fbpx

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Reading Time: 2 minutes

ทำไมถึงควรเลือกเรียน ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หากคุณคือคนหนึ่งที่กำลังต้องเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยเอกชนสักแห่ง ปัจจัยใดบ้างนะ ที่จะใช้สำหรับการตัดสินใจเลือกว่า สถาบันใดคือตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณ

 • ชื่อเสียงโด่งดังน่าเชื่อถือ
 • ประวัติการเรียนการสอน ผลงานดีเด่นด้านการศึกษาที่มีมายาวนาน
 • หลักสูตรคุณภาพ ส่งเสริมทักษะจำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ
 • ความทันสมัยของสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบ
 • บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมของวิทยาเขต
 • ความสะดวกสบายเรื่องการเดินทาง ไม่ไกลจากตัวเมือง

หากทั้งหมดที่ว่ามา คือปัจจัยสำหรับการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยของคุณ เห็นทีว่า “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” ที่ตอบได้ทุกโจทย์ความต้องการนั้น น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ “ใช่ที่สุด” สำหรับคุณแล้วค่ะ

 


ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • หนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำของไทย ก่อตั้งเมื่อ 30 พฤษภาคม 2551
 • ตั้งอยู่ ณ ถนนพระราม 6 บริเวณริมคลองประปา บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ จัดเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีพื้นที่มากที่สุด
 • ปัจจุบันมหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย์มีเปิดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาโท รวมทั้งระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ ยังมีการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติในปี 2547 และวิทยาลัยนานาชาติจีน (KDCIC) ในปี 2553 เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
 • จวบจนทุกวันนี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สังคมแล้วกว่า 80,000 คน  โดยในระดับชั้นปริญญาโท ก็มีนักศึกษามากถึง 3,000 คน ทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นที่รู้จัก และถูกยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่ตลาดงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

 


จุดเด่นของ ปริญญาโท ธุรกิจบัณฑิตย์

 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีชื่อเสียง และโด่งดังว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้เยอะมากในบริเวณวิทยาเขต สร้างความประทับใจให้แก่บรรดานักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้เยี่ยมชม โดยมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลเหรียญทองในฐานะผู้ที่ผ่านการตรวจรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข และ ได้รับ “รางวัลพระราชทานพฤกษานคราชเหรียญทอง เชิดชูเกียรติ” ในฐานะผู้ชนะเลิศการประกวดโครงการแมกไม้มิ่งเมือง
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แม้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ทว่ามีการแจกจ่ายทุนการศึกษาแก่นักศึกษาอยู่เป็นจำนวนมาก
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมสรรพ ได้แก่ สนามวิ่ง สนามฟุตบอล สระว่ายน้ำ สนามกีฬา ห้องฟิตเนสที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ครบครันทันสมัย มีห้องสมุดที่ภายในมีหนังสือ ตำราจำนวนมาก อีกทั้งยังมีสื่ออุปกรณ์หลายชนิด มีส่วนของโรงหนังที่นักศึกษาและบุคลากรสามารถเข้าใช้บริการเพื่อเป็นสื่อความรู้ หรือเพื่อพักผ่อนได้ตลอดเวลา
 • หลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ โดยจัดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000

 


เหตุผลที่ควรศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • นอกจากความสะดวกสบายที่จะได้รับจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วนั้น ทางด้านหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ ป.โท ธุรกิจบัณฑิตย์ ที่เปิดรับสมัครมีให้เลือกกว่า 15 หลักสูตร ครอบคลุมสาขาวิชาหลากหลาย ทั้งทางด้านธุรกิจ กฎหมาย การสื่อสาร การศึกษา การท่องเที่ยว และวิศวกรรมศาสตร์
 • การเรียนการสอน นอกจากจะเน้นเนื้อหาตามหลักสูตรวิชาแล้วนั้น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ยังเน้นการสอดแทรกทักษะที่สำคัญและจำเป็นต่อการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นทักษะจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ ทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างดี ทักษะในการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์แบบเป็นตรรกะ ทักษะการทำงานเป็นทีม และทักษะในการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น
 • มีรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เน้นการนำเอานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาปรับใช้ อาทิ การเรียนการสอนบนอินเตอร์เน็ต (Online Learning) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเข้ามามีบทบาทสำคัญของเทคโนโลยี
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นพันธมิตรกับองค์กร และหน่วยงานชั้นนำมากมาย ซึ่งรวมถึงภาคธุรกิจ บริษัทใหญ่ ๆ ซึ่งมีประโยชน์ในแง่การเปิดโอกาส เข้าทำงาน หรือฝึกงานแก่นักเรียนนักศึกษาในทุก ๆ ระดับ และทุก ๆ ภาควิชา เลยค่ะ
 • มีเปิดภาคการสอนหลายภาคการศึกษา ตลอดทั้งปี ได้แก่ ภาคฤดูร้อน ช่วงเดือนมิถุนายน/ ภาค 1 ช่วงเดือนสิงหาคม และภาค 2 ในช่วงเดือนมกราคม

 


คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนชั้นปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์นั้น ถือว่าไม่ยาก เป็นการเปิดโอกาสให้เข้าถึงหลักสูตรต่าง ๆ ได้โดยง่าย โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น ไว้ดังนี้

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามหลักสูตรที่สมัครกำหนดไว้

การสมัคร ป.โท ธุรกิจบัณฑิตย์ : ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

หลักสูตร ป.โท ธุรกิจบัณฑิตย์ ที่น่าสนใจ

 


