ครูพี่ต๊ะ จุฬาติวเตอร์

ครูพี่ต๊ะ จุฬาติวเตอร์

Education

ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ เกียรตินิยม

Skills​

English
CU-TEP
SAT Writing
SAT Reading
TOEIC
DUOLINGO
ครูท่านอื่น
Scroll to Top