fbpx

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Reading Time: < 1 minute

อย่างที่พวกเรารู้ๆ กันดีอยู่แล้วว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้น ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในภาคใต้ของเรากันเลยก็ว่าได้ และเพื่อเป็นการส่งออกบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้เปิดสอนหลักสูตร MBA PSU (ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) หรือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตขึ้นมา เพื่อผลิตว่าที่ผู้บริหารและผู้สำเร็จในการประกอบธุรกิจออกสู่สังคมไทยให้สู้คู่แข่งทางการตลาดของโลกได้อย่างทรงพลังนั่นเอง

ดังนั้น พี่ๆ CHULATUTOR จึงไม่รอช้า รีบหยิบ MBA PSU (ป.โท สงขลานครินทร์ ) ขึ้นมารีวิว สำหรับคนไหนที่กำลังอยู่ในช่วงมองหาตัวเลือกในการอัพสกิลทางด้านบริหารธุรกิจให้กับตัวเองอยู่พอดี จะได้เห็นกันไปเลยว่า MBA PSU ที่สงขลาฯ นั้นก็เป็นอีกที่ที่อยากจะเก็บเข้าลิสท์แน่นอน

 

ทำไมถึงควรเลือกเรียน MBA PSU ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ?

เพราะที่นี่เค้าได้มุ่งมั่นที่จะผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นบุคลากรในสังคมที่มีความรู้ ความสามารถ และกล้าในการตัดสินใจ พร้อมกับสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตจริงได้อย่างชาญฉลาด ด้วยทักษะการบริหารธุรกิจ และการจัดการโดยตรงในส่วนทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงความสามารถในการนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบกิจการธุรกิจของตัวเองได้อย่างสมภาคภูมิ และกลายเป็นบุคลากรที่มีความเพียบพร้อมไปด้วยศาสตร์แห่งการบริหารและการจัดการ

จุดเด่นของหลักสูตร ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังมุ่งพัฒนาผู้บริหารให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับตลอดการเรียนที่นี่ไปพัฒนาหน่วยงานและธุรกิจของตัวเองให้ก้าวหน้าได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสู้กับธุรกิจระดับโลก หลักสูตรของ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นี้ จึงเน้นไปที่การเรียนนอกเวลาทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถมีทุ่มเทให้กับการเรียนและการวิจัยได้อย่างเต็มที่นั่นเอง

 

MBA PSU เปิดรับสมัครอะไรบ้าง และเปิดรับสมัครถึงเมื่อไหร่ ?

สำหรับ ป.โท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น จะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็นหลายสาขาด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น

 1. MBA PSU สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ)
 2. MBA PSU สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 3 ช่วงเวลาด้วยกัน ได้แก่
  – ภาคสมทบ (คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่)
  – ภาคค่ำ (คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่)
  – ภาคสมทบ (คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)
 3. IMBA International MBA PSU (ภาคปกติ)
  เป็นหลักสูตรอินเตอร์ ดังนั้น ผู้สมัครจึงจำเป็นจะต้องใช้คะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน มาเป็นหลักฐานในการยื่นสมัครด้วย
 4. MBA PSU สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ)
  สำหรับสาขานี้จะเน้นไปที่ความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาด ที่สามารถประยุกต์ศาสตร์ของการตลาดร่วมกับศาสตร์ต่างๆ ในภาคธุรกิจได้เป็นอย่างดี ทำให้บัณฑิตกลายเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของธุรกิจเหนือกว่าคู่แข่งได้เลยทีเดียว
 5. MBA PSU สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (ภาคปกติ)
  สาขานี้จะเน้นในด้านการยกระดับความรู้ความสามารถที่ได้รับ ไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และยังสามารถเพิ่มคุณภาพและความชำนาญทางด้านการท่องเที่ยว ให้กลายเป็นบุคลากรที่เพิ่มมูลค่าและสามารถแข่งขันตลาดธุรกิจการท่องเที่ยวอื่นๆ ทั่วโลกได้อย่างเต็มกำลัง และที่สำคัญไปกว่านั้น สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว หลักสูตร MBA PSU ของที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เค้าก็ได้ติดอันดับ 1 ใน 100 หลักสูตรยอดนิยม ทั่วโลก โดยการจัดลำดับ ของ Eduniversal Best Masters Ranking Worldwide ซะด้วย ซึ่งก็บอกได้เลยว่างานนี้คือของเค้าต้องดีจริงสำหรับสาขานี้ หากใครสนใจ
  – จะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษา หรือ ก.พ. รับรอง
  – ไม่จำกัดสาขาที่จบปริญญาตรีมา
  – สามารถสมัครเรียนผ่านทางเว็บไซต์ http://www.grad.psu.ac.th/admission
 6. MBA PSU สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร
  และก็ต้องขอปรบมือสาขาน้องใหม่ล่าสุดของ MBA PSU ที่สงขลานครินทร์อย่างสาขา การจัดการธุรกิจเกษตร เนื่องจากประเทศไทยของเราเป็นประเทศประกอบอาชีพการเกษตรเกือบร้อยละ 50% เลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะการผลิตเพื่อการส่งออก นับวันได้กลายเป็นที่ต้องการของทั่วทุกมุมโลกกันอย่างแพร่หลายขึ้น ทำให้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร จึงต้องการจะตอบสนองความต้องการของสังคมให้มากยิ่งขึ้นไปอีก ในการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารหรือผู้ประกอบการด้านการเกษตรให้สามารถแข่งขันสู้กับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกได้อย่างภูมิใจนั่นเองซึ่งสำหรับใครที่สนใจอยากเรียนภาคนี้
  – จะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาหรือ ก.พ. รับรอง
  – ไม่จำกัดสาขาที่จบปริญญาตรี
  – มีประสบการณ์การทำงานมาอย่างน้อย 1 ปี
  – สามารถสมัครเรียนผ่านทางเว็บไซต์ http://www.grad.psu.ac.th/admission กันได้เลย

