fbpx

สรุปข้อมูล สอบเข้า วิสุทธรังษี

โรงเรียนวิสุทธรังษี
Reading Time: 2 minutes

โรงเรียน วิสุทธรังษี

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี (Visuttharangsi School) โรงเรียนนี้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2447 โดยมีพระวิสุทธรังษี หรือหลวงปู่เปลี่ยน เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงครามเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง และถือว่าเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของจังหวัดกาญจนบุรี

ปัจจุบันโรงเรียนวิสุทธรังษี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่ถนนแสงชูโต ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนีกเรียนราวๆ 4,100 คน โดยเน้นการเรียนการสอนส่งเสริม และ พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์

หลักสูตร วิสุทธรังษี

มัธยมศึกษาตอนต้น

 • ห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SMTE (Science Math Technology and Environment)
 • ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี I.P. (Intensive Program)
 • ห้องเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ SMBP (Education Hub Classroom : Science and Math Bilingual Program)
 • ห้องเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น E.P. (English Program)
 • ห้องเรียนปกติ
 • ห้องเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ
 • ห้องเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
 • ห้องเรียนโครงการ VSA (Visut Sport Academy)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SMTE (Science Math Technology and Environment)
 • ห้องเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
 • ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี I.P. (Intensive Program)
 • ห้องเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย E.P. (English Program)
 • ห้องเรียนโครงการ VSA (Visut Sport Academy)
 • ห้องเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
 • ห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • ห้องเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (ศิลป์ – คำนวณ)
 • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
 • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น
 • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส
 • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาพม่า

ค่าเทอม วิสุทธรังษี

มัธยมศึกษาตอนต้น

 • ห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SMTE (Science Math Technology and Environment) ค่าเทอม ประมาณ 11,200 บาท
 • ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี I.P. (Intensive Program) ค่าเทอม ประมาณ 11,100 บาท
 • ห้องเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ SMBP (Education Hub Classroom : Science and Math Bilingual Program) ค่าเทอม ประมาณ 33,900 บาท
 • ห้องเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น E.P. (English Program) ค่าเทอม ประมาณ 34,400 บาท
 • ห้องเรียนปกติ ค่าเทอม ประมาณ 5,600 บาท
 • ห้องเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ค่าเทอม ประมาณ 5,500 บาท
 • ห้องเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ค่าเทอม ประมาณ 8,600 บาท
 • ห้องเรียนโครงการ VSA (Visut Sport Academy) ค่าเทอม ประมาณ 5,300 บาท

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SMTE (Science Math Technology and Environment) ค่าเทอม ประมาณ 11,600 บาท
 • ห้องเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ค่าเทอม ประมาณ 8,600 บาท
 • ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี I.P. (Intensive Program) ค่าเทอม ประมาณ 11,600 บาท
 • ห้องเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย E.P. (English Program) ค่าเทอม ประมาณ 22,300 บาท
 • ห้องเรียนโครงการ VSA (Visut Sport Academy) ค่าเทอม ประมาณ 4,600 บาท
 • ห้องเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ค่าเทอม ประมาณ 5,400 บาท
 • ห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ค่าเทอม ประมาณ 5,400 บาท
 • ห้องเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (ศิลป์ – คำนวณ) ค่าเทอม ประมาณ 5,100 บาท
 • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ค่าเทอม ประมาณ 5,100 บาท
 • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น ค่าเทอม ประมาณ 5,300 บาท
 • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส ค่าเทอม ประมาณ 5,100 บาท
 • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาพม่า ค่าเทอม ประมาณ 5,100 บาท

แนะนำ วิสุทธรังษี

คอร์ส ติวสอบเข้า

คอร์ส ติวสอบเข้า ม.1

คอร์ส ติวสอบเข้า ม.4

สอบเข้า โรงเรียนวิสุทธรังษี ยากไหม?

หากน้องๆที่สนใจในห้องเรียนปกติ มีโอกาศมากที่จะได้เข้าเรียนที่นี่ เพราะข้อสอบออกสอบตามหลักสูตร ม.1 – ม.3 เลย และการสอบเข้าไม่ยาก

สถิติสอบเข้าของ ม.1 สมัครสอบจำนวน 384 คน สอบผ่านประมาณ 363 คน

สถิติสอบเข้า ม.4 สมัครสอบ 410 คน สอบผ่านประมาณ 395 คน

การสอบเข้าห้องปกติถือว่าอยู่ในระดับกลางๆ น้องๆสามารถฝึกข้อสอบ ทบทวนเนื้อหาเรื่องที่เรียนก็เพียงพอแล้ว หากไม่ทบทวนก็อาจจะตกไปอยู่ในกลุ่มที่สอบไม่ผ่านก็เป็นได้

สำหรับห้องพิเศษ ข้อสอบจะยากกว่าแน่นอน ใครที่อยากเข้าจะต้องจริงจังกับการทบทวนมากๆ หากมีข้อสอบเก่าหรือแนวข้อสอบที่ตรงกับแผนการเรียน ให้ลองทำเพื่อฝึกฝนและสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบ

Related Posts