fbpx

toefl ibt

Dig deeper into :
toefl ibt
สมัครสอบ TOEFL IBT

สมัครสอบ TOEFL IBT รวมทุกเรื่องที่ควรรู้ ทำตามกันได้เลย

Reading Time: < 1 minute สมัครสอบ TOEFL IBT การสมัครสอบ TOEFL IBT มีจุดประสงค์เพื่อนำคะแนนไปใช้เรียนต่อกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกาและหลายแห่งทั่วโลก เนื้อหามีความเป็นวิชาการและซับซ้อน การทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีสมัครและข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้องจะช่วยให้สบายใจและพร้อมสำหรับการสอบ วิธีสมัครสอบ TOEFL IBT 1. คลิกเข้าหน้าเว็บไซต์ https://www.ets.org/toefl.html เลือก Login / Register มุมบนขวา 2. เลือก Create an Account (กรณีไม่เคยสมัครมาก่อน) ใส่ข้อมูลส่วนตัวให้ครบ ส่วนใครเคยสมัครหรือมีบัญชีอยู่แล้วสามารถระบุ Username กับ

เรียน toefl

TOEFL IBT

Reading Time: 6 minutes เรียน TOEFL IBT & TOEFL ITP มีทั้งสอนสด , Online , ติวตัวต่อตัว   TOEFL คือ ข้อสอบ วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ จัดทำโดย Educational Testing Service (ETS) ประเทศสหรัฐอเมริกา TOEFL iBT เป็นข้อสอบที่ทำในคอมพิวเตอร์ คะแนนเต็ม 120 คะแนน ประกอบไปด้วยการทดสอบในทักษะต่างๆ ดังนี้ 1. Reading (การอ่าน): มีคำถามทั้งหมด 36-56 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 60-80 นาที ลักษณะข้อสอบเป็นการอ่านบทความเชิงวิชาการประมาณ 3-4 บทความ 2. Listening (การฟัง): มีคำถามทั้งหมด 34-51 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ

สมัครสอบ TOEFL IBT

สมัครสอบ TOEFL IBT รวมทุกเรื่องที่ควรรู้ ทำตามกันได้เลย

Reading Time: < 1 minute สมัครสอบ TOEFL IBT การสมัครสอบ TOEFL IBT มีจุดประสงค์เพื่อนำคะแนนไปใช้เรียนต่อกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกาและหลายแห่งทั่วโลก เนื้อหามีความเป็นวิชาการและซับซ้อน การทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีสมัครและข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้องจะช่วยให้สบายใจและพร้อมสำหรับการสอบ วิธีสมัครสอบ TOEFL IBT 1. คลิกเข้าหน้าเว็บไซต์ https://www.ets.org/toefl.html เลือก Login / Register มุมบนขวา 2. เลือก Create an Account (กรณีไม่เคยสมัครมาก่อน) ใส่ข้อมูลส่วนตัวให้ครบ ส่วนใครเคยสมัครหรือมีบัญชีอยู่แล้วสามารถระบุ Username กับ

เรียน toefl

TOEFL IBT

Reading Time: 6 minutes เรียน TOEFL IBT & TOEFL ITP มีทั้งสอนสด , Online , ติวตัวต่อตัว   TOEFL คือ ข้อสอบ วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ จัดทำโดย Educational Testing Service (ETS) ประเทศสหรัฐอเมริกา TOEFL iBT เป็นข้อสอบที่ทำในคอมพิวเตอร์ คะแนนเต็ม 120 คะแนน ประกอบไปด้วยการทดสอบในทักษะต่างๆ ดังนี้ 1. Reading (การอ่าน): มีคำถามทั้งหมด 36-56 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 60-80 นาที ลักษณะข้อสอบเป็นการอ่านบทความเชิงวิชาการประมาณ 3-4 บทความ 2. Listening (การฟัง): มีคำถามทั้งหมด 34-51 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ

Scroll to Top