เคมี ม.5

เคมี ม.5

เนื้อหา เคมี ม.5 เรียนเรื่องอะไรบ้าง?

เคมี ม.5 ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญมาก เพราะจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียน เคมี ม.6 โดยน้องๆ ม.5 จะเรียน เคมี เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส , อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี , สมดุลเคมี , กรด-เบส , เคมีไฟฟ้า ซึ่งบ้างบทจะเป็นการต่อยอดความรู้ใน เคมี ม.4 ในเรื่อง ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี , โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ , พันธะเคมี , โมลและสูตรเคมี , สารละลาย , ปริมาณสัมพันธ์ ที่น้อง ได้เคยเรียนมาแล้ว และจะเป็นการปูพื้นฐานความรู้ เคมี ม.6 เรื่อง เคมีอินทรีย์ , พอลิเมอร์ , เคมีกับการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : บทเรียนเคมี อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรที่แต่ละโรงเรียนใช้

 

สรุปเนื้อหา เคมี ม.5 เทอม 1 และ 2 pdf

หนังสือเรียน เคมี ม.5 เทอม 1

หนังสือเรียน เคมี ม.5 เทอม 2

ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

สมดุลเคมี

กรด-เบส

ไฟฟ้าเคมี

 

วิเคราะห์สถิติ ข้อสอบ เคมี ม.5 (20 ปี ล่าสุด) แต่ละบทเรียน ออกข้อสอบโดยเฉลี่ย บทละกี่ข้อ?

บทเรียน เคมี ม.ปลาย บทไหนออกสอบ TCAS TPAT A-Level มากที่สุด?

 

เรื่อง เฉลี่ยจำนวนข้อสอบ (ข้อ)
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส (แก๊ส) 1 – 2
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 1 – 2
สมดุลเคมี 1 – 2
กรด-เบส 2 – 5
ไฟฟ้าเคมี 3 – 4
ธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ในอุตสาหกรรม 2 – 4

 

รายละเอียด A-Level เคมี https://www.chulatutor.com/blog/เคมี-a-level/

เรียน A-Level เคมี มีทั้ง เรียน Online และ เรียน Onsite https://course.chulatutor.com/p/a-level-chemistry

Related Posts