ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง parallelism
084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง parallelism
By chulatutor   on 24/03/15

TOEIC

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง Parallelism

 

Parallelism คือโครงสร้างที่ขนานกัน เป็นลักษณะคำประเภทเดียวกัน ชนิดเดียวกัน โครงสร้างในที่นี้หมายถึงโครงสร้างทางไวยากรณ์นะคะ เช่นถ้าเป็น Adjective ก็ต้องเป็นกลุ่ม Adjective ทั้งหมด ถ้าเป็น Noun ก็ต้องเป็นกลุ่ม Noun ทั้งหมด จะมาใช้สลับกันไปมาไม่ได้ โดยเราใช้คำเชื่อม (Conjunction) เป็นตัวเชื่อมระหว่างโครงสร้างค่ะ

ตัวอย่าง Panadda likes Blueberry pie, Apple pie, Pannacotta, and _______.

1) brownie

2) eating brownie

3) the brownie

4) a brownie

ข้อนี้ก็ต้องตอบ ข้อ 1 brownie เพราะเป็น Noun สอดคล้องกับกลุ่มคำข้างหน้า

ข้อสอบเรื่อง Parallelism มองไม่ยากค่ะ แต่ต้องเป็นคนช่างสังเกตด้วย ลองดูตัวอย่างข้อสอบนะคะ

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง parallelism

 

1. Every Weekend Suda enjoys shopping, ______, and watching movies with her family.

1) plays games

2) playing games

3) to play games

4) play the game

 

คำตอบ คือ ข้อ 2 ใช้ลักษณะคำเป็น Gerund ที่ตามหลังคำว่า enjoy และขนานกับกลุ่มคำที่เหลือของทั้งประโยค

 


 

2. Yesterday morning, I got up and six o’clock , brushed my teeth , ________ and took the BTS to the office.

1) dressed up

2) getting dress

3) gets dress

4) had a dress

คำตอบ คือ ข้อ 1 เพราะโครงสร้างเป็น Past Simple ทั้งหมด จึงต้องใช้ V.2 ขนานต่อกันมาเรื่อยๆ

 


 

3. Bringing your umbrella when you go outside suring rainy reason is good but _______ your health is every season is much better .

1) to take care

2) taking care

3) take caring

4) –

คำตอบ คือข้อ 2 โครงสร้างขนานกับคำว่า bringing ที่ขึ้นต้นประโยคเป็น Gerund ค่ะ เมื่อเชื่อมด้วยคำเชื่อม (Conjunction) “but” แล้ว รูปประโยคก็ต้องขนานกันไปด้วยค่ะ

 

 

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด TOEIC ได้ที่ https://www.chulatutor.com/toeic/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน TOEIC Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/toeic-online

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง parallelism

Parallelism หมายถึง การเขียนแสดงความคิดในโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้ข้อความในประโยคต่อเนื่อง ทำให้ลีลาในการเขียนสละสลวย และทำให้ผู้อ่านติดตามเรื่องและเข้าใจแนวคิดของผู้เขียนได้อย่างชัดเจน
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin