fbpx
02-252-8633 , 084-942-4261

ติวสอบเข้า เบญจมราชูทิศ จันทบุรี

By chulatutor   on 28/04/20
ติวสอบเข้า เบญจมราชูทิศ จันทบุรี

คอร์สติวสอบเข้า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ

การมีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพจะช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในอนาคตได้ ใครที่อยู่ในพื้นที่ จ.จันทบุรี แนะนำว่า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี เป็นโรงเรียนมาตรฐานระดับจังหวัดที่มีคุณภาพการเรียนการสอนดีเยี่ยม น้อง ๆ คนไหนที่สนใจอย่าลืมมองหาคอร์สติวสอบเข้าเอาไว้ด้วย จะได้เป็นตัวช่วยให้โอกาสผ่านง่ายขึ้นกว่าเดิม

 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี เปิดรับสมัครเมื่อไหร่

น้อง ๆ ที่สนใจอยากเข้าเรียนที่นี่ ทางโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี จะมีการเปิดรับสมัครใน 2 ช่วงเวลา ทั้งระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ตามประเภทของการเลือกห้องเรียน ทั้งนี้ต้องดูด้วยว่าตนเองต้องการสมัครในห้องเรียนประเภทไหนเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการสมัคร ประกอบไปด้วย

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 เปิดรับสมัครช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 เปิดรับสมัครช่วงปลายเดือนมีนาคม

โดยการเปิดรับสมัครให้ทำการพิมพ์ใบสมัครที่หน้าเว็บไซต์โรงเรียน www.bj.ac.th เมื่อพิมพ์ใบสมัครออกมาแล้วให้กรอกรายละเอียดอย่างชัดเจน นำไปยื่นกับเจ้าหน้าที่รับสมัครในวัน-เวลาที่โรงเรียนได้กำหนดเอาไว้
ทั้งนี้หากบางปีการศึกษามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเปิดรับสมัครได้ตามช่วงเวลากำหนด จะมีการประกาศเลื่อนรับสมัครสอบออกไป โดยเป็นการประกาศผ่านช่องทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียน น้อง ๆ ที่สังเกตว่าปีการศึกษาดังกล่าวมีเหตุอาจให้ต้องเลื่อนก็อย่าลืมไปตรวจสอบรายละเอียดด้วย

ติวสอบเข้า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี มีการสอบเมื่อไหร่

หลังรับสมัครเรียบร้อยจะเข้าสู่การสอบเข้าเพื่อวัดความรู้ความสามารถของน้อง ๆ ว่าจะผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานที่โรงเรียนได้ตั้งเอาไว้หรือไม่ โดยจะแบ่งช่วงเวลาการสอบออกเป็นประเภทห้องเรียนที่น้อง ๆ ได้เลือกเอาไว้ในการสมัครครั้งแรก ซึ่งช่วงเวลาการสอบประกอบไปด้วย

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 มีการสอบช่วงต้นเดือนมีนาคม
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 มีการสอบช่วงปลายเดือนมีนาคม

ในกรณีที่บางปีการศึกษามีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถสอบได้ตามช่วงเวลาที่ระบุ ทางโรงเรียนจะมีการประกาศเลื่อนสอบผ่านหน้าเว็บไซต์ น้อง ๆ สามารถไปติดตามรายละเอียด ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นได้เลย เพื่อไม่ให้พลาดการสอบของตนเอง

 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี ประกาศผลสอบเมื่อไหร่

เมื่อการสอบเสร็จ ทางโรงเรียนจะดำเนินการตรวจเพื่อหานักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนตามแผนการเรียน แผนห้องเรียนนั้น ๆ ต่อไป โดยช่วงเวลาของการรอประกาศผลสอบหลังการสอบเสร็จจะใช้เวลาไม่นานมากนักราว ๆ 3-5 วัน น้อง ๆ ก็สามารถรู้ผลการสอบของตนเองได้ทันที ซึ่งช่วงเวลาประกาศผลคือ

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประกาศผลสอบช่วงกลางเดือนมีนาคม
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ประกาศผลสอบช่วงต้นเดือนเมษายน

