fbpx
ged คืออะไร
Reading Time: 4 minutes

GED คือ? วุฒิใช้ได้ทุกมหาลัยไหม? คลิ๊กเดียวครบทุกคำตอบ

ged คืออะไร
ged คืออะไร

GED คืออะไร

GED คือ การสอบเทียบ ม.ปลาย ข้อสอบ มี 4 วิชา คือ RLA , Science , Social Studies , Math คะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนน ต้องได้ 145 คะแนน ขึ้นไปถึงจะสอบผ่าน โดยข้อสอบทั้ง 4 วิชา ได้ถูกพัฒนาโดย Pearson

Menu

GED ย่อมาจาก

GED ย่อมาจาก General Educational Development เป็นข้อสอบเทียบวุฒิระดับ ม.ปลาย หรือ Adult education โดยเมื่อสอบเทียบผ่านจะได้ high school diploma สำหรับเป็นวุฒิเข้ามหาวิทยาลัย University

สอบเทียบ GED คืออะไร

สอบเทียบ GED คือ วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายของสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก แม้กระทั่งประเทศไทยในการใช้ยื่นศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สำหรับที่ประเทศไทย น้องที่สอบส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 16-20 ปี โดยเลือกสอบ GED เพราะต้องการจบเร็วขึ้น หรือน้องบ้างคนไปแลกเปลี่ยนกลับมา ไม่อยากเรียนซ้ำชั้น ก็จะเลือกสอบ GED

GED เหมาะกับใคร

GED เหมาะกับน้องๆ ที่อยากจะจบมัธยมปลาย เร็ว ที่มีความสนใจในหลักสูตร Home School และพอได้ภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น เนื่องจากข้อสอบ GED จะเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งหมด แต่ทั้งนี้เป็นภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน ไม่ได้ยากมาก หากน้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่บ้างเล็กน้อย ก็สามารถเรียน GED ได้อย่างแน่นอน

ค่าสอบ GED 2024

ค่าสอบ GED มี 3 ส่วนคือ 

ค่าสอบ GED Ready 6.99 USD / วิชา (ประมาณ 240 บาท ต่อวิชา)

ค่าสอบ GED 80 USD / วิชา (ประมาณ 2,700 บาท ต่อวิชา)

ค่าใบ GED Diploma และ Transcript 15 USD / ใบ (ประมาณ 500 บาท ต่อใบ)

GED สอบอะไรบ้าง

GED สอบ 4 วิชา คือ Math , RLA , Social , Science โดยข้อสอบ ทั้งหมดจะเป็น ข้อสอบแบบเลือกตอบ (multiple choice) ยกเว้น RLA ที่จะเป็นการเขียน

GED Math ข้อสอบมี 46 ข้อ ให้เวลาในการสอบ 115 นาที

GED RLA ข้อสอบมี 2 ข้อ ให้เวลาในการสอบ 150 นาที

GED Social Studies ข้อสอบมี 30 ข้อ ให้เวลาในการสอบ 70 นาที

GED Science ข้อสอบมี 34 ข้อ ให้เวลาในการสอบ 90 นาที

GED Ready คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ?

GED Ready คือ แบบทดสอบเสมือนจริงของ GED Official ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงสนามสอบจริง การสอบ GED Ready จะทำให้น้อง ๆ รู้ว่าวิชาไหนที่เราพร้อมสอบ GED หรือวิชาไหนที่เราจะต้องฝึกฝนและพัฒนาเพิ่มเติม การสอบ GED Ready สามารถทำข้อสอบได้จากที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องไปที่ศูนย์สอบ

เปรียบเทียบ GED Ready VS GED Test
GED ReadyGED Test
เป็นการทดสอบความพร้อมก่อนสอบ GEDเป็นข้อสอบ GED ของจริงที่เมื่อสอบผ่านจะได้วุฒิ ม.ปลาย
สามารถทำข้อสอบออนไลน์ได้ผู้สอบจะต้องทำการสอบที่ศูนย์สอบเท่านั้น
เป็นแค่ตัวชี้วัดว่าผู้สอบจะสามารถสอบ GED Test ผ่านหากผู้สอบสามารถผ่านเกณฑ์การสอบทั้ง 4 วิชา จะได้รับ GED Diploma และ Transcript
เกณฑ์คะแนนผ่าน 155/200 คะแนนต่อวิชาเกณฑ์คะแนนผ่าน 145/200 คะแนนต่อวิชา
สอบได้ไม่จำกัดครั้งสอบได้ 3 ครั้งติดต่อกัน ถ้าไม่ผ่านต้องรออีก 60 วัน ถึงจะสอบใหม่ได้
ค่าสอบ 6.99 USD ต่อวิชาค่าสอบประมาณ 80 USD ต่อวิชา
เวลาสอบประมาณ 35-90 นาทีเวลาสอบประมาณ 70-180 นาที

