมกับค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐานในกรณีที่ความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ ขณะที่หลักสูตรนานาชาติก็ใช้เกณฑ์ค่าเทอมใกล้เคียงกันแต่อาจถูกกว่าเล็กน้อยสรุปแล้วตลอดหลักสูตรตกราว 429,000 บาท (ลงเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต)

 


สอบเข้า วิทยาลัยการจัดการ มหิดล

สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อ CMMU จะต้องสอบ ดังนี้

1.MU TEST (ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ) โดยข้อสอบจะเป็น Multiple Choice 4 ตัวเลือก 100 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง โดยข้อสอบมี 3 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1. Grammar มี 20 ข้อ

ส่วนที่ 2. Vocabulary มี 30 ข้อ

ส่วนที่ 3. Reading มี 50 ข้อ

สำหรับผู้ที่มีคะแนน TOEFL Paper-based ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL Computer-based 173 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL IBT 61 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.0 คะแนนขึ้นไป สามารถใช้คะแนนดังกล่าวแทน MU-TEST ได้ แต่ทั้งนี้คะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

2. CMMU-TAP (ทดสอบความสามารถเชิงวิเคราะห์) ข้อสอบจะเป็นแนว GMAT ผู้เข้าสอบ CMMU ไม่สามารถนำเครื่องคิดเลขเข้าสอบได้ โดยข้อจะเป็น Multiple Choice แบบ 5 ตัวเลือก 35 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง โดยข้อสอบมี 3 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1. Logic มี 10 ข้อ

ส่วนที่ 2. Problem Solving มี 15 ข้อ

ส่วนที่ 3. Data Sufficiency มี 10 ข้อ

คลิ๊ก Download ตัวอย่างข้อสอบ CMMU TAP เวอร์ชั่นภาษาไทย

คลิ๊ก Download ตัวอย่างข้อสอบ CMMU TAP เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างข้อสอบ CMMU-TAP
ตัวอย่างข้อสอบ CMMU-TAP

 

เปรียบเทียบ CMMU-TAP กับ GMAT

CMMU-TAP GMAT
จุดประสงค์ ใช้สมัครเรียนต่อปริญญาโท ที่ CMMU ใช้สมัครเรียนต่อ MBA หรือ Business School
เกณฑ์คะแนน ไม่มีการวัดระดับผ่านเกณฑ์ ใช้เปอร์เซ็นต์คะแนนในการพิจารณา ปริญญาโท 500 คะแนนขึ้นไป

ปริญญาเอก 600 คะแนนขึ้นไป

ค่าสอบ 2500 บาท 250 USD

 


คอร์สเรียน CMMU-TAP


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IN250524 25 พ.ค. - 9 มิ.ย. ส-อา 10:15-16:15
จองที่นั่ง
3 เปิ้ล
IN220624 22 มิ.ย. - 7 ก.ค. ส-อา 10:15-16:15
จองที่นั่ง
5 เปิ้ล
Related Posts