fbpx
IELTS Life Skills
Reading Time: 2 minutes

IELTS Life Skills คืออะไร

IELTS Life Skills คือ การทดสอบภาษาอังกฤษในทักษะการพูดและการฟัง โดยจะแบ่งออกเป็นระดับ A1 และ B1 ซึ่งการแบ่งระดับนี้จะเป็นไปตาม กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR) โดยการสอบ IELTS Life Skills นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

 • IELTS Life Skills ระดับ A1 เป็นการสอบเพื่อใช้ประกอบการยื่นคำร้องกับกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ในการขอวีซ่าสำหรับครอบครัวของผู้ที่มีถิ่นฐานพำนักอาศัยถาวร
 • IELTS Life Skills ระดับ B1 เป็นการสอบเพื่อใช้ประกอบการยื่นคำร้องกับกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ในการสมัครขอวีซ่าพลเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

การสอบ IELTS Life Skills จะทดสอบแค่เพียงทักษะการพูดและการฟังเท่านั้น ผู้เข้าสอบจะถูกจับคู่ด้วยวิธีการสุ่มแล้วเข้าสอบด้วยกัน โดยสามารถแบ่งการสอบได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่

 1. ส่วนแรก คือ การถาม-ตอบคำถามในหัวข้อทั่วๆไป ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 2. ส่วนที่สอง คือ การสอบการฟังและการพูด โดยการสอบพาร์ทการฟัง จะเน้นให้ผู้สอบจับใจความจากเรื่องที่ได้ฟังแล้วทำการตอบคำถามในกระดาษ จากนั้นผู้เข้าสอบทั้งสองคนจะต้องสนทนากันในหัวข้อที่ได้ฟังจากซีดี ซึ่งเหมือนกันทั้งในระดับ A1 และ B1 แต่สำหรับการสอบระดับ B1 จะมีสิ่งที่เพิ่มเติมมาคือ การวางแผนคิดกิจกรรมร่วมกันกับผู้สอบอีกคนหนึ่ง

 

IELTS Life Skills มีเกณฑ์การให้คะแนนอย่างไร

สำหรับ IELTS Life Skills จะไม่มีการให้เกณฑ์คะแนนเป็นตัวเลข แต่จะแสดงผลการสอบออกมาเป็น 2 แบบ คือ ผ่าน (Pass) และ ไม่ผ่าน (Fail) โดยการสอบ IELTS Life Skills จะพิจารณาการให้คะแนนจากหลายๆส่วน ได้แก่ ทักษะการรับข้อมูล การส่งข้อมูล ทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร และการโต้ตอบไปมา

 

IELTS Life Skills กับการเตรียมตัวก่อนสอบ

อย่างที่เราได้รู้กันไปแล้วว่า IELTS Life Skills นั้น จะเน้นทดสอบเฉพาะทักษะการพูดและการฟัง ดังนั้น การเตรียมตัวก่อนสอบจึงมุ่งเน้นไปที่สองทักษะนี้เป็นส่วนใหญ่ แต่ทั้งนี้ การสื่อสารที่ดีก็จะต้องอาศัยพื้นฐานในด้านอื่นๆเข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานเรื่องคำศัพท์ รวมไปถึงไวยกรณ์ต่างๆ ในช่วงของการเตรียมตัวจึงจำเป็นต้องทบทวนสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วย

ก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนว่า แนวโน้มของหัวข้อที่จะออกสอบนั้นมักจะเกี่ยวกับเรื่องอะไร ซึ่งถ้าหากเป็นการสอบ IELTS Life Skills แล้วล่ะก็ หัวข้อที่จะออกสอบนั้นก็จะเกี่ยวกับครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก การงาน สุขภาพ สภาพอากาศ แหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งช้อปปิ้งที่น่าสนใจ งานอดิเรกหรือกิจกรรมยามว่างต่างๆ การเดินทาง การท่องเที่ยว และการศึกษา เป็นต้น เมื่อเราทราบขอบเขตของเนื้อหาการออกสอบแบบนี้แล้ว ที่เหลือก็คือการสะสมคลังคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ และฝึกแต่งประโยคจนนำไปสู่การฝึกฝนการพูด ที่ต้องเน้นให้เราสามารถพูดได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วนั่นเอง และสุดท้ายอย่าลืมลองทำข้อสอบเก่าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความพร้อมในการสอบให้มั่นใจมากยิ่งขึ้น

 

คำถามที่มักออกสอบใน IELTS Life Skills

IELTS Life Skills มักออกสอบในหัวข้อที่ไม่ไกลจากชีวิตประจำวันมากนัก ตัวอย่างคำถามสามารถแบ่งได้ตามระดับ ตัวอย่างคำถาม IELTS Life Skills ระดับ A1 เช่น

 • Who do you like to go out with at the weekend? (What do you do?)
 • Do you like going to new places? (Why? /Why not?)
 • Which places are good for children to go to?
 • What do people in your country like to do in their free time?
  หรือตัวอย่างคำถาม IELTS Life Skills ระดับ B1 เช่น
 • Do you ever cycle in (candidate’s town/area)? (What are the advantages of cycling?)
 • How often do you travel by car? (Where do you go?
 • Do you ever travel by train? (Do you like it?) (Why? /Why not?)
 • What do you think are the advantages and disadvantages of travelling by bus?
  แต่นี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะการสอบจริงต้องใช้ข้อมูลจากการฟังด้วยนั่นเอง

 

IELTS Life Skills มีเทคนิคการทำข้อสอบอย่างไรบ้าง

เทคนิคการทำสอบของ IELTS Life Skills คือ การที่เราจะต้องจับประเด็นจากสิ่งที่ฟังให้ครบถ้วน เพราะข้อมูลที่ได้จากการฟัง นอกจากจะมีผลต่อการตอบคำถามใน Paper แล้ว ยังมีผลพาร์ทการพูดที่จะต้องพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังด้วย ดังนั้น ในการฟังข้อมูลต่างๆ ต้องมีสมาธิและเรียบเรียงลำดับเรื่องราวให้ครบถ้วน

 

อยากฝึกทำโจทย์ IELTS Life Skills ต้องฝึกจากที่ไหน

IELTS Life Skills เป็นการสอบที่ต่างสร้างความกังวลใจให้กับผู้ที่ไม่ค่อยได้สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ดังนั้น หากใครกำลังไม่มั่นใจกับการสอบ IELTS Life Skills อยู่ แนะนำให้ฝึกฝนการทำโจทย์ต่างๆอ่างสม่ำเสมอ โดยเราสามารถเข้าไปศึกษาแนวข้อสอบได้จากเว็บไซต์ของ IELTS ได้โดยตรงที่ www.ielts.org จากนั้นเลือกเมนู IELTS Life Skills มองหาเมนูที่เขียนว่า Prepare for your test ตรงนี้เองที่จะมีคลังข้อสอบให้เราได้ฝึกฝนกัน เพียงเท่านี้ก็สามารถเพิ่มความมั่นใจในการสอบได้ไม่ยาก

อาจารย์ ielts

 

คอร์สเรียน IELTS Online เรียนได้ที่ที่ ทุกเวลา

สนใจ คอร์สเรียน IELTS Online คลิ๊กเลยที่ https://online.chulatutor.com/p/ielts-online/

 

IELTS Life Skill

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top