เจาะลึกข้อสอบ toeic grammar

เจาะลึกข้อสอบ toeic grammar
Reading Time: 5 minutes

เจาะลึกข้อสอบ TOEIC grammar

เอาละคะ หลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะคะ วันนี้พี่ก็มีเรื่องดี ๆ มาฝากน้องๆทุกคนอีกครั้ง สำหรับการวิเคราะห์ข้อสอบของ TOEIC Grammar !! 40 ข้อแรกกันบ้างนะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างที่ออกข้อสอบ ซึ่งจากประสบการณ์ของพี่ทั้งหมดแล้ว พี่ได้ทำการแบ่งประเภทของข้อสอบมาให้น้อง ๆ ดูกันไปเลยว่า ถ้าจะสอบ TOEIC ต้องอ่านหนังสือทั้งหมดกี่บท !! สำหรับมีเวลาเหลือน้อยนะคะ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าน้า :)))

 

1. Choosing the right word class

ลักษณะของตัวข้อสอบจะเน้นไปในเรื่องของ parts of speech มากๆ เลยนะคะ พี่หมายถึงว่าน้องจะต้องทราบรูปแบบของ ตัว Suffix พอสมควร อาทิเช่น รู้ว่า -tion เป็น noun หรือว่า -ive เป็น adjective อะไรทำนองนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่เน้นการแปลเท่าไรนัก แต่จะเน้นเรื่องของการมองโครงสร้างประโยคให้แตกมากกว่าคะ มาดูตัวอย่างกันว่าพี่แบ่งรูปแบบข้อสอบเป็นทั้งหมดกี่รูปแบบนะคะ

 

a. Nouns

Both financial advisors recommend Investing in pharmaceutical companies, although Paul Laurinen is suggesting a wider ——— of stocks.

 

(A) select (B) selected

(C) selection (D) selective

ตอบ C เพราะ จากตัวเลือกจะเห็นได้ชัดว่า สิ่งที่มันต้องการคือคำนาม เนื่องจากว่ามีคำว่า a และ คำว่า of ทำให้เรานึกถึงเรื่อง N of N นั่นเอง ซึ่งคำที่ลงท้ายด้วย tion จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด

b. Adverbs

The park service asks visitors to behave ——— and show respect for wildlife.

 

(A) responsibly (B) responsible

(C) responsibility (D) responsibilities

ตอบ A เพราะ ถึงแม้ว่าเราจะแปลคำว่า behave ไม่ได้ แต่ก็พอจะเดาได้ว่าเป็น verb เพราะตามหลังคำว่า to ทำให้ตัวตามมาจากกรณีนี้ ต้องใช้ adverb มาเป็นตัวขยายจะดีที่สุด

c. Adjective

Many analysts attribute Kramar Industries’ ——— success to its state-of-the-art research department.

 

(A) phenomenon (B) phenomena

(C) phenomenally (D) phenomenal

ตอบ D เพราะ เนื่องจากว่า N’s N นั้น ฝั่งด้านหลังเล่นถึง 2 ชั้นคือ ให้คำว่า success มาก่อนแล้ว เป็นคำนามหลัก ทำให้ตัวขยายของมันจึงต้องเป็น adjective ซึ่งมีข้อเดียวที่ลงท้ายด้วย al นั่นเอง

 

2. Verb forms

ต้องบอกก่อนว่า เป็นข้อที่มีการออกเยอะที่สุดในบรรดาทั้งหมดเลยก็ว่าได้ น้อง ๆมีความจำเป็นต้องทราบ grammar ของมันพื้นฐานถึง 8 รูปแบบด้วยกันตามด้านล่างนี้เลย

 

a. Participles

According to a survey ——— by the Fielding Institute, advertising on the internet accounted for 10% of total advertising.

 

(A) conducted (B) conductor

(C) conducting (D) conducts

ตอบ A เพราะ จากรูปประโยคมันตามหลังคำว่า According to ซึ่งทำให้ไม่มีทางเป็น S V ได้อย่างแน่นอน จึงมีแบบเดียวคือการลดรูปให้เหลือ Ving หรือ Ved แต่เนื่องจากว่า survey ไม่สามารถทำอาการ conduct ได้จึงต้องถูกกระทำเพียงเท่านั้น

b. Active or Passive verb forms

The hospital director ——— following allegations of financial mismanagement.

