fbpx

เรียน ติว UCAT ตัวต่อตัว

UCAT หรือ University Clinical Aptitude Test (ก่อนหน้านี้ใช้คำว่า UKCAT ชื่อเต็มเดิมคือ UK Clinical Aptitude Test) คือ การทดสอบความถนัดทางคลินิก ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาต่อในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการแพทย์และทันตแพทย์ ซึ่งตั้งแต่ปี 2019 ได้มีการปรับชื่อจาก UK Clinical Aptitude Test (UKCAT) เป็น University Clinical Aptitude Test (UCAT) เพื่อให้มีความเป็นสากลมากขึ้น จากเดิมทีมีการสอบแค่ในสหราชอาณาจักร ได้พัฒนาให้มีการจัดสอบในหลายประเทศทั่วโลก โดยเริ่มเปิดตัวที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการปรับชื่อการทดสอบใหม่ แต่เนื้อหาการสอบนั้นยังเหมือนเดิม ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

UCAT เป็นการทดสอบที่ทำผ่านคอมพิวเตอร์ (computer-based test) ให้เวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 2 ชั่วโมง ลักษณะข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ โดยมีรายละเอียดเนื้อหาข้อสอบ ดังนี้

 

  • Verbal Reasoning เป็นการทดสอบทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 44 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 21 นาที คะแนนจะอยู่ระหว่าง 300 – 900 คะแนน
  • Decision Making เป็นการทดสอบทักษะการตัดสินใจรวมไปถึงการใช้วิจารณญาณจากข้อมูลที่ซับซ้อน จำนวน 29 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 31 นาที คะแนนจะอยู่ระหว่าง 300 – 900 คะแนน
  • Quantitative Reasoning เป็นการทดสอบความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงปริมาณ เกี่ยวกับทักษะคณิตศาสตร์ จำนวน 36 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 24 นาที คะแนนจะอยู่ระหว่าง 300 – 900 คะแนน
  • Abstract Reasoning เป็นการทดสอบความสามารถด้านการใช้เหตุผลเชิงนามธรรม ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ จำนวน 55 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 13 นาที คะแนนจะอยู่ระหว่าง 300 – 900 คะแนน
  • Situational Judgement เป็นการทดสอบเกี่ยวกับทักษะด้านการตัดสินตามสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง รวมไปถึงการจัดการต่างๆ จำนวน 69 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 26 นาที คะแนนจะระบุเป็น Band 1-4

 

 

UCAT มีคะแนนรวมทั้งหมด 1200 – 3600 คะแนน ยกเว้นพาร์ท Situational Judgement ที่จะมีระบบการคิดคะแนนแยกออกไป ก่อนเริ่มทำข้อสอบแต่ละพาร์ท จะมีการอธิบายคำสั่งหรือวิธีการทำข้อสอบต่างๆประมาณพาร์ทละ 1 นาที โดยการสอบ UCAT นั้นจะมีการสอบประเภทหนึ่งเรียกว่า UCATSEN ซึ่งเป็นการสอบ UCAT กรณีพิเศษที่จะได้รับเวลาในการทำข้อสอบเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีการกำหนดคุณสมบัติอยู่ว่าผู้สมัครสอบกรณีใดที่จะต้องสอบแบบ UCATSEN แต่อย่างไรก็ตาม การสอบดังกล่าวจะมีความแตกต่างกันเพียงเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบเท่านั้น นั่นคือ Verbal Reasoning เพิ่มเป็น 26 นาที 15 วินาที, Decision Making เพิ่มเป็น 38 นาที 45 วินาที, Quantitative Reasoning เพิ่มเป็น 30 นาที, Abstract Reasoning เพิ่มเป็น 16 นาที 15 วินาที, Situational Judgement เพิ่มเป็น 32 นาที 30 วินาที แต่เนื้อหาของการสอบรวมถึงขั้นตอนต่างๆยังเหมือน UCAT ตามปกติ

โดยในแต่ละปีจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนพฤษภาคม และจะมีวันสอบให้เลือกอย่างหลากหลาย ในระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม และผลคะแนนจะถูกส่งไปยังมหาวิทยาลัยในข่วงเดือนพฤศจิกายนของปีเดียวกัน ค่าสมัครสอบ UCAT สำหรับการสอบนอกสหราชอาณาจักรคือ £115 (สำหรับการสอบในสหราชอาณาจักรจะมีค่าสอบ 2 กรณีคือ £65 สำหรับกรณีวันสอบไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม และ £87 สำหรับกรณีวันสอบตั้งแต่ 1 กันายนยนเป็นต้นไป)

สำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังจะเรียนต่อทางด้านแพทยศาสตร์หรือทันตแพทยศาสตร์และต้องใช้คะแนน UCAT ซึ่งเป็นข้อสอบที่ทำให้น้องๆหลายคนกังวลอยู่ไม่น้อย การเตรียมตัวสอบอย่างจริงจังจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง น้องๆ ที่ไม่ถนัดข้อสอบแนวของ UCAT ไม่ว่าจะเป็นทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการตัดสินใจ การใช้วิจารณญาณ ทักษะการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ หรือแม้กระทั่งเรื่องของตัวเลขในพาร์ทที่ต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ แนะนำว่าต้องรีบพัฒนาทักษะที่ยังเป็นจุดอ่อนของเราให้ดีมากขึ้นโดยเร็วที่สุดค่ะ ทั้งนี้ก็เพื่อให้คะแนนสอบในแต่ละพาร์ทออกมาอย่างดีที่สุดนั่นเอง

น้องๆ สามารถเลือกเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ UCAT กับจุฬาติวเตอร์ได้ ด้วยคอร์คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว (Private Course) ที่จะช่วยให้สามารถแก้ไขจุดอ่อนของแต่ละคนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้อย่างอิสระ หมดปัญหาเรื่องตารางเรียนไม่ลงตัวจนทำให้การเรียนขาดความต่อเนื่อง ไม่สม่ำเสมอ มาพร้อมกับห้องเรียนของสถาบันที่เราได้ออกแบบมาไว้สำหรับการเรียนแบบตัวต่อตัวโดยเฉพาะ คอร์สเรียน UCAT แบบตัวต่อตัวของเราจะเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ว่าน้องๆจะมีพื้นฐานพร้อมสำหรับการตะลุยโจทย์ หรือยังไม่มั่นใจพื้นฐานเลย ติวเตอร์ก็สามารถที่จะเริ่มสอนจากพื้นฐานที่มีได้อย่างสบายๆ ทีมติวเตอร์ของเราส่วนใหญ่แล้วจะจบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาตรีระดับเกียรตินิยม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือจากต่างประเทศ และบางท่านได้จบปริญญาเอกแล้วเรียบร้อย และด้วยแนวคิด “easy to be expert” ของจุฬาติวเตอร์ จึงทำให้คอร์สเรียน UCAT แบบตัวต่อตัว พร้อมที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการทำให้การเตรียมตัวสอบ UCAT เป็นเรื่องง่ายขึ้น

 

เรียน ติว UCAT ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง

20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

 

Tags: BMAT UCAT อ่านต่อ