CHULATUTOR.COM

คําศัพท์ Duolingo หมวด Advertising

สรุปคำศัพท์ Duolingo หมวด Advertising

คำศัพท์ Duolingo แจกฟรี พร้อมความหมายและตัวอย่างประโยค คำศัพท์ Duolingo ออกสอบบ่อยที่ทุกคนไม่ควรพลาด แถมเรายังแยกเป็นหมวดหมู่ให้ด้วยเพื่อให้เข้าใจง่าย มาพร้อมตัวอย่างประโยคที่จะช่วยให้เข้าใจคำศัพท์ Duolingo นั้น ๆ ได้มากขึ้นด้วย ใครที่กำลังจะสอบ Duolingo แต่ไม่ถนัดเรื่องคำศัพท์ คำศัพท์ Duolingo แจกฟรี นี้จะช่วยให้ทำข้อสอบได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน

คำศัพท์ Duolingo หมวด Advertising

คำศัพท์ Part of Speech ความหมาย
Obsession n. ความหลงใหล การครอบงำจิตใจ
Surging adj. ที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
Pioneering adj. ที่ริเริ่ม ที่บุกเบิก
Unsurpassed adj. ที่ล้ำยุค
Confidential adj. ที่เป็นความลับ ที่ไว้วางใจ
Bold adj. ที่ชัดเจน ที่โดดเด่น
Tempting adj. ที่ล่อใจ ที่ยั่วยวน
Unconventional adj. ที่ไม่เป็นไปตามแบบแผน
Astonishing adj. ที่น่าแปลกใจ ที่แปลกประหลาด
Epic n. มหากาพย์
Explosive adj. ที่ระเบิดได้
Secret n. เคล็ดลับ ความลับ
Unusual adj. ผิดปกติ ประหลาด
Daring adj. กล้าหาญ
Imagine V จินตนาการ
Discover v ค้นพบ
Create v สร้างสรรค์
Polarizing adj แบ่งเป็นฝ่าย
Inspire v สร้าแรงบันดาลใจ
Highest adj สูงที่สุด
Fooled v หลอกลวง ทำให้หลงกล
Beware v ระวัง ตระหนัก
Blinded v ทำให้ตาบอด
Alarming adj ที่น่าตกใจ ที่น่าหวาดกลัว
Devastating adj ที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก
Heartbreaking adj ที่ทำให้เศร้ามาก
Hoax n การหลอกลวง
Prison n คุก
Revenge n การแก้แค้น
Risky adj ที่เสี่ยงอันตราย
Avoid v หลีกเลี่ยง
Scary n ที่น่ากลัว
Backlash n การสะท้อนกลับอย่างรุนแรง การแก้แค้น
Costly adj แพง ราคาสูง
Assault n การทำลาย การข่มขืน
Frantic adj ที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
Hazardous adj ที่อันตราย
Untested adj ที่ไม่ผ่านการทดสอบ
Impactful adj ที่ได้รับผลกระทบ
Lifetime n ช่วงอายุ ช่วงชีวิต
Now adv ตอนนี้ ขณะนี้
Exclusive adj ที่เฉพาะตัว ที่พิเศษ
Scarce adj ที่ขาดแคลน ที่ไม่เพียงพอ
Rare adj ที่หายาก
Immediately adv ที่ทันทีทันใด
Instantly adv ที่ทันทีทันใด
Hurry v รีบ
Only adv เพียงแต่ เท่านั้น
Limited adj ที่มีจำกัด ที่มีขอบเขต
Impossible adj ที่เป็นไปไม่ได้
Miracle n มหัศจรรย์ ปาฏิหารย์
Temporary adj ชั่วคราว
Tested v ทดสอบ
Bonus n สินน้ำใจ เงินโบนัส
Easy adj ง่าย สบาย
Advanced adj ที่ก้าวหน้า ที่เจริญ
Results n ผลลัพธ์
Effective adj ที่มีประสิทธิภาพ
Massive adj ใหญ่ มหึมา
Free adj ที่เป็นอิสระ ที่ไร้ข้อจำกัด ที่ไม่คิดมูลค่า
Proven adj ที่ทดสอบก่อน
Lucrative adj ที่มีกำไรงาม
Unbelievable adj ที่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นไปได้
Bargain n การต่อรอง การเจรจา
Double n การเพิ่มจำนวนเป็นสองเท่า
Affordable adj ที่สามารถหามาได้
Convert v เปลี่ยน
Essential adj ที่สำคัญ ที่จำเป็น
Detailed adj ที่ลงรายละเอียด ที่ละเอียดมาก
Better adj ดีกว่า
New adj ใหม่
Remarkable adj ที่โดดเด่น ที่น่าสังเกต ที่ไม่ธรรมดา
Professional adj ที่เป็นมืออาชีพ
Best-selling adj ที่ขายดี
Guaranteed adj ที่ได้รับการรับรอง ที่การันตี
Unique adj ที่แปลกประหลาด ที่พิเศษ ไม่เหมือนใคร
Improved v ปรับปรุง พัฒนา
Increase v เพิ่ม สูงขึ้น
Expert n ผู้เชี่ยวชาญ
Synergy n การทำงานร่วมกัน
Optimize v ใช้ให้เหมาะสม
Promise v ให้สัญญา
Profit n กำไร ผลประโยชน์
Commission n ค่านายหน้า
Quota n ส่วนที่กำหนดไว้ ส่วนแบ่ง
Pitch V ขายสินค้า
Leverage v,n ใช้ประโยชน์จาก, อิทธิพล อำนาจ
Opportunity n โอกาส
Actionable adj ที่ฟ้องร้องได้
Learnings n การเรียนรู้
Viral adj ที่บอกต่อกัน
Disruption n การขัดขวาง การหยุดชะงัก
Holistic adj แบบองค์รวม ที่ครบถ้วน บริบูรณ์
Innovative adj ที่ปรับปรุงใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์
Seamless adj ที่แนบเนียน ที่ไร้รอยต่อ
Robust adj ที่แข็งแรง ที่ทนทาน ที่มีกำลัง
Granular adj ที่เป็นเม็ดเล็กๆ
Snackable adj ที่ขบเคี้ยว ที่ทานเล่น
Paradigm n แบบอย่าง แบบจำลอง

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com