fbpx
02-252-8633 , 084-942-4261

ติวสอบเข้า ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

By chulatutor   on 28/04/20
ติวสอบเข้า ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

คอร์สติวสอบเข้า โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ

การได้มีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนที่ดีถือเป็นอีกส่วนสำคัญในชีวิตที่จะทำให้น้อง ๆ ทุกคนต่อยอดความสำเร็จของตนเองออกไปทั้งการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยและการทำงาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ถือเป็นสถาบันศึกษาชื่อดังของจังหวัดที่มีนักเรียนสนใจเข้าในแต่ละปีเยอะมาก ๆ ดังนั้นคอร์สติวสอบเข้าจึงเป็นเรื่องสำคัญที่น้อง ๆ ไม่ควรมองข้ามหากต้องการให้ตนเองได้เรียนต่อที่นี่

 

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครเมื่อไหร่

น้อง ๆ ที่สนใจเข้าเรียนสามารถเลือกสมัครได้ทั้งชั้น ม.1 และ ม.4 โดยช่วงเวลาของการเปิดรับสมัครสำหรับโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด จะแบ่งออกเป็นประเภทห้องที่น้อง ๆ ต้องการเรียน ดังนั้นอย่าลืมเช็คด้วยว่าตนเองเลือกเรียนแบบไหนแล้วไปสมัครตามช่วงเวลาดังกล่าวได้เลยจะได้ไม่ผิดพลาด

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 เปิดรับสมัครช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 เปิดรับสมัครช่วงปลายเดือนมีนาคม

โดยการรับสมัครของ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด จะต้องมีการรับใบสมัครเสร็จแล้วกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน นำใบสมัครดังกล่าวพร้อมหลักฐานที่ทางโรงเรียนกำหนดไปยื่นในวัน-เวลา สถานที่ที่ได้ระบุเอาไว้ อย่างไรก็ตามหากบางปีการศึกษามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเปิดรับสมัครได้ตามปกติ ทางโรงเรียนจะมีการชี้แจงรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.rw.ac.th น้อง ๆ อย่าลืมไปติดตามข้อมูลด้วยหากสังเกตว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นในปีการศึกษานั้น ๆ เพื่อจะได้ไม่พลาดการสมัครสอบ

ติวสอบเข้า โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด มีสอบเมื่อไหร่

เมื่อการสมัครเรียบร้อยและน้อง ๆ ได้มีสิทธิ์เข้าสอบก็จะมาสู่ช่วงของการสอบกันบ้าง โดยกำหนดการปกติจะประกาศเอาไว้ในระเบียบการสมัครและระบุผ่านหน้าเว็บไซต์อยู่แล้ว น้อง ๆ ที่จะสอบเข้าโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ก็เตรียมตัวให้พร้อม โดยแบ่งการสอบออกเป็นกลุ่มที่ได้สมัครเอาไว้คือ

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 มีการสอบช่วงต้นเดือนมีนาคม
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 มีการสอบช่วงปลายเดือนมีนาคม

ทั้งนี้หากปีการศึกษาใดมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเปิดการสอบในช่วงเวลาดังกล่าวได้ทางโรงเรียนจะประกาศเลื่อนสอบผ่านหน้าเว็บไซต์ น้อง ๆ ต้องลองเช็คดูหากสถานการณ์ในปีนั้นมีเหตุบางประการทำให้ไม่สามารถสอบได้ในช่วงเวลาปกติ เพื่อจะได้ไม่พลาดในการสอบเพื่อเข้าเรียนต่อ

 

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ประกาศผลสอบเมื่อไหร่

หลังการสอบเป็นที่เรียบร้อยทางโรงเรียนจะมีการตรวจข้อสอบเพื่อดูว่าใครผ่านเกณฑ์ที่กำหนดบ้าง โดยระยะเวลาตรวจถือว่าเร็วมากและจะประกาศหลังการสอบเสร็จไม่เกิน 3-5 วัน แบ่งออกเป็นการประกาศตามห้องเรียนที่ได้เลือกเรียนเอาไว้

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประกาศผลสอบช่วงต้นเดือน – กลางเดือนมีนาคม
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ประกาศผลสอบช่วงปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน

สำหรับการประกาศผลสอบน้อง ๆ สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองได้ผ่านช่องทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียนหรือประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ หากสะดวกสช่องทางไหนก็สามารถไปเช็ครายชื่อของตนเองผ่านช่องทางที่ระบุเอาไว้ได้เลย หากพบว่ารายชื่อของตนเองผ่านการทดสอบเข้าเรียบร้อยให้น้อง ๆ รีบรายงานตัวตามวัน-เวลาที่กำหนด (ส่วนใหญ่จะรายงานตัววันเดียวกับวันประกาศผลสอบ) โดยต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนพร้อมแต่ชุดนักเรียนที่สุภาพเท่านั้น

