fbpx

สอบ GED เข้าแพทย์ได้ไหม

สอบ GED เข้าแพทย์ได้ไหม
Reading Time: < 1 minute

สอบ GED เข้าแพทย์ได้ไหม คำถามที่หลายคนสงสัยก่อนเลือกสอบ

การเรียนในคณะแพทยศาสตร์ถือเป็นเป้าหมายของน้อง ๆ หลายคนที่มีความฝันและอยากจบมาเพื่อทำอาชีพที่ตนเองรัก หรือพ่อแม่อยากให้เป็นคุณหมอ ดังนั้นพื้นฐานส่วนใหญ่มักเป็นเด็กเรียนดี เรียนเก่ง จนทำให้เกิดข้อสงสัยว่าถ้าสอบ GED เข้าแพทย์ได้ไหม เนื่องจาก GED คือ การสอบเทียบวุฒิตามแบบอเมริกาเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนชั้น ม.ปลาย ให้ยุ่งยาก มาศึกษาข้อมูลนี้ไปพร้อมกันเลย

 

สอบ GED เข้าแพทย์ได้ไหม ตอบให้กันแบบชัดเจน

สำหรับใครที่สงสัยว่าสอบ GED เข้าแพทย์ได้ไหม? ในเมืองไทยของเราและต่างประเทศอีกจำนวนมาก ยังไม่ถูกจัดว่าผู้สอบ GED จะสามารถเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ได้ไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็ตาม เหตุผลหลักมาจากการเรียนแพทย์มีเนื้อหาและรายละเอียดการเรียนที่ละเอียดอ่อน ข้อมูลต่าง ๆ เยอะมาก ดังนั้นจึงมักเลือกรับเฉพาะผู้ที่จบการเรียนสายวิทย์-คณิตแบบเต็มหลักสูตร พร้อมกับสอบผ่านตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ของเมืองไทยและในต่างประเทศของสถาบันนั้น ๆ แทน

อย่างในเมืองไทยของเราถ้าหากต้องการเรียนต่อแพทยศาสตร์แต่ไม่ได้จบ ม.6 มาโดยตรง อย่าพึ่งกังวล เพราะสามารถเลือกสอบวิชาความถนัดแพทย์ (กสพท.) ตามที่เปิดรับสมัครของระบบ TCAS ซึ่งการสอบ กสพท. นี้จะมีด้วยกัน 3 เรื่องหลัก ได้แก่

  • การสอบเชาวน์ปัญญา – เนื้อหาข้อสอบที่พบเจอ เช่น อนุกรมเลข, อนุกรมภาพ, คณิตศาสตร์, อ่านเพื่อจับใจความสำคัญของเนื้อหา
  • การสอบทักษะด้านการเชื่อมโยง – คล้ายกับการสอบ TGAT แต่เนื้อหาจะยุ่งยากมากกว่า ต้องอาศัยทักษะในระดับหนึ่ง
  • การสอบจริยธรรมทางการแพทย์ – เป็นการตอบคำถามตามความรู้สึกของผู้สอบ เนื่องจากเรื่องนี้ไม่มีการสอนในห้องเรียน เป็นการวัดจิตใจเพื่อการเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคต

อย่างไรก็ตามมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกว่าในการจะสอบ กสพท. น้อง ๆ ทุกคนต้องจบ ม.6 ตามหลักสูตรก่อนจึงจะยื่นคะแนน O-NET และเข้าสอบตามตามเกณฑ์ที่ถูกกำหนดเอาไว้ ด้วยเหตุนี้ถ้าหากมีเป้าหมายในการเรียนต่อด้านแพทย์ในเมืองไทย การสอบ GED จึงยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มร้อย

 

แล้วในต่างประเทศสอบ GED เข้าแพทย์ได้ไหม เป็นยังไงบ้าง

ตามที่เกริ่นเอาไว้ว่าในต่างประเทศเองหากน้อง ๆ สงสัยว่าสามารถสอบ GED เข้าแพทย์ได้ไหม ก็ขออธิบายตามตรงคือหลายแห่งยังไม่รับด้วยเหตุผลคล้ายกับเมืองไทย อย่างไรก็ตามถ้าเป็นคนเรียนเก่งจริง ต้องการเรียนจบแพทย์ให้เร็วกว่าคนอื่นอย่างน้อย 2-3 ปี การเลือกเรียนคณะแพทยศาสตร์ที่ต่างประเทศกับทางมหาวิทยาลัย Medical University of Lublin ประเทศโปแลนด์ได้ เพราะทางสถาบันมองว่ามีหลายวิชาที่สอบ GED แล้วใกล้เคียงกับการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับแพทยศาสตร์ เช่น ข้อสอบด้านการใช้ทักษะความคิด การเชื่อมโยง, ข้อสอบด้านมิติสัมพันธ์, ข้อสอบด้านการคิด วิเคราะห์ เป็นต้น

จากทั้งหมดที่กล่าวมาขอสรุปให้น้อง ๆ ทุกคนอีกครั้งว่า สอบ GED เข้าแพทย์ได้ไหม? คำตอบคือ ยังไม่ได้ แม้เป็นในอเมริกาเองก็ต้องเรียนตามลำดับที่กำหนดเอาไว้ ส่วนในเมืองไทยทุกด้าน ทุกสาขาของแพทย์ยังไม่เปิดรับด้วยวิธีสมัครผ่านคะแนน GED 100%

Related Posts