GED RLA

ข้อสอบ GED RLA หรือ GED Reasoning Through Language Arts คือ ข้อสอบภาษาอังกฤษ มี 2 ส่วน คือ Part 1 การอ่านและไวยากรณ์พื้นฐาน มีประมาณ 45 ข้อ และ Part 2 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

ข้อสอบ GED RLA

GED Math

GED Math คือ ข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบมี 46 ข้อ ให้เวลาสอบ 115 นาที เรื่องที่ออกสอบ มีดังนี้ คือ Basic Math (คณิตศาสตร์พื้นฐาน) , Geometry (เรขาคณิต) , Basic Algebra (พีชคณิตพื้นฐาน) , Graphs and function (กราฟและฟังก์ชั่น)

ข้อสอบ GED Math

GED Social Studies

GED Social Studies คือ ข้อสอบสังคม มี 30 ข้อ เวลาสอบ 70 นาที หัวข้อที่ออกสอบ คือ การเมืองการปกครอง (Civic and government) , ประวัติศาสตร์อเมริกา (U.S. History) , เศรษฐศาสตร์ (Economics) , ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก (Geography and the world)

ข้อสอบ GED Social Studies Subject

GED Science

GED Science คือ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ มี 34 ข้อ เวลาสอบ 90 นาที หัวข้อที่ออกสอบ คือ Using Numbers and Graphics in Science การอ่านตัวเลขและกราฟที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ , Designing and Interpreting Science Experiments การออกแบบและทดลองทางวิทยาศาสตร์ , Reading for Meaning in Science การอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ GED Science Subject

ครู ged

🔥คอร์ส ติวสอบ GED Classes รับรองผล จบ ภายใน 1 เดือน

ติวสอบ GED รับรองผล สอนครบทุกวิชา ไม่ว่าน้องๆจะอ่อนเลข ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ ไม่ถนัดท่องจำประวัติศาสตร์ หรือไม่เคยเรียนสายวิทย์มาก่อน ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ความมั่นใจจะถูกเรียกคืนกลับมา ด้วย คอร์ส เตรียมสอบที่จะนำ ข้อสอบรอบล่าสุดมา ติว


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
G270524 27 พ.ค. - 28 มิ.ย. จ-ศ 13:00-16:00
จองที่นั่ง
5 เปิ้ล
G240624 27 พ.ค. - 26 ก.ค. จ-ศ 13:00-16:00
จองที่นั่ง
4 เปิ้ล
G100624 10 มิ.ย. - 12 ก.ค. จ-ศ 13:00-16:00
จองที่นั่ง
4 เปิ้ล

ติว GED Classes สอนสด รูปแบบ Hybrid Learning

ติว GED สอนสด ให้กับน้องๆ สอนกันแบบสดๆ กลุ่มเล็ก ไม่เกิน 7 คน/ห้อง ไม่เข้าใจส่วนไหน สามารถสอบถามได้ทันที อีกทั้งคอร์สติวออกแบบมาให้สอนตั้งแต่พื้นฐาน เน้นสอนให้ง่ายต่อการเข้าใจแล้วนำไปสอบได้เลย ด้วยรูปแบบ คอร์สเรียน Hybrid Learning คือ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนสดที่สถาบัน หรือ สดออนไลน์ หรือ เรียนแบบคละกันทั้ง 2 รูปแบบก็ได้

นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีบริการ สมัครสอบ / สอบ Ready เป็นเพื่อน ให้กับน้องๆ และ ขอวุฒิและ transcript ให้อีกด้วย ชนิดที่เรียกว่า One Stop Service สิทธิพิเศษสำรับนักเรียนของเราเท่านั้น ในกรณีสอบแล้วยังสอบไม่ผ่าน สามารถกลับมา ติว GED ฟรี จนกว่าจะสอบผ่าน

สำหรับนักเรียนที่ลงคอร์สเรียนทางสถาบันจะเริ่มต้นให้น้องสอบ GED Science เนื่องจากเป็นวิชาที่ง่ายที่สุด และทยอยเก็บที่ละวิชาจนไปถึงวิชา GED RLA เป็นวิชาที่ยากที่สุดสำหรับน้องๆ โดยส่วนมากจะใช้เวลาสอบเทียบ 1-2 เดือนหรือมากกว่านั้นอยู่ที่พื้นฐานน้อง แต่น้องมั่นใจได้ว่าจบ ม.ปลาย แน่นอนถ้าเรียนกับพี่เปิ้ล

เงื่อนไข ติวสอบ GED ฟรี

คอร์สเรียนรับรองผล ดูแลจนกว่าจะผ่าน น้องๆ บ้างคนอาจจะต้องการเรียนสอบ อยากจบ ม.ปลาย ใน 1 เดือน , น้องบ้างคน อยากจะเก็บที่ละวิชา สอบวิชาละเดือน จะเรียน 6 เดือน หรือ มากกว่านั้น ทาง จุฬาติวเตอร์ ก็ดูแล ติวสอบให้ฟรี จนกว่าจะได้วุฒิ ตาม Concept One Stop Service

คอร์ส ged ครูพี่เปิ้ล chulatutor
private

ศูนย์สอบ GED มีที่ไหนบ้าง

ในประเทศไทยมีศูนย์สอบ GED ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ดังนี้

ศูนย์สอบ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

– Pearson Professional Centers: BB Building, ชั้น 10 ถนนอโศกมนตรี ซอยสุขุมวิท 21 กทม. 02 115 2015, 02 664 3563

– Paradigm: ชั้น 2 อาคารอัลม่าลิงค์ ชิดลม กทม. 02 255 8889, 092 063 5599

– Assumption University: Suvarnabhumi Campus 02 300 4543

ศูนย์สอบ จังหวัดเชียงใหม่

– Movaci Technology: 420/11-13 ถนนช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 053 920 555

– Payap University: ถ.เชียงใหม่-ลำปางซุเปอร์ไฮเวย์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 053 851 478

ศูนย์สอบ จังหวัดตาก

– Thabyay Education: อ.แม่สอด จ.ตาก 055 534 731

ศูนย์สอบ จังหวัดภูเก็ต

– Phuket Academic Language School: 66/19 ถนนวิจิตรสงคราม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 081 417 0978

สอบ GED ออนไลน์ ได้ไหม

GED สอบออนไลน์ ที่บ้าน ได้เฉพาะ GED Ready เท่านั้น ส่วนการสอบ GED Test หรือ การสอบจริง จะต้องสอบที่ศูนย์สอบเท่านั้น

ผลการเรียน GED

ผลการเรียน GED สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับคือ

คะแนน 145-164 ถือว่าสอบผ่าน น้องสามารถได้วุฒิจบ ม.ปลาย

คะแนน 165-174 ถือว่าสอบผ่าน น้องสามารถนำผลคะแนน GED เข้าบ้างคณะของมหาวิทยาลัย ได้เลยโดยไม่ต้องสอบ

คะแนน 165-200 ถือว่าสอบผ่าน น้องสามารถนำผลคะแนน GED เข้าบ้างคณะของมหาวิทยาลัย ได้เลยโดยไม่ต้องสอบ และสามารถได้ทุนการศึกษา

 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GED คือ

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GED คือ น้องที่สอบ GED ได้ 154 คะแนนจะเทียบเท่า GPAX 2.77 , น้องที่สอบ GED ได้ 163 คะแนน จะเทียบเท่า GPAX 3.01 , น้องที่สอบ GED ได้ 172 คะแนน จะเทียบเท่า GPAX 3.25 โดยน้องสามารถดูตารางเทียบคะแนน GED กับ GPAX หรือ ดูสูตรคำนวณคะแนน ได้ที่ด้านล่าง

GED ScoreGPAX
1452.53
1502.67
1552.80
1602.93
1653.07
1703.20
1803.47

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GED คือ

ตัวอย่าง มหาลัย คณะ ที่รับวุฒิ GED

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์เฉพาะสาขาเทคโนโลยียานยนต์ : V-TECH และซอฟต์แวร์ : SOFT-EN

คณะศิลปศาสตร์ยกเว้นสาขาเยอรมัน รัสเซีย และภาษาไทย

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะวิทยาลัยนวัตกรรม

วิทยาลัยสหวิทยาการ

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วยอึ้งภากรณ์

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาการจัดการกีฬาและการฝึกสอนกีฬา

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์สาขาวิทยาการเรียนรู้

คณะนิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะพลศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเกษตร

คณะประมง

คณะวนศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยการชลประทาน

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top