 

(A) dismissed (B) has been dismissed

(C) has dismissed (D) will dismiss

ตอบ B เพราะ จากบริบท และคำกริยาของประโยคทำให้เราตีความได้ว่า director นั้นจะต้องถูกไล่ออก มากกว่า ไล่ออก เพราะจากที่พูดตอนท้ายว่า ตาม allegations นั่นเอง

c. To-infinitive

The manager suggested to ——— the safe to protect cash, credit cards, important documents or any other high value items.(A) using (B) use(C) used (D) usage ตอบ B เพราะ เนื่องจากว่า ตัวก่อนหน้า to เป็นกริยา แล้วหลังคำว่า to ต้องเป็น Verb infinitive ทำให้มีคำตอบเพียงหนึ่งรูปคือ use ที่ไม่มีการแปลงรูปแต่อย่างใด

d. Tenses

Mr.Granger begins his speech by thanking Mr. Takase, who ——— him Japanese since his arrival in Tokyo.

 

(A) had taught (B) was teaching

(C) has been taught (D) has been teaching

ตอบ D เพราะ จากรูปประโยคเป็นในเชิงปัจจุบันทำให้ตัดตัวเลือกไปได้ 2 ข้อคือ A B และโจทย์ได้มาวัดเด็กในมุมมองของ Active Passive อีกชั้นว่า Mr.Takase จะถูกสอน หรือ สอน ซึ่งคำตอบเลยเป็น D และมีคำสำคัญคือ since อีกด้วยนั่นเอง

e. Subjunctive mood

Mr.Walton’s physical therapist recommended that he ——— the treatment until the swelling has gone down.

 

(A) continue (B) continues

(C) has continued (D) is continuing

ตอบ A เพราะ แม้ว่าเราจะรู้อยู่เต็มอกว่า he ต้องใช้กริยาที่ผันด้วยการใส่ S แล้วก็ตาม แต่เนื่องจากว่ามีโครงสร้างของ recommend that S + Vinf ร่วมเข้ามา ทำให้ต้องเลือกในรูปที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปแต่อย่างใดนั่นเอง

f. gerund

We are opposed to ——— a company right now because of the uncertainty of the economy.

 

(A) expand (B) expanding

(C) expanded (D) be expanded

ตอบ B เพราะ คำว่า opposed to เป็นคำพิเศษที่จะต้องตามด้วย Ving แบบเดียวเท่านั้น น้อง ๆ ต้องท่องนะคะ 555

h. If- clause

If customers were unhappy with the quality of a product, the store ——–it or provide a refund.

 

(A) would exchange (B) will exchange

(C) have exchanged (D) would have exchanged

ตอบ A เพราะ เนื่องจากโครงสร้างข้างหน้าเป็นลักษณะ If S + V2 ทำให้อีกฝั่งของ clause เลยต้องเป็น S + would + Vinf นั่นเองจ้า

g. Special verb

The vice president was ——— with the applicant’s enthusiasm for the biochemical research project.

 

(A) delighted (B) delighting

(C) delightful (D) delight

ตอบ A เพราะ คำว่า delight เป็นคำที่สามารถแสดงออกมาได้สามรูปคือ delight ทำให้พอใจ delighting น่าพอใจ หรือ delighted รู้สึกพอใจ ซึ่งพอมองจากบริบท คำว่า president หรือประธานนั้น จะต้อง รู้สึกพอใจ จึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุด

 

3. Preposition

ส่วนตัวพี่มองว่าเป็นข้อสอบที่ไม่สามารถจับหลักได้ชัดเจน น้อง ๆ จะต้องทราบก่อนว่าอะไรควรใช้กับอะไรเช่น in + ปี/เดือน หรือ on + วัน อะไรทำนองนี้ ดังนั้นบอกเลยว่าอาจจะต้องใช้ sense เพิ่ม แต่อีกแบบหนึ่งคือการถามโครงสร้างทั่วไปของมัน ซึ่งถือว่าเป็นการล๊อคข้อสอบเลยก็ว่าได้ แต่ที่สำคัญ !! น้องต้องทราบนะว่า คำไหนเป็น preposition หรือ conjunction

 

a. general

Graham Island is located near Malaysia’s coastline, just a 10 minute drive ——— the Singapore Narrows Bridge.

 

(A) across (B) between

(C) outside (D) about

ตอบ A เพราะ เป็นการถาม preposition ทั่ว ๆ ไปว่าคำใดสามารถใช้กับคำว่า ข้ามสะพานได้ ซึ่งมีข้อเดียวคือ across เท่านั้นที่เป็นคำตอบ

b. โครงสร้างที่ตามมา

The Fountain view Hotel has rooms available for anyone who plans on ——— in Detroit during the annual conference.

