fbpx

สอบ ielts

ก่อนทำการสอบ IELTS มีสิ่งที่ผู้สอบทุกคนควรรู้เอาไว้เพื่อนำไปใช้วางแผนให้กับตนเองได้อย่างมั่นใจ ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำคะแนนตามเป้าหมายที่คาดหวังง่ายขึ้นกว่าเดิม

Dig deeper into :
สอบ ielts
สอบ IELTS คืออะไร

สอบ IELTS คืออะไร สอบ IELTS ที่ไหนดี ค่าสอบ ราคาเท่าไร?

Reading Time: 3 minutes Home สอบ IELTS คือ สอบ IELTS คือ ข้อสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และ การพูด โดยการสอบ IELTS จะมี 2 แบบคือ Academic และ General Training โดยคะแนน IELTS มีคะแนนเต็มที่ Band Score 9 สอบ IELTS ที่ไหนดี ปัจจุบันมี สอบ IELTS มี 2 ที่ คือ British Council และ IDP โดยศูนย์สอบ ทั้ง 2 แห่งนี้จะมีมาตราฐานในการออกข้อสอบและการให้คะแนนเหมือนกัน โดยทุกรอบสอบจะใช้ข้อสอบที่ออกโดย University of Cambridge เพราะฉะนั้นความยาก-ง่ายของข้อสอบ IELTS จะเหมือนกันทุกประการ ไม่มีว่าศูนย์สอบไหนจะย

สอบ IELTS คืออะไร

สอบ IELTS คืออะไร สอบ IELTS ที่ไหนดี ค่าสอบ ราคาเท่าไร?

Reading Time: 3 minutes Home สอบ IELTS คือ สอบ IELTS คือ ข้อสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และ การพูด โดยการสอบ IELTS จะมี 2 แบบคือ Academic และ General Training โดยคะแนน IELTS มีคะแนนเต็มที่ Band Score 9 สอบ IELTS ที่ไหนดี ปัจจุบันมี สอบ IELTS มี 2 ที่ คือ British Council และ IDP โดยศูนย์สอบ ทั้ง 2 แห่งนี้จะมีมาตราฐานในการออกข้อสอบและการให้คะแนนเหมือนกัน โดยทุกรอบสอบจะใช้ข้อสอบที่ออกโดย University of Cambridge เพราะฉะนั้นความยาก-ง่ายของข้อสอบ IELTS จะเหมือนกันทุกประการ ไม่มีว่าศูนย์สอบไหนจะย

Scroll to Top