เคมี ม.5

เคมี ม.5

เนื้อหา เคมี ม.5 หลักสูตร 2565 เรียนเรื่องอะไรบ้าง?

เคมี ม.5 ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญมาก เพราะจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียน เคมี ม.6 โดยน้องๆ ม.5 จะเรียน เคมี เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส , อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี , สมดุลเคมี , กรด-เบส , เคมีไฟฟ้า ซึ่งบ้างบทจะเป็นการต่อยอดความรู้ใน เคมี ม.4 ในเรื่อง ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี , โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ , พันธะเคมี , โมลและสูตรเคมี , สารละลาย , ปริมาณสัมพันธ์ ที่น้อง ได้เคยเรียนมาแล้ว และจะเป็นการปูพื้นฐานความรู้ เคมี ม.6 เรื่อง เคมีอินทรีย์ , พอลิเมอร์ , เคมีกับการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : บทเรียนเคมี อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรที่แต่ละโรงเรียนใช้

 

สรุปเนื้อหา เคมี ม.5 เทอม 1 และ 2 pdf

หนังสือเรียน เคมี ม.5 เทอม 1

หนังสือเรียน เคมี ม.5 เทอม 2

ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

สมดุลเคมี

กรด-เบส

ไฟฟ้าเคมี

 

วิเคราะห์สถิติ ข้อสอบ เคมี ม.5 (20 ปี ล่าสุด) แต่ละบทเรียน ออกข้อสอบโดยเฉลี่ย บทละกี่ข้อ?

บทเรียน เคมี ม.ปลาย บทไหนออกสอบ TCAS TPAT A-Level มากที่สุด?

 

เรื่อง เฉลี่ยจำนวนข้อสอบ (ข้อ)
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส (แก๊ส) 1 – 2
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 1 – 2
สมดุลเคมี 1 – 2
กรด-เบส 2 – 5
ไฟฟ้าเคมี 3 – 4
ธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ในอุตสาหกรรม 2 – 4

 

FAQ

เรียนเคมี ม.5 ล่วงหน้าช่วงปิดเทอมดีอย่างไร ?

การเรียนเคมี ม.5 ล่วงหน้าช่วงปิดเทอม หรือเรียนล่วงหน้าช่วง Summer จะเน้นให้เราได้เตรียมความพร้อมในวิชาเคมี ม.5 ก่อนที่จะไปเรียนจริงๆ ตอนเปิดเทอม ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาและวิธีการคิดต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การเรียนวิชานี้เป็นไปด้วยความราบรื่นตลอดเทอม เพราะเรามีการเตรียมพร้อมที่ดีมาก่อนนั่นเองค่ะ

ทำไมถึงควรเลือกเรียนคอร์สติวเพิ่มเกรดเคมี ม.5 กับเรา ?

วิชาเคมี ถือเป็นวิชาสำคัญอันดับต้นๆ ที่เราไม่ควรปล่อยให้เกรดต่ำกว่ามาตรฐาน เพราะเกรดของวิชานี้มักมีผลในการสมัครเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น การเรียนคอร์สติวเพิ่มเกรดเคมี ม.5 จึงมีความจำเป็นมาก ๆ โดยเฉพาะน้อง ๆ ที่ไม่ค่อยถนัดวิชานี้

คอร์สติวสอบปลายภาค เคมี ม.5 ของเรา ต่างจากที่อื่นอย่างไร ?

คอร์สเรียนติวสอบปลายภาคของเรา จะเน้นให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจเนื้อหาที่ได้เรียนมาทั้งเทอมอย่างครอบคลุม โดยจัดระเบียบเนื้อหาให้เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ในการทำข้อสอบได้อย่างง่ายดาย แถมการเรียนยังเรียนสดออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

Related Posts