fbpx

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ป.โท ศรีปทุม
Reading Time: 3 minutes

ทำไมถึงควรเรียนต่อ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 1. เป็นมหาลัยที่ก่อตั้งมายาวนานมากกว่า 40 ปี
 2. มีชื่อเสียงด้านดิจิทัลมีเดียอันดับ1 ของประเทศ
 3. สามารถเรียนจบ ปริญญาโท ได้ภายใน 1 ปี
 4. มีทุนการศึกษาหลายทุนสำหรับปริญาโท ศรีปทุม
 5. มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีหลายวิทยาเขต สำหรับเรียนต่อ ป.โท ไม่จำเป็นต้องเรียนที่ กทม

 

แนะนำคณะ ปริญญาโท ศรีปทุม ยอดนิยม

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัคร หลายคณะด้วยกัน เช่น บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) , บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) , บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง) , บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์) การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการ) , บัญชีมหาบัณฑิต , วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) , วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) , วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) , นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต , นิติศาสตรมหาบัณฑิต , ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) , วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) , วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สำหรับคนที่สนใจเรียนสามารถดูรายละเอียด หลักสูตรและค่าใช้จ่ายได้ที่ด้านล่าง

master degree spu

แนะนำหลักสูตร MBA SPU

หลักสูตร MBA SPU นั้นถือว่าโดดเด่นมากๆ เหมาะกับคนที่ต้องการเรียนต่อโทเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจในเรื่องธุรกิจและเทคโนโลยีการตลาดในรูปแบบใหม่ โดยหลักสูตร MBA SPU  นั้นจะอยู่ภายใต้การดูแลของ Graduate College of Management หรือ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการโดยเฉพาะ

ดังนั้นเรื่องเนื้อหาวิชารวมถึงกิจกรรมภาคปฏิบัตินั้นถือได้ว่าแน่นสุดๆ ที่สำคัญ MBA ที่นี่เน้นการลงมือปฏิบัติและเรียนรู้จริง มีการจัดการศึกษาดูงานจากองค์กรใหญ่ๆ ระดับประเทศ ทำให้นักศึกษาได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่แตกต่างออกไป รวมถึงยังเป็นการสานต่อคอนเน็คชั่นทางด้านธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

SPU ได้ผลิตนักธุรกิจที่มีคุณภาพออกมาหลายท่านเลย โดยหลักสูตรของที่นี่จะเน้นเทรนด์และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน โดยมีการใช้รูปแบบ Technology and Research Based ซึ่งก็คือ การนำเทคโนโลยีและการวิจัยมาใช้ในห้องเรียน ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการวิจัยและทดลองแบบที่นักศึกษาทุกคนได้ลงมือทำด้วยตัวเอง

ที่น่าสนใจอีกอย่างคือ หลักสูตร MBA SPU นั้นมีการเชิญผู้มีคุณวุฒิพิเศษต่างๆ มาให้ความรู้เพื่อเสริมทักษะให้นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ในโลกธุรกิจและเรียนรู้การคิดแบบนอกกรอบอีกด้วย

 

จุดเด่นของ MBA SPU

✔︎ MBA ที่ SPU นั้นมีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย ออกแบบให้ตรงตามความถนัดและความสนใจของผู้เข้าเรียน ซึ่งหลักๆ จะมีอยู่ 3 สาขา คือ การตลาดเชิงกลยุทธ์ บูรณาการการจัดการธุรกิจ และโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)

✔︎ เรียนจบเร็วเพราะใช้เวลาเพียงแค่ 1 ปีเท่านั้น และคนที่ทำงานประจำก็สามารถเรียนได้ เพราะการเรียนการสอนมีแค่วันเสาร์อาทิตย์ต่อหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น

✔︎ มีหลายวิทยาเขตให้เลือก อยู่ใกล้ที่ไหนไปเรียนที่นั้นได้ โดยหลักสูตร MBA จะเปิดสอนที่กรุงเทพ วิทยาเขตชลบุรีและที่ภาคอีสานอย่างวิทยาเขตขอนแก่นอีกด้วย

✔︎ ที่ MBA ของ SPU นั้นมีการใช้วิธีแบบ Learner center approach ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยอาจารย์จะสอนเพื่อเน้นให้ความเข้าใจและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก

✔︎ เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ ที่สำคัญ SPU สอนแบบลงมือทำ ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ การวิจัย เพื่อไปนำไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจ

✔︎ มีการเดินทางไปศึกษาดูงานตามบริษัทอันดับต้นๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจอย่างแท้จริง

✔︎ มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาปริญญาโท ทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาท

 

MBA SPU เปิดรับสมัครอะไรบ้าง? และเปิดรับสมัครเมื่อไร ?

