เคมี ม.6

เคมี ม.6

เนื้อหา เคมี ม.6 หลักสูตร 2565 เรียนเรื่องอะไรบ้าง?

สำหรับ เคมี ม.6 จะเรียน เคมี เรื่อง เคมีอินทรีย์ , พอลิเมอร์ , เคมีกับการแก้ปัญหา โดยบทเรียนอาจจะมีการนำเรื่อง เคมี ม.4  เคมี ม.5 บ้างส่วนเช่น ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี , โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ , พันธะเคมี , โมลและสูตรเคมี , สารละลาย , ปริมาณสัมพันธ์ , แก๊สและสมบัติของแก๊ส , อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี , สมดุลเคมี , กรด-เบส , เคมีไฟฟ้า มาอยู่ในบทเรียนด้วยเพราะถือว่าเป็นเนื้อหาที่เรียนมาแล้ว

หมายเหตุ : บทเรียนเคมี อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรที่แต่ละโรงเรียนใช้

 

เคมี ม.6 เทอม 1

เคมีอินทรีย์

พอลิเมอร์

 

เคมี ม.6 เทอม 2

เคมีกับการแก้ปัญหา

 

สรุปเนื้อหา เคมี ม.6 เทอม 1 และ 2 pdf

หนังสือเรียน เคมี ม.6 เทอม 1

เคมีอินทรีย์

สารชีวโมเลกุล

ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี

 

วิเคราะห์สถิติ ข้อสอบ เคมี ม.6 (20 ปี ล่าสุด) แต่ละบทเรียน ออกข้อสอบโดยเฉลี่ย บทละกี่ข้อ?

บทเรียน เคมี ม.ปลาย บทไหนออกสอบ TCAS TPAT A-Level มากที่สุด?

 

เรื่อง เฉลี่ยจำนวนข้อสอบ (ข้อ)
เคมีอินทรีย์ 2 – 4
สารชีวโมเลกุล 0
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ 1 – 2
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ (พอลิเมอร์) 1 – 2

 

FAQ

เรียนเคมี ม.6 ล่วงหน้าช่วงปิดเทอมดีอย่างไร ?

การเรียนเคมี ม.6 ล่วงหน้าช่วงปิดเทอม หรือเรียนล่วงหน้าช่วง Summer จะเน้นให้เราได้เตรียมความพร้อมในวิชาเคมี ม.6 ก่อนที่จะไปเรียนจริงๆ ตอนเปิดเทอม ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาและวิธีการคิดต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การเรียนวิชานี้เป็นไปด้วยความราบรื่นตลอดเทอม เพราะเรามีการเตรียมพร้อมที่ดีมาก่อนนั่นเองค่ะ

ทำไมถึงควรเลือกเรียนคอร์สติวเพิ่มเกรดเคมี ม.6 กับเรา ?

วิชาเคมี ถือเป็นวิชาสำคัญอันดับต้นๆ ที่เราไม่ควรปล่อยให้เกรดต่ำกว่ามาตรฐาน เพราะเกรดของวิชานี้มักมีผลในการสมัครเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น การเรียนคอร์สติวเพิ่มเกรดเคมี ม.6 จึงมีความจำเป็นมาก ๆ โดยเฉพาะน้อง ๆ ที่ไม่ค่อยถนัดวิชานี้

คอร์สติวสอบปลายภาค เคมี ม.6 ของเรา ต่างจากที่อื่นอย่างไร ?

คอร์สเรียนติวสอบปลายภาคของเรา จะเน้นให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจเนื้อหาที่ได้เรียนมาทั้งเทอมอย่างครอบคลุม โดยจัดระเบียบเนื้อหาให้เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ในการทำข้อสอบได้อย่างง่ายดาย แถมการเรียนยังเรียนสดออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

 

Related Posts