ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง present perfect tense
084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง present perfect tense
By chulatutor   on 20/04/15

TOEIC

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง Present Perfect Tense

 

การใช้งาน : ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
โครงสร้าง : Subject + have/has + V.3
Adverb ตัวช่วย : recently, several times, many times, yet, over and over, ever, never, finally, already, just, lately
บุพบทตัวช่วย : คือ since + ปีในอดีต และ for + ช่วงเวลา, period
ประโยคคำถาม / ปฏิเสธ
ประโยคคำถาม: สามารถใช้ V. Have / Has มาตั้งเป็นประโยคคำถามได้เลย
ประโยคปฏิเสธ: เติม not หลัง V.Have กับ V.3

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง present perfect tense

 

1. I ____ this house since 1960.

1) had owned

2) have owned

3) am owing

4) own

คำตอบ คือ ข้อ 2 ข้อนี้เราสังเกตจากคำว่า since ที่เป็นตัวบอกว่าเป็น Present Perfect Tense ค่ะ

 


 

2. A : ____ you ____ the reading the chapter one already ?

B : Yes, I _____.

1) Do, finish, do

2) Did, finished, did

3) Will, finish, will

4) Have, finished, have

คำตอบ คือ ข้อ 4 ข้อนี้สังเกตจากคำว่า already ก่อนค่ะ ว่าเป็น Present Prefect Tense แล้วก็มาดูว่าการตั้งคำถามจะใช้เป็น Have เพราะประธานเป็น You นั่นเองค่ะ

 


 

3. How far ____ you ____ in the history book ?

1) had, been read

2) have, read

3) have, been read

4) did. read

คำตอบ คือ ข้อ 2 ข้อนี้ให้ดูจากคำว่า How far เป็นการถามระยะเวลาค่ะ เช่นเดียวกับ How long ฉะนั้นเป็น Present Perfect Tense เหมือนกันค่ะ

 

 

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด TOEIC ได้ที่ https://www.chulatutor.com/toeic/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน TOEIC Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/toeic-online

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง present perfect tense

We use the present perfect tense to say that an action happened at an unspecified time before now. The exact time is not important. You CANNOT use the Present Perfect with specific time expressions such as: yesterday, one year ago, last week, when I was a child, when I lived in Japan, at that moment, that day, one day, etc.
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin