กำแพงเพชรพิทยาคม – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม

กำแพงเพชรพิทยาคม
Reading Time: < 1 minute

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (Kamphaengphet Pittayakom School) ก่อตั้งปี พ.ศ. 2469 เกิดจากการรวมโรงเรียนกำแพงเพชร “วัชรราษฎร์วิทยาลัย” กับโรงเรียนสตรีกำแพงเพชร “นารีวิทยา” ปัจจุบันเป็นโรงเรียนรัฐบาล เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในรูปแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีนักเรียนประมาณ 2,700 คน เปิดให้การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

หลักสูตร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

มัธยมศึกษาตอนต้น

 • ห้องเรียนพิเศษเน้นความเป็นอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ (STEM)
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)
 • ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์
 • ห้องเรียนปกติ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment : SMTE)
 • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (พลังสิบ)
 • ห้องเรียนศิลป์ – คำนวณ,บัญชี
 • ห้องเรียนศิลป์ภาษา – อังกฤษ,จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี,ฝรั่งเศส
 • ห้องเรียนศิลป์ – ศิลปะ,ดนตรี
 • ห้องเรียนศิลป์ – นิติฯ – รัฐศาสตร์

ค่าเทอม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

มัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องเรียนพิเศษเน้นความเป็นอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ (STEM) ค่าเทอมประมาณ 10,800 บาท

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ค่าเทอมประมาณ 12,800 บาท

ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ค่าเทอมประมาณ 7,800 บาท

ห้องเรียนปกติ ค่าเทอมประมาณ 3,800 บาท

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment : SMTE) ค่าเทอมประมาณ 10,800 บาท

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ค่าเทอมประมาณ 3,800 บาท

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (พลังสิบ) ค่าเทอมประมาณ 3,800 บาท

ห้องเรียนศิลป์ – คำนวณ,บัญชี ค่าเทอมประมาณ 3,800 บาท

ห้องเรียนศิลป์ภาษา – อังกฤษ,จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี,ฝรั่งเศส ค่าเทอมประมาณ 3,800 บาท

ห้องเรียนศิลป์ – ศิลปะ,ดนตรี ค่าเทอมประมาณ 3,800 บาท

ห้องเรียนศิลป์ – นิติฯ – รัฐศาสตร์ ค่าเทอมประมาณ 3,800 บาท

แนะนำโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

Related Posts