โดยทางโรงเรียนมีการประกาศผลสอบผ่าน 2 ช่องทางเป็นหลัก ก็คือ การประกาศผลผ่านหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน สามารถเข้าไปดูได้ และช่องทางบอร์ดปิดประกาศของทางโรงเรียน น้อง ๆ สะดวกวิธีไหนก็เลือกได้ตามใจชอบ หลังจากที่ทราบผลประกาศสอบแล้วว่าตนเองสอบติดต้องรีบดำเนินการรายงานตัวตามวัน-เวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ (ส่วนใหญ่จะเป็นวันเดียวกับการประกาศผลสอบ) โดยน้อง ๆ ต้องเตรียมหลักฐานรายงานตัวต่าง ๆ ให้พร้อมและสวมชุดนักเรียนที่สุภาพเท่านั้น

 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี มีสอบวิชาอะไรบ้าง

หากน้อง ๆ ที่สนใจจะเข้าเรียนก็จำเป็นต้องรู้ว่าแผนการเรียนที่ตนเองเลือกมีสอบอะไรบ้าง เพื่อเอาไว้มองหาคอร์สติวสอบเข้า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี เพิ่มโอกาสสอบผ่านให้มีเยอะขึ้นกว่าเดิม ซึ่งทางโรงเรียนจะแบ่งการสอบออกเป็นประเภทห้องต่าง ๆ ตามที่น้อง ๆ ได้สมัครเอาไว้

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ MSEP สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
 • ห้องเรียนพิเศษด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ EISP สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
 • ห้องเรียนพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICTP สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ความถนัดทางคอมพิวเตอร์
 • ห้องเรียนปกติ สอบวิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

 • ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ MSEP สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
 • ห้องเรียนพิเศษด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ EISP สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
 • ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษ สสวท. ESMTE สอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ ของ สสวท.
 • ห้องเรียนพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICTP สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ความถนัดทางคอมพิวเตอร์
 • ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาจีน และภาษาอังกฤษ CEP สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ
 • ห้องเรียนปกติ สอบวิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา
กำหนดการห้องพิเศษ ม.1 / ม.4 ห้องปกติ ม.1 / ม.4
เปิดรับสมัครปลายเดือน ก.พ.ปลายเดือน มี.ค.
สอบต้นเดือน มี.ค.ปลายเดือน มี.ค.
ประกาศผลสอบกลางเดือน มี.ค.ต้นเดือน เม.ย.
เรียนพิเศษที่บ้าน
เรียนพิเศษที่บ้าน

คอร์ส ติวสอบเข้า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี ระดับชั้น ม.1 เรียนผ่านทาง Zoom
(เรียนผ่าน Zoom เรียนง่าย ทุกสถานที่)

น้อง ๆ ที่สนใจเข้าเรียนต่อ ม.1 ต้องมีคอร์สติวสอบเข้า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี เพื่อช่วยสร้างโอกาสให้ดียิ่งขึ้น CHULATUTOR เปิดคอร์สติวเข้าออนไลน์ เรียนได้ที่บ้านตามหลักสูตรมาตรฐาน ผู้สอนมีประสบการณ์ยาวนาน พร้อมแนะนำเทคนิค ความรู้ เพื่อช่วยให้การสอบของน้อง ๆ ทุกคนง่ายขึ้นกว่าเดิม คุ้มค่าอย่างแน่นอน


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
M1122019 ธ.ค. - 23 ม.ค.ส.10:00-15:00
[เต็มแล้ว]
-1

สอนครอบคลุมทั้ง 3 วิชา คณิต / วิทย์ / อังกฤษ

อัตราค่าเรียน 4,000 บาท

 

คอร์ส ติวสอบเข้า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี ระดับชั้น ม.4 เรียนผ่านทาง Zoom
(เรียนผ่าน Zoom เรียนง่าย ทุกสถานที่)

น้อง ๆ ที่สนใจสอบเข้า ม.4 คอร์สติวสอบเข้า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี เป็นสิ่งที่ห้ามพลาดเด็ดขาด และ CHULATUTOR มีคอร์สติวเข้าออนไลน์ให้น้อง ๆ ได้เรียนที่บ้านตามหลักสูตรมาตรฐาน ด้วยผู้สอนที่มีความรู้จริง พร้อมนำเสนอเทคนิค วิธีสอบเพื่อให้การสอบง่ายขึ้นกว่าเดิม และผ่านได้ดังที่ใจต้องการ รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอน


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
M4122019 ธ.ค. - 23 ม.ค.ส.10:00-15:00
จองที่นั่ง
8

สอนครอบคลุมทั้ง 3 วิชา คณิต / วิทย์ / อังกฤษ

อัตราค่าเรียน 6,500 บาท