ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC เรื่อง infinitive
084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง infinitive
By chulatutor   on 19/02/15

TOEIC

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง Infinitive

 

คำว่า Infinitive คือ Verb ที่ไม่ “ผัน” โดยลักษณะของ Infinitive ที่พบเจอมี 2 ประเภทค่ะ

1. To + Infinitive

2. Infinitive without to

 

โดยมีหลักการใช้ ดังนี้ค่ะ

1. ใช้ To + Infinitive ตามหลังกริยาช่วยบางตัว เช่น ought, used, have, be , dare, need

2. ใช้ To + Infinitive หลัง adjective

3. ใช้ To + Infinitive หลังกริยาต่อไปนี้ remember, promise, begin, learn, hate, agree, like, forget, attempt, manage, seem, decide, allow

4. ใช้ To + Infinitive หลัง how, where, when, what

5. ใช้ To + Infinitive หลัง about , only

6. ใช้ Infinitive อย่างเดียว ตามหลังกริยาช่วยต่อไปนี้ can, could, may, might, will, would, shall, should, do

7. ใช้ Infinitive อย่างเดียว ตามหลังกริยารับรู้ความรู้สึก เช่น feel, hear, taste, smell

8. ใช้ Infinitive อย่างเดียว ตามหลัง make, let

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง infinitive

 

1. The student asked the teacher how _____ the word.

1) pronounce

2) pronounced

3) pronouncing

4) to pronounce

 

คำตอบ ข้อ 4

 


 

2. Mother wouldn’t let me _____ drive a car alone.

1) drive

2) to drive

3) driving

4) drove

คำตอบ ข้อ 1

 


 

3. Peter Parker can _____ the wall easily.

1) climbs

2) climbing

3) climb

4) to climb

 

คำตอบ ข้อ 3

 


 

4. Tata is about ______ while Mos has just arrived.

1) leave

2) to leave

3) leaving

4) left

 

คำตอบ ข้อ 2

 


 

5. The little girl can hear the birds _____ in the dark wood.

1) sang

2) have sung

3) singing

4) sing

 

คำตอบ ข้อ 4

 

 

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด TOEIC ได้ที่ https://www.chulatutor.com/toeic/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน TOEIC Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/toeic-online

 

ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC เรื่อง infinitive

Infinitive คือ "กริยาช่อง 1 ที่มี to นำหน้า เช่น to do, to be, to have, to walk, to go, to sleep, etc. เรียกคำเหล่านี้ว่า Infinitive" แต่ถ้าเป็นคำนามที่มี to นำหน้า เช่น to school
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin