fbpx

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยปทุมธานี
Reading Time: 2 minutes

ทำไมถึงควรเรียน ปริญญาโท มหาวิทยาลัยปทุมธานี

“ปทุมธานี” จังหวัดใกล้ๆ ไม่ไกลเมืองกรุง ที่ทุกคนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร โดดเด่นเรื่องเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำหรับผู้คนที่ต้องเดินทางไปมาเข้าสู่กรุงเทพฯ ปทุมธานีเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก มีหมู่บ้าน มีชุมชน มีห้างสรรพสินค้า โรงเรียนระดับประถม มัธยมสำหรับลูกหลานวัยเด็ก และระบบขนส่งสาธารณะที่ดีเยี่ยม แต่ระดับของค่าครองชีพนั้นเรียกได้เลยว่าไม่ได้สูงเท่าเมื่อเทียบกับการอาศัย ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวง

นอกจากนี้จังหวัดนี้ ยังเป็นแหล่งแห่งการจ้างงาน เป็นที่ตั้งสำนักงานออฟฟิส รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม หลายๆ บริษัทที่มีชื่อเสียงล้วนตั้งอยู่ในเขตของจังหวัดปทุมธานีอีกด้วยค่ะ

จึงไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใด ที่ปทุมธานี คือหนึ่งในจังหวัดยอดฮิต ติดอันดับเรื่องความเจริญที่เชื่อว่าขยายตัว มากขึ้นทุกวันหลายคนได้เลือกที่นี่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลัก อีกทั้งเรายังพบว่า ณ ปัจจุบัน นอกจากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วนั้น ปทุมธานีคือหนึ่งในจังหวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เรื่องสถาบันศึกษา เป็นแหล่งรวมตัวของมหาวิทยาลัยรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง เรียกได้ว่า ในทุก ๆ วันนี้ ปทุมธานีคือหนึ่งในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของไทยไปแล้วก็ว่าได้

ทั้งนี้ นอกจากวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเอกชนที่หลายคนอาจรู้จักกันดีอยู่แล้ว อาทิ มหาวิทยารังสิต หรือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดปทุมธานีก็ยังมีมหาวิทยาลัยเอกชนมีชื่ออีกแห่ง ที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าสถาบันไหนเมื่อเอ่ยถึงเรื่องการศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโท หรือหลักสูตรมหาบัณฑิต ซึ่งที่นี่มีหลักสูตรปริญญาโท ให้เลือกอยู่หลากหลายหลักสูตร และโครงสร้างการเรียนการสอนก็ดูน่าสนใจไม่น้อยทีเดียวเชียวค่ะ ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ว่าก็คือ “มหาวิทยาลัยปทุมธานี” นั่นเอง ถือได้ว่า มหาวิทยาลัยปทุมธานี เหมาะสมมากที่จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่กำลังมองหาหลักสูตรระดับปริญญาโทคุณภาพ ในจังหวัดใกล้ๆ กับกรุงเทพมหานคร

Chula tutor เราได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่น่าสนใจ รวมทั้งรายละเอียดของหลักสูตรปริญญาโท หรือหลักสูตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี ที่มีการเปิดรับอยู่ในขณะนี้ มาไว้ ณ ที่นี้ ให้คุณได้ศึกษา เปรียบเทียบข้อมูลกันค่ะ

 


ประวัติมหาวิทยาลัยปทุมธานี

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดย ดร. ชนากานต์ ยืนยง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับใบอนุญาต ให้จัดตั้งได้ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

โดยวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยปทุมธานี ก็เพื่อเน้นย้ำการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่เยาวชนโดยเฉพาะในจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีเป้าหมายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะเยาวชนและผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาของประเทศ ให้เพียบพร้อมด้านวิชาการ ด้านการใช้ทักษะชั้นสูงในการประกอบอาชีพ

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยปทุมธานี มีการเปิดเรียนการสอนทั้งสิ้น 7 คณะด้วยกัน ซึ่งมีทั้งหลักสูตร ได้แก่

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ซึ่งประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาเทคโนโลนีสารสนเทศ

 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ประกอบไปด้วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA)

 

คณะนิติศาสตร์

ได้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งมีหลักสูตรระดับสูงได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) และหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (LL.D)

 