ปริญญาโท ธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

 • ป.โท ธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เรียนวันเสาร์): หรือหลักสูตร M.B.A. เป็นหนึ่งในบรรดาหลายหลักสูตรที่โด่งดังของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมหาวิทยาลัยได้ให้นิยามว่าเป็นหลักสูตรสำคัญที่สร้างนักบริหารธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพราะตัวหลักสูตรเน้นเนื้อหาที่คำนึงถึงการผสมผสานแนวคิด และเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่ทุก ๆ กิจกรรมขององค์กร อาทิ การตลาดแบบดิจิทัล เทคโนโลยีทางการเงิน (Fin Tech) เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรทันสมัย เข้ากับสถานการณ์โลกยุคปัจจุบันอย่างแท้จริงเลยค่ะ
  นอกจากนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ข้างต้น ยังมีหลายกลุ่มวิชาที่น่าเลือกลงเรียน เช่น กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในยุคดิจิทัล กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาเซียน-ธุรกิจจีน เป็นต้น
  (ค่าใช้จ่ายหลักสูตรประมาณ 168,000 บาท)
 • ป.โท ธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต : เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี อาทิ นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือผู้บริหารในองค์กรเอกชน และข้าราชการ โดยหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตนี้มีเปิดสอน 4 กลุ่มวิชาด้วยกัน ดังต่อไปนี้ ที่ต่างเน้นบูรณาการ ความรู้ทางด้านการบัญชีกับทักษระด้านอื่นที่สำคัญ
  • กลุ่มวิชาเน้นการประยุกต์ IT กับงานบัญชี
  • กลุ่มวิชาการจัดการทางด้านภาษีอากร
  • กลุ่มวิชาการควบคุมภายในและการกำกับการดูแลกิจการ ที่เน้นงานด้านการควบคุมและการตรวจสอบ
  • กลุ่มวิชามุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารสายงานบัญชี และสายงานอื่น ๆ
 • นอกจากนี้ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ยังมีเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ เหมาะแก่นักศึกษาชาวต่างชาติ
  และนักศึกษาที่ต้องการเรียนภาคภาษาอังกฤษ อีกด้วยค่ะ ซึ่งหลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอน มีดังนี้

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (อังกฤษ) หรือ Master of Business Administration (International Program) สอนโดยอาจารย์ชาวไทย และชาวต่างชาติ เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ตัวหลักสูตรมีเปิดสอนคอร์สปรับพื้นฐานภาษาก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อช่วยปรับพื้นฐานและเตรียมตัวนักศึกษาก่อนเริ่มภาคเรียนจริงด้วยค่ะ (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 330,000 บาท)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (จีน-อังกฤษ)

ปริญญาโท ธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรการแพทย์บูรณาการ

เป็นหลักสูตรที่เน้นสอนความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแนวใหม่ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดด้านความงาม โดยหลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่

 • ปริญญาโท ธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แบ่งเป็นกลุ่มวิชา เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และกลุ่มวิชาวิทยศาสตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรนี้ ต้องรีบดำเนินการสมัครเรียนนะคะ เพราะรับนักศึกษาเพียงแค่ 50 คน ต่อปีเท่านั้นค่ะ

 


ปริญญาโท ธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

มีเปิดสอนหลายสาขาวิชา ได้แก่

 • สาขาการจัดการทางวิศวกรรม
 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ
 • สาขาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นหลักสูตรว่าด้วย Big Data Analysis ซึ่งมีประโยชน์มากให้หลาย ๆ หน่วยงานกำลังให้ความสำคัญมากในปัจจุบัน
  (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 189,000 บาท)

 


ปริญญาโท ธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ก็มีเปิดหลักสูตรที่อาจตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้เช่นเดียวกันค่ะ โดยสาขาวิชาที่มีเปิดสอน ได้แก่

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ให้สามารถนำความรู้ไปใช้งานในองค์กรเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยมากขึ้นอย่างยั่งยืน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา เป็นหลักสูตร 2 ปี ศึกษาในวันเสาร์ และอาทิตย์ เหมาะกับผู้ที่ทำงานในทุก ๆ อาชีพที่อยากเรียนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบและกระบวนการทำงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล นอกจากนี้ยังเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับข้าราชการผู้ต้องการนำวุฒิไปใช้ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก กพ. อีกด้วยค่ะ
  (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 168,000 บาท)

 


ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิเทศศาสตร์

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์นั้น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมีเปิดหลักสูตรสำหรับระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ค่ะ

 


ป.โท ธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต

ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี เรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เป็นหลักสูตรที่มีเปิดให้เลือกวิชาเฉพาะ หลากหลายสาขา เช่น สาขากฎหมายมหาชน สาขากฎหมายเอกชน สาขากฎหมายธุรกิจและนวัตกรรม อีกทั้งยังมีสาขากฎหมายการแพทย์อีกด้วยค่ะ (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 200,000 บาท)

 


ปริญญาโท ธุรกิจบัณฑิตย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

เปิดสอนหลักสูตรดังนี้ค่ะ

 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ระยะเวลาการเรียนการสอน 2 ปี โดยเรียนเฉพาะในวันสุดสัปดาห์ ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้เข้าเรียนจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาถึงทัศนคติ วิสัยทัศน์ รวมทั้งความพร้อมเข้ารับการศึกษา ทั้งนี้ จะมีการทดสอบพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษ ด้วยค่ะ

 


ป.โท ธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยคุรุศาสตร์

 • หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอนเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีคุณสมบัติเฉพาะกำหนดไว้ว่า ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ครู หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความพร้อม ทั้งนี้ หากมีผู้สมัครเข้าเรียนเกินจำนวนที่กำหนด หลักสูตรจะมีการทดสอบข้อเขียนการคิดวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาด้วยค่ะ
Related Posts