การเรียนการสอน MBA SPU เป็นการสอนด้านการบริหารธุรกิจที่ค่อนข้างหลากหลาย ที่สำคัญการแชร์ประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชานั้น สามารถช่วยทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจธุรกิจประเภทนั้นๆ ได้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก แถมท้ายด้วยสายสัมพันธ์หรือคอนเน็คชั่นวงในสำหรับการทำงานนั้นจะช่วยให้การทำงานในอนาคตมีมิติที่กว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นมาดูกันเลยว่าสาขาที่เปิดสอนในหลักสูตร MBA ของที่นี่นั้นมีอะไรบ้าง

ปัจจุบัน MBA SPU ได้เปิด 3 กลุ่มสาขา

 • การตลาดเชิงกล
 • บูรณาการการจัดการธุรกิจ
 • โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)

ระยะเวลาในการศึกษา : ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา โดยเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.30 น.

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 200,000 บาท โดยแบ่งเป็นแบ่งชำระ 3 ภาค ภาค 1, 2 ภาคละ 65,000 บาท และภาค 3 ภาคสุดท้าย 70,000 บาท

 


 

แนะนำ MM หรือ Master of Management ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ใครที่กำลังมองหาหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการองค์กร แนะนำให้ลองมาดูหลักสูตร Master of Management (MM) ของ SPU เพราะตัวหลักสูตร MM เป็นหลักสูตรการเรียนแบบ 1 ปี และเรียนแค่สัปดาห์ละ 1 วัน คือ ในวันอาทิตย์เพียงวันเดียว หลักสูตรนี้จะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับการจัดการองค์กรรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มุ่งหวังกำไรและไม่มุ่งหวังกำไรหรือ NGO ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยหลักสูตรนี้จะนำ Case Study ที่น่าสนใจมาพัฒนาทักษะของผู้เรียน ที่สำคัญคือ หลังจากจบหลักสูตรนี้ไปแล้วเราจะสามารถประยุกต์องค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการจัดการกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรได้อย่างเหมาะสม ทั้งในแง่สร้างผลกำไร การจัดการกับปัญหาและวิกฤต รวมไปถึงการพัฒนาบุคคลากรและองค์กรในแง่คุณธรรมด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ

 

จุดเด่นของ MM SPU

✔︎ ระยะเวลาในการเรียนสั้นเพียง 1 ปีเท่านั้น ที่สำคัญใช้เวลาเรียนเพียงแค่วันอาทิตย์วันเดียว

✔︎ MM SPU นั้นใช้การสอนแบบ Case Study ซึ่งเน้นกระบวนการเข้าใจเป็นหลัก นอกจากนี้ยังเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพโดยตรง

✔︎ เรียนรู้การบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

✔︎ เน้นการสอนในด้านการจัดการเชิงรุก ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การบริหารความเสี่ยง และการจัดการภาวะวิกฤตขององค์กรได้เป็นอย่างดี

✔︎ มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาปริญญาโท ทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาท

✔︎ เหมาะกับคนคนที่สนใจวางแผน Career Path ในด้านการจัดการองค์กร พฤติกรรมองค์การ พัฒนาองค์การ จริยธรรมองค์กร อาทิเช่น ผู้จัดการโครงการ (Project manager) , หัวหน้างานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน , บุคลากรที่ทำหน้าที่ทางด้านงานเอกสาร ประสานงาน และอื่น ๆ ในองค์การทุกประเภท

 

MM SPU เปิดรับสมัครอะไรบ้าง? และเปิดรับสมัครเมื่อไร ?

การเรียนการสอน MM SPU จะอยู่ในสาขาจิตวิทยาองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเน้นในด้านการบริหารจัดการองค์กรและจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ขององค์กรโดยเฉพาะ

ระยะเวลาในการศึกษา : ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา โดยเรียนในวันอาทิตย์ เพียงวันเดียว เวลา 09.00 – 17.30 น.

