fbpx

GED ใช้เรียนเข้าศึกษาต่อ คณะแพทย์ รังสิต ได้ไหม?

GED เข้าแพทย์รังสิต
Reading Time: < 1 minute

GED เข้าแพทย์รังสิต ทำได้ไหม ใครอยากเรียนแพทย์ต้องอ่านกันเลย

ใครที่สนใจเลือกเรียนแพทย์กับมหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยรังสิต ถือเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจ และในแต่ละปีมีนักเรียนที่จบชั้น ม.ปลาย จำนวนมากเลือกเข้าเรียนที่นี่โดยเฉพาะสาขาแพทยศาสตร์ อย่างไรก็ตามคงมีความสงสัยกันพอควรว่า GED เข้าแพทย์รังสิตได้หรือไม่ รวมถึงมีเงื่อนไขอื่นใดเพิ่มเติม หรือคณะอื่น ๆ ที่ใช้คะแนนสอบเทียบส่วนนี้ได้อีก นี่คือข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจและเลือกเข้าเรียนไม่ยากเลย

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์รังสิต เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาใดบ้าง

ก่อนจะไปศึกษาว่า GED เข้าแพทย์รังสิต ได้หรือไม่ อยากพาทุกคนมาทำความเข้าใจในเรื่องของสาขาวิชาที่ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์รังสิตเปิดรับเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ง่ายขึ้นอีกระดับ โดยปกติแล้วจะมีดังนี้

  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ (เลือกโรงพยาบาลได้ 1 แห่ง เช่น รพ.ราชวิถี, รพ.เลิดสิน เป็นต้น)
  • วิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์ (Bilingual)
  • วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ แบ่งออกเป็น สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม และ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

 

GED เข้าแพทย์รังสิตได้หรือไม่

ปกติแล้วมหาวิทยาลัยเอกชนจะมีความยืดหยุ่นในเรื่องของเกณฑ์การรับสมัครเข้าเรียนในรายวิชาแพทย์น้อยกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเงื่อนไขเบื้องต้นของทางมหาวิทยาลัยรังสิตระบุเอาไว้ ดังนี้

  • ผู้ที่เลือกเข้าเรียนวิทยาลัยการแพทย์ ต้องจบการศึกษามัธยมปลาย แต่ไม่มีการกำหนดโปรแกรมการศึกษา หรือจบในระดับเทียบเท่า นั่นหมายถึงสามารถใช้ GED เข้าแพทย์รังสิตได้
  • ส่วนสาขาอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น วิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์ (Bilingual), วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ แบ่งออกเป็น สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม และ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ จะรับนักเรียนที่จบ ม.6 ในสายวิทย์-คณิต เป็นหลักเท่านั้น

ทั้งนี้ใครที่จะสอบเข้าแพทย์รังสิตไม่ใช่ว่าเมื่อมีคะแนน เอกสาร และเงื่อนไขทุกอย่างตามเกณฑ์ที่ทางสถาบันกำหนดแล้วจะเข้าเรียนได้ทันทีเพราะยังต้องมีการทดสอบความรู้สำหรับคนที่สนใจเข้าเรียนวิทยาลัยแพทยศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรายวิชา พร้อมเกณฑ์คะแนนตามที่กำหนดดังนี้

  • ภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน
  • คณิตศาสตร์ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน
  • เคมี, ชีววิทยา ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน เมื่อนำ 2 รายวิชามารวมกัน

อย่างไรก็ตามในแต่ละปีการศึกษาอาจมีข้อมูลหรือรายละเอียดที่แตกต่างกัน จึงอยากให้น้อง ๆ ทุกคนศึกษาข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดในการรับสมัครเรียนแพทย์ของ ม.รังสิต ในปีนั้น ๆ ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดไม่ให้เกิดขึ้นและสามารถเข้าเรียนตามแนวทางที่ตนเองคาดหวังเอาไว้อย่างง่ายดาย

 

 

คะแนน GED เข้าคณะอื่นของ ม.รังสิตได้หรือไม่

นอกจากคะแนน GED เข้าแพทย์รังสิต ตามที่แนะนำไปแล้ว ในกรณีคณะอื่น ๆ นักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า สามารถนำไปยื่นเพื่อให้ผ่านเงื่อนไขด้านคุณสมบัติระดับการศึกษาได้เลย ไม่มีกำหนดว่าจะต้องจบในระดับชั้น ม.ปลาย แบบไหน (ยกเว้นบางสาขาวิชาที่อาจระบุประเภทของการเรียนจบตามสายนั้น) แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอยู่แล้ว

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจึงสรุปให้เข้าใจอีกครั้งว่า หากต้องการนำคะแนนสอบ GED เข้าแพทย์รังสิต สามารถทำได้ตามเงื่อนไขที่ทางสถาบันกำหนดเอาไว้ในปีนั้น ๆ แต่อย่าลืมสอบถามข้อมูลก่อนสมัครของแต่ละปีให้ชัดเจนเพื่อความถูกต้องและดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม

Related Posts