ติวสอบ CU-TEP

แนะนำคอร์สการติวสอบ CU-TEP ทุกทักษะ Writing, Reading, Listening, Speaking มีทั้งเรียนผ่านคลิปวิดีโอออนไลน์ สอนสดที่สถาบัน สอนสดออนไลน์ และการเรียนตัวต่อตัว

เทคนิคทำข้อสอบ CU-TEP

CU-TEP

CU-TEP คือ แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยจะเป็นการวัดทักทษะด้านการฟัง อ่าน เขียน และพูด

Scroll to Top