 

(A) stay (B) to stay

(C) staying (D) stayed

ตอบ C เพราะ เป็นการวัดความรู้ของน้อง ๆ ต่อไปว่า preposition นั่น จะต้องตามด้วยคำประเภทใด ซึ่งคำตอบมีเพียงแค่สองแบบคือ N หรือ Ving จึงทำให้เลือก staying เป็นคำตอบนั่นเอง

 

4. Conjunction

สำหรับพี่มองว่าเป็นข้อสอบที่น้องต้อง แปล ด้วยเพราะว่า รูปแบบของข้อสอบต้องการจะวัดน้อง ในหลาย ๆ ส่วนทั้งการจับ sense ของประโยคเป็น หรือแม้กระทั่ง การเลือกใช้คำที่ถูกต้อง แม้จะอยู่ในความหมายขัดแย้งเหมือนกันก็ตามที แต่อีกส่วนคือพวกท่องจำเลย either————or อะไรทำนองนี้ ก็ถือว่าเป็นการเก็บแต้มประเภทหนึ่งนะ

 

a. general

There is still a serious shortage of schools in the area , ——— two new schools have been added to the community.

 

(A) Nevertheless (B) Even though

(C) Despite (D) But

ตอบ B เพราะ จากประโยคข้างหน้าบอกว่า ยังคงมีเรื่องมีปัญหาเรื่องความขาดแคลน ประโยคข้างหลังตอบในเชิงว่า เพิ่งโรงเรียนเข้าไปสองแห่ง ทำให้วิเคราะห์ได้ว่า เป็นประโยคขัดแย้งกัน แต่ทุกตัวเลือกเป็นขัดแย้งหมด ก็ต้องมาดูความหมาย ซึ่งพบว่า even though จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสุด

b. coordinating conjunctions

——— you are buying or selling a house, be sure to use a real estate agent whose knowledge of the local market is comprehensive.

 

(A) Until (B) Mainly

(C) Whether (D) Only

ตอบ C เพราะ โจทย์อยากจะวัดทักษะการใช้คำคู่ขนาน นั่นก็คือ ???? ——– or ซึ่งมีคำตอบอยู่เพียงหนึ่งอันคือ whether เท่านั้น ทำให้ตอบได้อย่างรวดเร็วหากน้อง ๆ ทราบคำคู่ขนานอยู่แล้ว อาทิเช่น either—–or , neither—–nor , not only ——— but (also ) เป็นต้น

 

5. Pronouns

สิ่งที่น้องจะต้องได้คือการท่องจำตาราง 5 ช่อง ให้ขึ้นใจ เพราะว่าจะเป็นข้อสอบที่เรียกได้ว่า แจกคะแนน เลยก็ว่าได้นะคะ ไม่อยากให้พลาดกันนะคะ ไปท่องมาดี ๆ ออกทุกรอบ !!

 

a. personal pronouns

After several specific changes were made to the assembly line, Ms. Hunter booked a follow-up meeting with ——- automotive parts clients.

 

(A) hers (B) herself

(C) she (D) her

ตอบ D เพราะ มีคำตามหลังคือ Noun ทำให้ตัวเลือกจึงเหลือแค่อันเดียวคือ Possessive adjective นั่นเอง ที่จะสามารถวางอยู่หน้านามได้

b. demonstrative pronouns

——— interested in viewing an apartment should contact the property manager to arrange an appointment.

 

(A) These (B) Those

(C) This (D) That

ตอบ B เพราะ เป็นการเช็คความรู้น้อง ๆ ในเรื่องของการใช้ pronoun พิเศษ ที่สามารถแทนคำว่า people ได้นั่นเอง เพราะว่ากริยาที่ตามมาคือคำว่า interested ทำให้วิเคราะห์ได้ว่า สิ่งข้างหน้าจะต้องรู้สึก ! ได้

 

6. Relative pronouns

สำหรับเรื่องนี้ บางคนอาจจะเรียกว่ามันคือ adjective clause ก็ได้นะคะ ไม่ว่ากัน แต่สิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะบอกให้น้อง ๆ ทราบก็คือ น้องจะต้องแยกให้ออกว่า who ใช้กับใคร คนหรือสัตว์ แล้วตัวตามหลัง who ต้องเป็นสิ่งใดด้วย

a. general

Product managers ——– performance is considered exceptional will be awarded an annual bonus.

