fbpx

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครุศาสตร์

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครุศาสตร์
Reading Time: < 1 minute

ทำไมถึงควรเรียน ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครุศาสตร์

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพสูงในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยทีเดียว ถ้าใครที่อยู่ทางภาคอีสานน่าจะคุ้นเคยกันดี ที่ มร.อด. นั้นโดดเด่นในสาขาวิชาทางด้านครุศาสตร์มากๆ เพราะในอดีตจุดประสงค์ในการก่อตั้งสถาบันแห่งนี้คือ

เป็นสถาบันสำหรับฝึกหัดให้ความรู้บุคลากรด้านการศึกษาอย่าง “ครู” โดยเฉพาะ โดยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2466 มีการเปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆ จนในปี 2503 กระทรวงศึกษาได้ยกฐานะเป็น “วิทยาลัยครูอุดรธานี” ต่อมาในปี 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” จนต่อมาในปี 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ส่งผลให้สถาบันราชภัฏอุดรธานี ได้รับการยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” ทำให้มั่นใจได้ว่า มร.อด. เป็นสถาบันที่ทรงคุณภาพและเหมาะกับคนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านครุศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

นอกจากเรื่องความเข้มข้นทางด้านหลักสูตรสาขาครุศาสตร์แล้ว ที่นี่ยังเปิดโอกาสที่หลากหลายให้คนที่สนใจเรียนครุศาสตร์มีโอกาสเลือกสาขาวิชาที่สนใจตามความชอบและความถนัดได้ถึง 5 หลักสูตรเลยทีเดียว

ส่วนตัวสถาบันเองก็มีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเดินทางไปไหนมาไหนสะดวก แถมมีพื้นที่เรียนรู้ที่กว้างมากกว่า 200 กว่าไร่ มีอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและภาษาได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญอัตราค่าเล่าเรียนนั้นถือว่าถูกมากๆ สำหรับปริญญาโท คณะครุศาสตร์นั้น ค่าหน่วยกิตเริ่มต้นเพียงแค่หน่วยกิตละ 1,000 บาท เท่านั้น

 


จุดเด่นของหลักสูตร ปริญญาโท ราชภัฏอุดรธานี ครุศาสตร์

✔︎ หลักสูตรครุศาสตร์ที่ มร.อด. มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคคลากรและประสบการณ์อันยาวนาน เพราะเคยเป็นสถาบันเฉพาะทางที่ผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตร์ออกมาได้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาหลายแห่ง

✔︎ มีหลักสูตรที่หลากหลาย เหมาะกับความสนใจของผู้เรียนที่แตกต่างกันไป เช่น หากสนใจด้านการบริหารงาน ก็จะมีสาขาการบริหารการศึกษาให้เลือกโดยเฉพาะ หรือถ้าหากสนใจในด้านการพัฒนาการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ก็สามารถเลือก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนได้เช่นกัน ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าจบออกไปความรู้แน่น คุณภาพคับแก้วอย่างแน่นอน

✔︎ นักศึกษาที่อยากเรียนครุศาสตร์ที่เน้นสายวิชาการต้องชอบที่นี่มาก เพราะ มร.อด.เน้นการส่งเสริมคุณภาพของสถาบันด้วยการผลักดันให้สถาบันกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ และงานวิจัย โดยมีการพัฒนาวารสารการวิจัยทั้งทางด้าน มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานและอยู่ในฐานข้อมูล TCI

✔︎ มีค่าเล่าเรียนที่ถูกแสนถูก ประหยัดงบ แต่ให้ความรู้แบบอัดแน่นเน้นคุณภาพ แนะนำที่ มร.อด. เลย เพราะค่าลงทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ ปริญญาโทเพียง 500 บาท ค่าหน่วยกิตเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท

✔︎ โลเคชั่นดีมากๆ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดอุดรธานีเลย ทั้งที่กิน ที่เที่ยว ที่เดียวครบถ้วน ที่สำคัญเป็นจังหวัดเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทยทำให้เดินทางไปไหนมาไหนสะดวก มีทั้งสนามบินและยังอยู่ติดริมน้ำโขงอีกด้วย ไปเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงอย่างขอนแก่น หรือจะข้ามน้ำโขงไปประเทศเพื่อนบ้านก็ง่ายมาก รับรองมาอยู่ที่นี่ไม่เบื่อแน่นอน

 


หลักสูตร ป.โท ราชภัฏอุดรธานี ครุศาสตร์ เปิดรับสมัครอะไรบ้าง? และเปิดรับสมัครเมื่อไร ?

โครงสร้างหลักสูตร ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครุศาสตร์ มี 5 สาขา ให้เลือกดังนี้

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิจัยและการประเมินผลการศึกษา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

 


ค่าเล่าเรียนในหลักสูตร ป.โท ราชภัฏอุดรธานี ครุศาสตร์

 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 500 บาท และค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท
 2. ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงอื่นๆ เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้
  • ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา หน่วยกิตละ 1,000 บาท
  • ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ 1,200 บาท
  • ค่าบำรุงสถาบัน 2,000 บาท
  • ค่าบำรุงสำนักวิทยบริการ 400 บาท
  • ค่าบำรุงห้องพยาบาลและบริการสุขภาพ 200 บาท
  • ค่าบำรุงกิจกรรม 100 บาท

โดยปกติ ทาง มร.อด. เปิดรับสมัครช่วงต้นปี จนถึงปลายเดือน มิถุนายน ของทุกปีโดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมจะประกาศ และ จะเปิดภาคเรียนในช่วงกลางเดือน กรกฎาคม

 


การสมัคร คุณสมบัติ ผู้สนใจศึกษาต่อหลักสูตร ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครุศาสตร์

✔︎ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันที่สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

✔︎ มีประสบการณ์ในการทำงานหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี

✔︎ หนังสือรับรอง (Recommendation)

✔︎ ใบประกอบวิชาชีพครู (สำหรับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

✔︎ ค่าสมัครสอบจำนวน 300 บาท (ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย)

✔︎ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ แล้วชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

✔︎ ส่งหลักฐานการสมัครและสำเนาการโอนเงิน โดยสามารถส่งได้ 2 วิธี คือ ส่งหลักฐานด้วยตัวเองที่ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ ที่บัณฑิตวิทยาลัย

 

ข้อควรรู้เพิ่มเติม

สำหรับคนที่ต้องการสมัครเรียนแต่ยังขาดคุณสมบัติบางอย่าง อาจจะต้องลงเรียนหมวดวิชาเสริมแบบไม่นับหน่วยกิต ดังนี้นะคะ

 • นักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ จะต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
 • นักศึกษาที่สอบความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ จะต้องเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
 • นักศึกษาที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามาก่อนจะต้องเรียน รายวิชาพื้นฐานทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
Related Posts