fbpx
02-252-8633 , 084-942-4261

ติวสอบเข้า เบญจมราชรังสฤษฏิ์

By chulatutor   on 26/04/20
ติวสอบเข้า เบญจมราชรังสฤษฏิ์

คอร์สติวสอบเข้า โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา โรงเรียนดี มีมาตรฐานสูง

หากมีโอกาสได้เข้าเรียนในโรงเรียนดัง ๆ มีชื่อเสียงของจังหวัดจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าเรียนต่อและการทำงานได้เป็นอย่างดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา ก็ถือเป็นอีกโรงเรียนดังประจำจังหวัดที่แต่ละปีจะมีน้อง ๆ สนใจเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก การมองหาคอร์สติวสอบเข้าจึงเป็นเรื่องห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะจะช่วยให้น้อง ๆ มีทักษะ มีเทคนิคในการสอบที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

 

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครเมื่อไหร่

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจอยากเข้าเรียนที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา ก็มีการเปิดรับสมัครทั้งชั้น ม.1 และ ม.4 ตามแผนการเรียนซึ่งจะต่างกันออกไป โดยแยกเป็นห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ หากใครคิดว่ามีความสามารถในด้านไหนก็ลองไปสมัครเข้าเรียนตามแผนการเรียนนั้น ๆ ได้เลย โดยช่วงเวลาการเปิดรับสมัครแบ่งออกได้ดังนี้

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 เปิดรับสมัครช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 เปิดรับสมัครช่วงปลายเดือนมีนาคม

ขั้นตอนการสมัครคือ ให้น้อง ๆ ทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดเพื่อสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ www.brr.ac.th เมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยให้พิมพ์ใบสมัครพร้อมนำไปสมัครได้ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา ตามวัน-เวลาที่กำหนดเอาไว้ อีกวิธีคือการรับสมัครที่โรงเรียนโดยไปทำการสมัครได้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ หรือสถานที่ที่ได้กำหนดเอาไว้
กรณีที่บางปีการศึกษามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเปิดรับสมัครได้ตามช่วงเวลาปกติ ทางโรงเรียนจะมีการแจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์โรงเรียนเอาไว้ ให้ไปศึกษาข้อมูลให้ดีจะได้ไม่พลาดเข้าเรียนตามที่คาดหวัง

ติวสอบเข้า โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์
ติวสอบเข้า โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา สอบเมื่อไหร่

หลังจากสมัครและผ่านขั้นตอนการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว น้อง ๆ ที่จะเข้าเรียนยังโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา ต้องมีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถของตนเองตามเกณฑ์ที่โรงเรียนได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งช่วงเวลาในการสอบจะแตกต่างกันแยกตามประเภทแผนการเรียนที่ตนเองได้สมัครเอาไว้ตั้งแต่ต้น ประกอบไปด้วย

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 มีการสอบช่วงต้นเดือนมีนาคม
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 มีการสอบช่วงปลายเดือนมีนาคม

ทั้งนี้หากปีการศึกษาใดมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเปิดสอบได้ตามช่วงเวลาปกติทางโรงเรียนจะมีการแจ้งรายละเอียดเลื่อนการสอบเอาไว้ผ่านหน้าเว็บไซต์ น้อง ๆ ที่สมัครสอบแล้วต้องศึกษาข้อมูลให้ดีเพื่อจะได้ไม่พลาดวัน-เวลาในการสอบที่ถูกต้องของปีการศึกษานั้น ๆ

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา ประกาศผลสอบเมื่อไหร่

หลังผ่านการสอบไปเรียบร้อยทางโรงเรียนจะมีการแจ้งประกาศผลสอบ ซึ่งปกติจะใช้เวลาเพียงแค่ 5-7 วัน น้อง ๆ ก็จะรู้ได้ทันทีว่าตนเองผ่านการสอบคัดเลือกหรือไม่ โดยช่วงเวลาประกาศผลสอบจะแบ่งออกเป็นแผนการเรียนที่ได้สมัครเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรก ประกอบไปด้วย

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประกาศผลสอบช่วง ต้นเดือน – กลางเดือนมีนาคม
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ประกาศผลสอบช่วง ปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน

ซึ่งน้อง ๆ สามารถเช็คผลการสอบของตนเองได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนได้จัดเอาไว้ให้ หลังการประกาศผลสอบและรู้ว่าตนเองสอบติดจะต้องรีบทำการรายงานตัวตามวัน-เวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด (ส่วนมากจะเป็นวันเดียวกับการประกาศผล) น้อง ๆ ต้องแต่งชุดนักเรียนที่สุภาพเพื่อไปทำการรายงานตัว หากใครไม่มาตามวัน-เวลาดังกล่าวทางโรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์ทันที

 

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา มีสอบวิชาอะไรบ้าง

มาถึงสิ่งที่น้อง ๆ หลายคนต้องการรู้มากที่สุดนั่นคือ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา มีการสอบวิชาอะไรบ้าง เพื่อจะได้วางแผนคอร์สติวสอบเข้าตามที่ตนเองตั้งใจไว้ โดยการสอบจะแบ่งออกเป็นแผนการเรียนของแต่ละประเภทที่น้อง ๆ ได้เลือกสอบเอาไว้ ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
 • ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น Intensive English Program IEP สอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
 • ห้องเรียนปกติ สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 • ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
 • ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น Intensive English Program IEP โดยใช้แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
 • ห้องเรียนปกติ สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ

 

กำหนดการ ห้องพิเศษ ม.1 / ม.4ห้องปกติ ม.1
เปิดรับสมัครปลายเดือน ก.พ.ปลายเดือน มี.ค.
สอบต้นเดือน มี.ค.ปลายเดือน มี.ค.
ประกาศผลสอบต้นเดือน – กลางเดือน มี.ค.ปลายเดือน มี.ค. – ต้นเดือน เม.ย.

 

คอร์สติวสอบเข้า โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา ระดับชั้น ม.1 เรียนผ่านทาง Zoom
(เรียนผ่าน Zoom เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ไม่มีปัญหา)

น้อง ๆ คนไหนที่ต้องการสอบเข้า ม.1 ต้องรีบหาคอร์สติวสอบเข้า โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสอบให้กับตนเอง CHULATUTOR สถาบันติวเตอร์ระดับประเทศมีการเปิดคอร์สติวเข้าออนไลน์ให้น้อง ๆ ได้เรียนกันที่บ้าน สะดวกสบายสุด ๆ ด้วยหลักสูตรมาตรฐาน ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดวิชาต่าง ๆ อย่างเข้าใจ มีการทดสอบความรู้ของผู้สอนตลอด จึงมั่นใจในศักยภาพตรงนี้ได้เลย

คอร์ส กวดวิชาคณิต สอบเข้า ม.1


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์

อัตราค่าเรียน 1,600 บาท

คอร์ส กวดวิชาอังกฤษ สอบเข้า ม.1


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์

อัตราค่าเรียน 1,600 บาท

คอร์ส กวดวิชาวิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์

อัตราค่าเรียน 1,600 บาท

 


 

คอร์สติวสอบเข้า โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา ระดับชั้น ม.4 เรียนผ่านทาง Zoom
(เรียนผ่าน Zoom เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ไม่มีปัญหา)

ส่วนน้อง ๆ ที่ต้องการสอบเข้า ม.4 คอร์สติวเข้าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมองหาให้ดี CHULATUTOR มั่นใจว่าด้วยมาตรฐานการติวที่มีมาอย่างยาวนานจะทำให้น้อง ๆ สอบผ่านได้ไม่ยาก คอร์สติวสอบเข้าออนไลน์เรียนได้ที่บ้าน พร้อมผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนมาอย่างยาวนาน พร้อมแนะนำเทคนิคต่าง ๆ เพื่อการสอบเข้าที่ง่ายกว่าเดิม

คอร์ส กวดวิชาคณิต สอบเข้า ม.4


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์

อัตราค่าเรียน 2,600 บาท

คอร์ส กวดวิชาอังกฤษ สอบเข้า ม.4


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์

อัตราค่าเรียน 2,600 บาท

คอร์ส กวดวิชาวิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.4


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์

อัตราค่าเรียน 2,600 บาท