คณะรัฐศาสตร์

ประกอบด้วย สาขาวิชารัฐศาสตร์สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนั้น คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานี แบ่งหลักสูตรเป็นอีกหลายหลักสูตร
อาทิ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A) หรือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.) เป็นต้น

 

คณะพยาบาลศาสตร์

มีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เปิดอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วยค่ะ

 

คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับความรู้ด้านศิลปศาสตร์ และงานการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยปทุมธานี มีเปิดเรียนเปิดสอนสาขาด้านการศึกษาหลากหลายหลักสูตรสาขา ไม่ว่า สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาการสอนอิสลาม และหลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต (M.E.d.) เป็นต้น

 

คณะสหเวชศาสตร์

ประกอบไปด้วยหลักสูตรปริญญาตรีหลายสาขาเช่นกัน อาทิ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมีเปิดการเรียนการสอนในระดับหลักสูตรปริญญาโทสำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หรือ M.P.H. อีกด้วยค่ะ

 


หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยปทุมธานี

สำหรับหลักสูตร ปริญญาโท มหาวิทยาลัยปทุมธานีมีหลักสูตรปริญญาโท หรือหลักสูตรมหาบัณฑิตให้เลือกอยู่ทั้งสิ้น 8 หลักสูตรจาก 5 คณะ ซึ่ง Chulatutor ได้ทำการบ้านมาแล้ว และพร้อมกล่าวถึงรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรกันดังต่อไปนี้ค่ะ

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (M.B.A)

หนึ่งในหลักสูตรยอดฮิตของนักศึกษาระดับปริญญาโท ใช่แล้วค่ะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีของมหาวิทยาลัยปทุมธานีมีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือที่เรามักรู้จักในชื่อย่อ M.B.A. ด้วยเช่นกัน

คุณสมบัติ ทางคณะได้กำหนดว่าผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร M.B.A. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองคุณวุฒิ โดยมีผลการสอบภาษาอังกฤษ และมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดค่ะ

ค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประมาณ 122,000 บาท

 

หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ (LL.M.)

สำหรับผู้ที่ศึกษาด้านกฎหมายในระดับปริญญาตรี และกำลังมองหาหลักสูตรปริญญาโททางกฎหมายทางมหาวิทยาลัยปทุมธานีก็มีเปิดสอนสำหรับหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต หรือ LL.M. ทั้งนี้ ผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรข้างต้นสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ไม่ว่า งานที่ปรึกษากฎหมาย อัยการ ผู้พิพากษา เป็นนักวิชาการ อาจารย์ วิทยากรด้านกฎหมาย หรือฝ่ายปกครอง เช่น ตำรวจ หรือทหาร เรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรที่สามารถปูทางสู่อนาคตได้หลากหลายเส้นทางเลยทีเดียว

นอกจากนี้ วิชาที่เปิดสอนซึ่งเป็นวิชาบังคับ และวิชาเลือกของหลักสูตรก็มีวิชาที่น่าสนใจอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งนักศึกษาสามารถลงเรียนได้ตามความสนใจ ไม่ว่าวิชาเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง วิชาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมทั้งวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งเรียกได้ว่ากำลังเป็นที่น่าสนใจและน่าจะมีประโยชน์ไม่น้อยสำหรับการประกอบอาชีพด้านกฎหมายในปัจจุบันค่ะ

คุณสมบัติ ต้องเป็นผู้สำเร็จารศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์จาก สถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองคุณวุฒิ โดยมีผลการสอบภาษาอังกฤษ และมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดค่ะ

 

หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะรัฐศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโททั้งสิ้น 2 หลักสูตร ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต หรือ หลักสูตร รป.ม. (M.P.A.) นั่นเอง ทั้งนี้ ทางคณะได้กำหนดอาชีพตัวอย่างที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ คือ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรอิสระ ครู อาจารย์ นักวิชาการ รวมถึงข้าราชการท้องถิ่น อีกทั้งยังรวมถึงอาชีพนักข่าว และสื่อมวลชนอีกด้วยค่ะ

คุณสมบัติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองคุณวุฒิ

ค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประมาณ 122,000 บาท เทอมละประมาณ 30,000 บาท

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์

นอกเหนือจากหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตแล้วนั้น นักศึกษายังสามารถเลือกศึกษาหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต หรือ หลักสูตร รป.ม. (M.P.A.) ที่เน้นงานด้านการบริหาร
การระบบจัดการภาครัฐ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยของทั้งทางภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองคุณวุฒิ

ค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประมาณ 122,000 บาท เทอมละประมาณ 30,000 บาท

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (M.Ed.)