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 200,000 บาท โดยแบ่งเป็นแบ่งชำระ 3 ภาค ภาค 1, 2 ภาคละ 65,000 บาท และภาค 3 ภาคสุดท้าย 70,000 บาท

 

การสมัคร คุณสมบัติ ผู้สนใจศึกษาต่อ MM SPU

✔︎ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันภายในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง จากคณะใดก็ได้

✔︎ มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 แต่ใครที่กังวลว่าเกรดไม่ถึงในช่วงปริญญาตรีสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน

✔︎ หากผู้สมัครคนไหนได้รับการสนับสนุนหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำอยู่ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 


แนะนำ ปริญญาโท ศรีปทุม หลักสูตรศึกษาศาสตร์ (M.Ed. ILT)

คนที่มุ่งมั่นอยากจะเดินทางในสายอาชีพด้านการศึกษาต้องห้ามพลาดกับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์ของ SPU โดยหลักสูตรนี้จะเปิดสอนในสาขานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอนโดยเฉพาะ ที่นี่มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้แนวใหม่ (Modern Learning)

โดยแบ่งเป็น 2 แผนกคือ ก และ ข ให้เลือก ในหลักสูตรนี้มีหลักสูตรที่น่าสนใจและทันสมัยอย่าง เทคนิคการสอนและการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ที่ช่วยให้บุคลากรยุคใหม่นำวิธีการสอนตามเทรนด์ใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต นอกจากนี้ในหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจทั้งด้านวิชาการและการนำไปปฏิบัติจริงเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต

วิธีการเรียนการสอนก็จะเน้นการเรียนรู้แบบ Project Based เป็นหลัก โดยมีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญคอยแนะนำและติดตามผลการเรียนรู้ (Formative Assessment) โดยการผ่านการนำเสนอแบบ Progressive Learning ทดแทนการสอบวัดความรู้เพียงอย่างเดียว ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิวัติการศึกษาด้านแขนงวิชาศึกษาศาสตร์และทำให้การเรียนทั้งสนุกและได้ผลมากขึ้นอีกด้วย รับรองว่าจบออกมาพร้อมกับความรู้ที่ทันสมัยและมีงานดีๆ รองรับแน่นอน

 

จุดเด่นของปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตร ศึกษาศาสตร์

✔︎ ระยะเวลาในการเรียนเพียงแค่ 1 ปี เท่านั้น และเรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์

✔︎ หลักสูตรยืดหยุ่นตามความถนัด เพราะมีทั้งแบบ ก และแบบ ข โดยแบบ ข ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ทำสารนิพนธ์แทน ดังนั้นผู้เรียนสามารถเลือกหลักสูตรที่ถนัดและเหมาะสมกับตนได้

✔︎ หลักสูตรเป็นแบบ Innovative Design ซึ่งเป็นการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และปฏิรูปการสารโดยเฉพาะ ผู้เรียนจะมีโอกาสสัมผัสการเรียนรู้ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป อาทิเช่น Progressive Learning, Experimental Learning รวมถึงยังเน้นการเรียนรู้นอกตำราแบบ Knowledge beyond textbook อีกด้วย

✔︎ โครงสร้างหลักสูตรมี 3 แบบให้เลือกตามความถนัดและความสนใจ คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มภาษา

✔︎ เน้นผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ในรูปแบบ Outcome Based Education ตอบโจทย์ปัญหาและลงมือทำให้ได้ผลอย่างแท้จริง

✔︎ มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาปริญญาโท ทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาท

หลักสูตร ปริญญาโท ศรีปทุม คณะศึกษาศาสตร์ (M.Ed. ILT) เปิดรับสมัครอะไรบ้าง? และเปิดรับสมัครเมื่อไร ?

โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตร์ (M.Ed. ILT) มี 3 แบบให้เลือกดังนี้

 • นวัตกรรมการสอนกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • นวัตกรรมการสอนกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • นวัตกรรมการสอนกลุ่มภาษา

แผนการศึกษา: แผนการศึกษาจะถูกแบ่งเป็นออกเป็นแผน ก และ แผน ข จำนวน 36 หน่วยกิตเท่าๆ กัน

 • แผน ก มีจำนวน 36 หน่วยกิต ไม่ต้องทำสารนิพนธ์ แต่ต้องทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
 • แผน ข มีจำนวน 36 หน่วยกิต ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่มีสารนิพนธ์จำนวน 6 หน่วยกิต

ระยะเวลาในการศึกษา : ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา โดยเรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม : 180,000 – 200,000 บาท

การสมัคร คุณสมบัติ ผู้สนใจศึกษาต่อ ป.โท ศรีปทุม คณะ MM SPU

✔︎ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันภายในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง จากคณะใดก็ได้

✔︎ มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 แต่ใครที่กังวลว่าเกรดไม่ถึงในช่วงปริญญาตรีสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน

✔︎ หากผู้สมัครคนไหนได้รับการสนับสนุนหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำอยู่ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

✔︎ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ภาควิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือโทร 02 579 1111 ต่อ 1198 และ 1356

Related Posts