 

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด มีสอบวิชาอะไรบ้าง

มาถึงส่วนที่น้อง ๆ หลายคนให้ความสนใจมากเพราะต้องการรู้ว่า โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด มีการสอบวิชาอะไรบ้างเพื่อจะได้เตรียมตัวมองหาคอร์สติวเข้าเอาไว้ล่วงหน้า เป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยให้การสอบง่ายยิ่งขึ้น ผ่านเข้าเรียนได้ตามความคาดหวังเอาไว้ โดยการสอบจะแบ่งออกตามประเภทห้องเรียนที่ได้เลือกไว้

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ SRGP สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ภาษาไทย
 • ห้องเรียนพิเศษความสามารถพิเศษทางวิชาการ Gifted Program สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ภาษาไทย
 • ห้องเรียนพิเศษโครงการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program EP สอบวิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาไทย
 • ห้องเรียนปกติ สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ภาษาไทย

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ SRGP สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ภาษาไทย
 • ห้องเรียนพิเศษความสามารถพิเศษทางวิชาการ Gifted Program ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ภาษาไทย
 • ห้องเรียนพิเศษความสามารถพิเศษทางวิชาการ Gifted Program ด้านภาษาศาสตร์ – สังคมศาสตร์ สอบวิชาภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ความถนัดทางการเรียน
 • ห้องเรียนพิเศษนักเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการ โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษมุ่งสูเตรียมทหาร PCGP สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ภาษาไทย
 • ห้องเรียนปกติ สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ภาษาไทย

 

กำหนดการห้องพิเศษ ม.1 / ม.4ห้องปกติ ม.1 / ม.4
เปิดรับสมัครปลายเดือน ก.พ.ปลายเดือน มี.ค.
สอบต้นเดือน มี.ค.ปลายเดือน มี.ค.
ประกาศผลสอบต้นเดือน – กลางเดือน มี.ค.ปลายเดือน มี.ค. – ต้นเดือน เม.ย.

 

เรียนพิเศษที่บ้าน

คอร์สติวสอบเข้า โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ระดับชั้น ม.1 เรียนผ่านทาง Zoom
(เรียนผ่าน Zoom เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา)

น้อง ๆ ที่กำลังจะเข้า ม.1 ต้องมองหาคอร์สติวสอบเข้า โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มทักษะให้ตนเอง CHULATUTOR เปิดคอร์สติวเข้าออนไลน์ เรียนได้ที่บ้านจากหลักสูตรมาตรฐาน มีผู้สอนที่น่าเชื่อถือ พร้อมนำเสนอข้อมูล เทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้การสอบเข้าของน้อง ๆ ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิม คุ้มค่าในการเรียนแน่นอน

คอร์ส กวดวิชาคณิต สอบเข้า ม.1


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์

อัตราค่าเรียน 1,600 บาท

คอร์ส กวดวิชาอังกฤษ สอบเข้า ม.1


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์

อัตราค่าเรียน 1,600 บาท

คอร์ส กวดวิชาวิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์

อัตราค่าเรียน 1,600 บาท

 


 

คอร์สติวสอบเข้า โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ระดับชั้น ม.4 เรียนผ่านทาง Zoom
(เรียนผ่าน Zoom เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา)

น้อง ๆ ที่จะเข้า ม.4 ห้ามพลาดคอร์สติวสอบเข้า โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด เพื่อโอกาสในการเรียนต่อที่มากขึ้น CHULATUTOR สถาบันติวเตอร์ชื่อดังเปิดคอร์สติวเข้าออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ตามหลักสูตรมาตรฐาน พร้อมผู้สอนมีความรู้ในการสอนแบบเชิงลึก แนะนำเทคนิค วิธีสอบที่ช่วยให้ง่ายขึ้นกว่าเดิม คุ้มค่าคุ้มราคา

คอร์ส กวดวิชาคณิต สอบเข้า ม.4


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์

อัตราค่าเรียน 2,600 บาท

คอร์ส กวดวิชาอังกฤษ สอบเข้า ม.4


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์

อัตราค่าเรียน 2,600 บาท

คอร์ส กวดวิชาวิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.4


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์

อัตราค่าเรียน 2,600 บาท