และจะเห็นได้ว่า แต่ละสาขาวิชาของที่นี่นั้น จะมุ่งเน้นที่จะผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขต่างๆ ได้อย่างมีทักษะ โดยสามารถบริหารธุรกิจและจัดการสำหรับภาครัฐหรือเอกชนได้ด้วยตัวเอง พร้อมลงสู่ภาคระดับโลกได้อย่างไม่ต้องเกรงกลัวสิ่งใด ซึ่งสำหรับใครที่สนใจ ก็เตรียมตัวกันก่อนตั้งๆ เนิ่นกันไว้เลย เพราะตอนนี้หลักสูตร ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเปิดรับสมัครลงไปแล้ว เปิดรับถึงปลายเดือน มิถุนายน เตรียมตัวกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ ติดแน่นอน!

 

คุณสมบัติผู้ใจศึกษาต่อ MBA PSU

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี และเป็นผู้ประกอบการนักธุรกิจ พนักงานในองค์กรรัฐหรือเอกชน และจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานภาคธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือจะต้องเป็นอาจารย์ผู้สอนสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 2. จะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษา หรือ ก.พ. รับรอง
 3. ไม่จำกัดสาขาที่จบปริญญาตรีมา
 4. สามารถสมัครเรียนผ่านทางเว็บไซต์ http://www.grad.psu.ac.th/admission

 

ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตร MBA PSU

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเรียนที่นี่นั้น ต้องบอกก่อนเลยว่า เห็นแล้วจะตกใจ เพราะไม่แพงอย่างที่คิดเลย โดยถ้าเป็นหลักสูตรภาคปกติธรรมดาทั่วไปล่ะก็
– มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเพียง 88,000 บาท หรือตกเทอมละ 22,000 บาทเท่านั้นเอง

แต่ถ้าเป็นหลักสูตรที่ 6 หรือหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรล่ะก็ จะแพงขึ้นมาหน่อย โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายคือ
– หลักสูตรปกติ 27,000 บาทต่อเทอม
– หลักสูตรภาคสมทบ 30,000 บาทต่อเทอม
คิดเป็นโดยรวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร จะอยู่ที่ประมาณ 108,000-120,000 บาทเท่านั้น

ซึ่งสำหรับ MBA ของ PSU นั้นก็มีเปิดรับถึง 2 ช่วงเวลาด้วยกัน!!

 • ช่วงที่ 1 : เปิดรับสมัครช่วงกลางเดือนธันวาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป
 • ช่วงที่ 2 : เปิดรับสมัครช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนมิถุนายน

ซึ่งหากใครสนใจ ก็สามารถสมัครผ่านทาง http://www.grad.psu.ac.th/admission

Related Posts