สำหรับ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์นั้น ก็มีการเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือ M.Ed. เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ซึ่งถือเป็นหลักสูตรวิชาที่เหมาะกับผู้ต้องการประกอบอาชีพด้านการศึกษา อาทิ ผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัยทางการศึกษา รวมทั้งนักวิชาการอิสระ

คุณสมบัติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองคุณวุฒิและต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยปทุมธานี นอกจากนี้อาจมีคุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร ซึ่งสามารถสอบถามได้จากทางมหาวิทยาลัยค่ะ

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (M.Ed.)

นอกเหนือจากสาขาวิชาการบริหารการศึกษาแล้วนั้น คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ยังเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน ที่เน้นงานด้านการจัดพัฒนาหลักสูตรและ การสอนมากกว่าสาขาวิชาบริหารการศึกษาที่เน้นงานบริหารอีกด้วยค่ะ

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นอกจากจะเหมาะกับผู้บริหารสถานศึกษาแล้วนั้น ยังเป็นหลักสูตรที่เน้นสร้างนักบริหารวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน รวมถึงนักฝึกอบรมในหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน

คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ ก.พ. รับรอง

ทั้งนี้หากเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา หรือ ก.พ. รับรอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตร ส่วนผู้ที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยปทุมธานี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษาอีกด้วยค่ะ

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ (M.P.H.)

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ซึ่งถือเป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้งานบริหาร งานจัดการที่เกี่ยวกับองค์กรทางสุขภาพ

โดยทางคณะได้ระบุว่าเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพด้านงานบริหารงานสาธารณสุข เช่น ผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้บริหารงานสาธารณสุข บุคคลากรทางการสาธารณสุข อาจารย์ นักวิชาการ รวมไปถึงอาชีพอิสระ

คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาหรือผู้สำเร็จสาขาอื่นที่มีประสบการณ์การทำงานด้านสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 2.50 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง และผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย มีความประพฤติดี

อย่างไรก็ดีทางหลักสูตรยังได้กำหนดว่า นักศึกษาที่ขาดคุณสมบัติข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยปทุมธานีอีกด้วยค่ะ

ค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประมาณ 150,000 บาท

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสหเวชศาสตร์

สำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาโทหลักสูตรสุดท้ายที่ทางมหาวิทยาลัยปทุมธานีมีเปิดการเรียน การสอนตามที่ Chula tutor ได้รวบรวมมานั้น ก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ นั่นเองค่ะ เรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย เพราะเทรนด์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกำลังมาจริงๆ ในทุก ๆ วงการ

ทั้งนี้ ทางคณะสหเวชศาสตร์เล็งเห็นว่าหลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ อาทิ ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมในองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ยังเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในบริษัทเอกชน และนักวิจัยอีกด้วยค่ะ

คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือสาขาอื่นๆ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ทั้งนี้ สำหรับกรณีนักศึกษาเทียบโอนจากผู้ที่กำลังศึกษา หรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรองนั้น ให้การเทียบโอนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ

ค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประมาณ 150,000 บาท

 

ส่วนคุณสมบัติการรับเข้าสมัครเป็นนักศึกษานั้น เรียกว่าไม่ได้ยากเกินไป โดยเฉพาะสำหรับผลสอบภาษาอังกฤษ ทาง Chula tutor ก็เชื่อมั่นค่ะ แม้คุณจะเป็นห่วงว่าภาษาอังกฤษอาจไม่ได้อยู่ในระดับดีนัก แต่ยังไงเสียก็ย่อมไม่ยากเกินไปโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวมาแล้วอย่างดี

สำหรับท่านที่สนใจเตรียมตัวเพื่อสอบภาษาอังกฤษสำหรับการยื่นสมัครปริญญาโท สามารถสอบถามข้อมูลคอร์สเรียนเตรียมตัวเข้า ป.โท ม.ปทุมธานี กับ Chula tutor ได้ตลอด “ให้เราเป็นตัวช่วยสู่ความสำเร็จในเส้นทางการเรียนต่อของคุณนะคะ”

Related Posts