 

(A) whose (B) who

(C) which (D) whom

ตอบ A เพราะ เนื่องจากโครงสร้างที่ว่า คน + whose + noun + verb ทำให้มีตัวเลือกเดียวเป็นคำตอบ เพราะว่ามันเป็น performance ของ managers นั่นเอง

 

7. Comparisons

หลัก ๆ เลยนะคะ คือ ท่อง ! เท่านั้นคะ เพราะว่า เป็นข้อสอบที่แจกคะแนนนั่นเอง เช่น รู้เรื่องการใช้ as—————-as หรือว่า เห็นคำว่า than เป็นต้น

a. comparison of equality

Automobile sales have never been as ——— as they were last quarter.

 

(A) strongly (B) strong

(C) stronger (D) strongest

ตอบ B เพราะ ชัดเจนอยู่แล้วว่ามีคำว่า as _____ as ทำให้เราจะต้องเลือก adjective ที่ไม่มีการเปรียบเทียบอะไรแต่อย่างใดนั่นเอง

b. comparative form

With energy prices ——— than ever, many petroleum companies are investing in deep water exploration.(A) high (B) higher(C) highly (D) highest ตอบ B เพราะ เห็นคำว่า than ทำให้โครงสร้างที่โผ่ขึ้นมาในหัวมีเพียงอย่างเดียวคือ adjective+er ____ than

 

 

 

 

 

 

 

c. superlative form

Traffic congestion is the ——— because of road construction, so it will take us at least an hour to get to the meeting.

 

(A) badly (B) bad

(C) worst (D) worse

ตอบ C เพราะ เนื่องจากว่าเป็นคำว่า the ปรากฏทำให้เราต้องใช้โครงสร้าง เหมือนคำว่า the best ที่เป็นขั้นสุด แต่คราวนี้เปลี่ยนเป็น the worst แย่สุดนั่นเอง

 

8. Word choices

จะเกี่ยวกับเรื่องตัววางหน้าคำนาม หรือเรียกกันเต็ม ๆ ว่า qualifier เป็นตัวบอกปริมาณต่าง ๆ เช่น many + คำนามนับได้พหูพจน์ แต่ much + คำนามนับไม่ได้ เอกพจน์ พี่มองว่าเป็นข้อสอบที่ใครจำได้ดีกว่า ก็ได้คะแนนไปเลย 555

 

Although many shipping companies coordinate international shipments, Ambitions Unlimited Shipping is one of the ——— cargo ships.

 

(A) either (B) each

(C) most (D) little

ตอบ C เพราะ เนื่องจากว่า ships เป็นพหูพจน์ ทำให้ตัดตัวเลือก A B D ออกไปโดยปริยาย จะเหลือเพียงอันเดียวคือ the most นั่นเอง

 

9. Vocabulary

คำศัพท์มีมากมายในโลกนี้ ไม่สามารถบอกตรง ๆ ได้ว่าจะต้องท่องคำไหน เป็นพิเศษหรือไม่ แต่สิ่งที่น้องจะต้องได้ก็คือว่า การแปลศัพท์ในโจทย์ และคำถามให้ถูกต้อง มิเช่นนั้นก็จะทำอะไรกับข้อสอบประเภทนี้ไม่ได้ ส่วนใหญ่แล้วออกประมาณ 6-7 ข้อเลยนะ อิอิ

 

The revival or the ferry service to Sea wise Island was initially viewed as a ——— notion by many, but it turned out to be profitable.

 

(A) mobile (B) talkative

(C) dedicated (D) foolish

ตอบ C เพราะ คำสำคัญคือ but ที่ด้านหลังเป็นเชิงบวก ที่บอกว่าจะเป็น profitable ทำให้ข้างหน้าต้องเป็นเชิง negative ซึ่ง อะไรที่เกี่ยวกับความคิด notion ได้ดีที่สุด คำตอบคือเป็น foolish งี่เง่านั่นเองจ้า

 

สุดท้ายนี้พี่ก็อยากจะขอฝากให้น้อง ๆ ไปเลือกอ่านตามประเด็นที่พี่ทำการสรุปนี้มาให้ก่อนเลย จะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดของตัวข้อสอบด้วยนั่นเอง อยากให้น้อง ๆ ตั้งใจเยอะๆ ที่จะเอาคะแนนดี ๆ ไปใช้ในอาชีพการงานได้มากขึ้น และเพิ่มโอกาสให้ตัวเรามากด้วยเช่นกันคะ วันนี้พี่ไปก่อนนะคะ แล้วไว้เจอกันใหม่ค้า

Related Posts